Başvurular

Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapıyor, başvurular bölümümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapıyor ile ilgili sizleri aydınlatalım.. Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları paylaşımımızda bulacaksınız.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapıyor

Vakıflar genel müdürlüğü adı altında çalıştırılmak üzere kadın ve erkek koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Genel müdürlüğün resmi sitesinde verilen alım ilanı ise aşağıda siz değerli okurlarımıza aktarılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Açıklamalar burada.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere, 06.06.1978 tarihli  ve  7/15754 sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar”   kapsamı içinde   “Koruma   ve   Güvenlik   Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 anlaşmali personel alınacaktır.

UNVAN GÖREV YERİ SAYI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 56
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 25

GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları taşımak,
2)  ÖSYM  aracılığıyla  2020  senesinde  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde bulunan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu yanıtlanmak,
4)  Askerlikle  ilgisi  bulunmamak  yahut  askerlik  çağına  gelmemiş  olmak,  askerlik  çağına gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelemiş  ya  da  yedek  sınıfa  geçirilmiş
olmak.
5)   Herhangi   bir   anlaşmali   pozisyonda   görev   yapmakta   iken,   Sözleşmeli   Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  1  inci  maddesinde  istisna  edilenler  hariç  olmak  üzere, anlaşmanin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan anlaşmalerinin feshi tarihinden bu yana 1 yıl  geçmeyenlerin  müracaatları  kabul  edilmeyecektir.  Bu  hususun  sonradan  bilinmesi  halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi anlaşmaleri iptal edilecektir.
6) Gerçeğe aykırı belge verenler yahut beyanda bulunanlar ile ilgili yasal işlem yapılacak, istihdam  işlemleri  yapılmış  ise  işlemleri  iptal  edilecek,  idare  aracılığıyla  kendilerine  bir  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:
1) Üniversitelerin minimum iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,
2) 01.01.2021 tarihi saygınlığıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
3) Son başvuru tarihi saygınlığıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik zamanının dolmamış olması gerekir.)
4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede bulunan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu içindeki fark 20’den fazla yahut az olmamak, (Misal verilecek olursa;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’tminimum olmaması gerekmektedir.)
6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
1) Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.
2) Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayına girecek “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.
4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda gösterilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen yahut posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine açıklamalduğu tarihten bu yana işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek zaman zarfında Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN İLGİLİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

İLETİŞİM ADRESİ:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı
Tel       :  (0312) 415 54 61
(0312) 415 51 25
E-posta :  [email protected]

vgm işçi alımı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu