Başvurular

TCDD 75 Sürekli İşçi Alımı! İŞKUR Başvuru Numarası ve Tarihi 2022

TCDD 75 Sürekli İşçi Alımı! İŞKUR Başvuru Numarası ve Tarihi 2022, iş başvuruları bölümünde TCDD 75 Sürekli İşçi Alımı! İŞKUR Başvuru Numarası ve Tarihi ile ilgili bilgi aktaracağız. TCDD 75 Sürekli İşçi Alımı! İŞKUR Başvuru Numarası ve Tarihi ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

TCDD 75 Sürekli İşçi Alımı! İŞKUR Başvuru Numarası ve Tarihi

TCDD 75 Sürekli İşçi Alımı Duyurusu İŞKUR İlanları

T.C. Devlet Demiryolları işçi alımı için İŞKUR iş ilan numaraları yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Türkiye genelinden başvuru kabul edilecek. Adaylar başvurularını aşağıda verilen iş ilan numarası ile 17 Ocak 2022 bitimine kadar elektronik olarak yapacak.

TCDD Kamu İşçi Alımı Açıklamaları;

1- Alınacak işçiler İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği – Gar Müdürlüğü işyerlerinde çalıştırılacaktır.

2-İlanlara; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Ağır ve Tehlikeli İşyeri kapsamı içinde olması ve işin niteliği gereği yalnızca erkek adaylar başvuru yapacaktır.

3-İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.

4 İşgücü talebine ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

5- İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp, nihai listede bulunan adayların evrakları; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) açıklamalar bölümünde ilan edilecek tarihler içinde aşağıda gösterilen evraklarla kontrol edilerek teslim alınacaktır.

İlanda gösterilen şartları taşımayan adaylar ile ilgili tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce İŞKUR’a  bildirilecektir.

İstenilen belgeler;

– Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından yahut e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla alakalı mahkeme kararlarını getirecektir.

-Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)

-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli yahut muaf olduğunu belirtilecektir.),

– E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi 

– E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden varsa alınacak Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

– KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),

– TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) açıklamalar bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

6-İşgücü talebi ile alakalı tüm açıklamalar ( aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) açıklamalar bölümünde yayımlanacaktır.

7- Sınav kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki kabiliyetleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları okul bölümüyle alakalı mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alandan da 50 puan üzerinden olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme neticesinde sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların hemen hemensının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

8- Sözlü sınav neticesinde istasyon operasyon işçisi olarak işe başlatılacak adaylardan;

-Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yetkilendirilmiş laboratuvar/hastaneden alınan  uyuşturucu ve ikazcı madde testinin “negatif”  olduğunu gösterir rapor istenecektir.

-Tam teşekküllü devlet hastaneleri yahut resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamı içinde Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” kararı bulunan 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji)  olduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,

İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses hemen hemensı 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

Görme/işitme muayeneleri ile ilgili istediğimiz değerlendirme sonuçları bulunmayanlar ile renk körlüğü olanlar işe başlatılmayacaktır.

9-İşe başlatılacak İstasyon Operasyon İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

10-İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş anlaşmasi fesh edilecektir.

11-İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçileri, başladıkları işyerinde minimum 5 yıl çalışacak, bu zaman zarfında nakil isteyemeyecektir.

12- İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

13- İstasyon Operasyon İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içinde iş anlaşmasi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları boyunca aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

Adaylar başvurularını 00006504180 iş ilan numarasını tercih ederek İŞKUR üzerinden yapması istenmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu