Başvurular

Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Başvurusu 2022

Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Başvurusu 2022, iş başvuruları bölümünde Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Başvurusu ile ilgili bilgi aktaracağız. Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Başvurusu ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Başvurusu

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Duyusu

Kamu kurumu ve kuruluşlarında daimi bağlamda işe girmek isteyenler bu ilanları kaçırmayın. Antalya şehrine Tarım işçi alımı hangi artlarda yapacağı kılavuz halinde sunuldu.

Tarım Başvurusu Nasıl ve Hangi Tarihlerde Alınacak?

Adaylar başvurularını 23 Ağustos 2021 ile 3 Eylül 2021 tarihleri içinde yapması isteniyor. Başvurusu kurumun internet sayfası üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

Başvuru Genel ve Özel Nitelikleri

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve ardından doğanlar müracaat edebilirler.)

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak yahut tecilli olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis yahut altı ay veya daha fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

tarim-kredi-kooperatifleri-antalya-bolge-mudurlugu-kamu-personeli-alimi.jpg

Ziraat mühendisi öğrenim durumuna sahip olmak yahut bitki koruma ürünleri bayi ve toptancısı olması istenmektedir. Burdur ve Isparta şehirlerinde görev verilecek.

Başvuru kılavuzu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu