Başvurular

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 7 Uzman Yardımcısı İçin Sınav Yapıyor 2022

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 7 Uzman Yardımcısı İçin Sınav Yapıyor 2022, iş başvuruları bölümünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 7 Uzman Yardımcısı İçin Sınav Yapıyor ile ilgili bilgi aktaracağız. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 7 Uzman Yardımcısı İçin Sınav Yapıyor ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 7 Uzman Yardımcısı İçin Sınav Yapıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ilanı ile ilgili açıklama yapıldı. Kamu personeli alımı atamalar yazılı ve sözlü olarak uygulanacaktır.

Sınava Katılım Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin 4 yıllık bölümleri olan Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Ekonometri bölümlerinden veya bu gibi okullara denkliği olan Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

2020 ve 2021 ÖSYM sınavında katılmış olmak ve yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSSP1 ve KPSSP2 puan çeşitlerinden herhangi birinden minimum 75 puan alınmış olması,

Genel Şartlar Nelerdir?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı şartları aşağıda yer alıyor.

Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,

Görevini sürekli olarak yapmasına herhangi bir engelin olmaması ve akıl hastalığı bulunmaması,

5411 sayılı Kanunun 71.maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde gösterilen genel şartları taşıyor olmak,

35 yaşı tamamlamamış olmak,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde bulunan süreler geçmiş olsa da; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunmaması,

Fon Bilişimi Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 
Adaylar Fon Bilişimi sınavı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. Fon Uzman Yardımcılığı sınavı 18 Aralık Cumartesi günü saat 12:30 ile 17:30 arası yapılacaktır. Aynı zamanda Genel Kültür Genel Yetenek sınavı da 10:15 – 11:15 saatleri içinde yapılacaktır.

Başvuru kılavuzu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu