Başvurular

SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?, başvurular bölümümüzde SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir? ile ilgili sizleri aydınlatalım.. SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir? ile alakalı ayrıntıları makalemizde bulacaksınız.

SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

?

SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;  muhtaç ve yoksul ailelere yönelik yaptığı SED yardımı ile kendilerinin ve çocuklarının asgari gereksinimlerini karşılamakta zorlanan ailelere yardım eli uzatıyor.

İlköğretim, lise veya üniversite eğitimi gören, maddi imkansızlıklar içindeki çocuklar için yapılan SED yardımından ile ilgili bakım tedbir kararı alınmış çocukların bunun yanında ekonomik yoksunluk içindeki ailelerin çocukları da faydalanabiliyorlar.

Sadece yoksul ve muhtaç ailelerin yararlanabileceği SED yardımı; bazı durumlarda ise kesiliyor.

Bu makalemizde kısaca SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED yardımı hangi hallerde kesilir? vb. konuyla alakalı olarak araştırılan soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

SED Yardımı Nedir?

Kendilerinin ve çocuklarının beslenme, barınma, giyim, sağlık ve eğitim gibi en temel gereksinimlerini karşılarken bile maddi anlamda sıkıntı çeken ailelere yapılan maddi ve psiko-sosyal desteğe SED yardımı adı veriliyor.

Açılımı Sosyal ve Ekonomik Destek olan SED; yoksul ailelerin çocukları kendi ayakları üzerinde durana dek yani çocuklar; maddi anlamda kendilerine bakmaya başlayana kadar yapılıyor.

Bu noktada çocukların meslek sahibi olabilmeleri adına SED yardımı kapsamı içinde çocuklar; İŞ-Kur’a veya diğer meslek kurslarından birine kayıt ettiriliyor.

Maddi desteğin bunun yanında psiko-sosyal desteğe gereksinimi olan çocuklara ise okulla uyumlu bir biçimde eğitimlerine devam edebilmeleri, aile içi poblemleri daha kolay bir biçimde çözebilmeleri, aileleriyle ve çevrelerindeki bireylerle daha uyumlu olabilmeleri vb. konularda destek sunuluyor.

SED yardımı; yılda bir veya iki sefer yapılabildiği gibi gerçek anlamda ihtiyaç sahibi ve muhtaç ailelere süreli olarak da yapılabiliyor.

Süreli yardımlar; 1 yıl için yapılmakla birlikte 1 yıllık süre dolduğunda ailenin muhtaçlığının hala sürdüğinin tespit edilmesi halinde 2 yıl daha uzatılabiliyor. 2 yılın sonunda da tekrar 2 yıl için uzatılabiliyor. Yani yardımların ne kadar süreceği, vakıf mütevelli heyeti aracılığıyla belirleniyor.

Bu noktada süreli SED yardımı alan aileler ve çocuklar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla görevlendirilen yetkili bireyler aracılığıyla üç ayda bir takip ediliyorlar.

Psikolog, sosyolog, rehber öğretmeni vb. mesleklere sahip olabilen yetkililer; üç ayda bir yaptıkları incelemeler sonrasında bir araya getirdikları raporu il müdürlüğüne teslim ediyor.

Bu raporda ailenin muhtaçlığının ortadan kalktığının belirtilmesi üzerine aileye yapılan SED yardımı kesiliyor.

SED Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED yardımına başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin ikametgahlarının olduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeleri, burada başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

Vatandaşlar; SED yardımına e-devlet üzerinden de başvurabiliyorlar.

E-devlet üzerinden yapılan başvurular ise ön başvuru olarak kabul ediliyor ve değerlendirmeye alınıyor.

E-devlet üzerinden SED yardımına başvurmak adına hemen https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru linkini tıklayabilirsiniz.

SED Yardımı Başvurusu Sorgulama

Ekonomik yoksunluk içindeki aileler, çocuklarının eğitim, kırtasiye, beslenme, sağlık vb. temel giderlerini karşılamak adına başvurdukları SED yardımı başvurularının kabul edilip edilmediğini e-devlet üzerinden öğrenebiliyorlar.

Vatandaşlar; ALO183 veya ALO144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Destek hattını arayıp, yetkili bireylerden başvuru sonuçlarına dair detaylı bilgi edinebiliyor.

Alternatif olarak, başvurularını gerçekleştirdikleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını arayarak veya vakfa bizzat giderek de başvuru sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

SED Yardımı Kimlere Verilir?

SED yardımından kimlerin yararlanabileceğini kısaca aşağıdaki biçimde açıklayabiliriz:

 • Hakkında bakım tedbir kararı alınmış olan ve sosyal hizmet kurumunda bakılan fakat ailesi SED yardımı ile desteklendiği takdirde ailesinin veya yakınlarının yanında bakılabilecek çocuklar
 • Hakkında bakım tedbir kararı alınmış olmamasına rağmen ailesi SED yardımı almadığı takdirde muhtaç hale düşecek olan çocuklar
 • Daha önce ile ilgili bakım tedbir kararı alınmış olan, yaş sınırını doldurduktan sonra sosyal hizmet kurumundan veya kendisine bakan koruyucu ailenin yanından ayrılan ve İş-Kur veya meslek kurslarında eğitim almaya devam edenler
 • Daha önce ile ilgili bakım tedbir kararı alınmış olan, yaş sınırını doldurduktan sonra sosyal hizmet kurumundan veya koruyucu ailenin yanından ayrılan, iş bulmayı ve meslek sahibi olmayı başaramamış olan ve ailesine SED yardımı yapılmadığı takdirde muhtaç hale düşecek çocuklar
 • Deprem vb. müthiş felaketler, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü mağdur olan, kendisine ve ailesine bakamayan, ölümcül hastalığı yüzünden yakında zamanda ameliyat olması gereken veya vefat eden ailelerin çocukları

Yukarıda söz ettiğimiz mağdur ve muhtaç çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; bu çocukların ailelerine veya yakınlarına çocukların gereksinimlerini karşılamak üzere kullanmaları adına SED yardımı yapıyor.

Ailelerin çocukları için SED yardımı alabilmeleri için işsiz ve muhtaç veya yoksul ve dar gelirli olmaları gerekiyor.

Muhtaçlık sınırının altında kalan aileler; SED yardımı alabiliyorlar.

Yani hane halkı kişi başı aylık hemen hemen net kazancı; asgari ücretin 1/3’üne ve altında bir rakama denk gelen aileler, SED yardımından faydalanabiliyorlar.

Muhtaçlık sınırının altında kalmalarına rağmen üzerlerine kayıtlı kıymetli menkulü veya gayrimenkulü olan ailelere yardım yapılmıyor. Yardım yapılacak ailelerin gerçek anlamda muhtaç veya yoksul olmaları gerekiyor.

SED yardımı; aynı aileden en fazla 2 çocuğa verilmekle birlikte ile ilgili koruma kararı alınmış olan ve sosyal hizmet kurumlarında bakılan, ailesine SED yardımı verildiği takdirde ailesi veya yakınları aracılığıyla bakılabilecek halde olan çocuklar söz konusu olduğunda 2’den fazla sayıda çocuğa da veriliyor. Bu durumda herhangi bir kişi sayısı sınırlaması yer almıyor.

SED Yardımı Başvurusu için Gerekli Evraklar

SED yardımına başvurmayı düşünen bireylerin ilk kez sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kayıt olmaları gerekiyor.

Aileler; vakıfta başvuru formu doldurarak, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı gibi diğer yardımlara da başvurabiliyorlar.

Başvuru esnasında başvuru sahibinden talep edilen belgeleri aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz:

 • SED yardımı başvuru dilekçesi
 • Başvuru sahibine ve çocuğa ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Sağlık raporu
 • Çocuğun İş-Kur veya meslek kurslarına kayıt olduğunu gösteren belge
 • Çocuğa ait öğrenci belgesi
 • Muhtarlıktan alınabilen yoksullik belgesi
 • Başvuru sahibine ve ailesindeki bireylere ait gelir belgesi
 • Kirada oturanlar için kira anlaşmasi
 • Mal beyanı

Başvuru sahiplerinin özel durumlarına göre ek belgeler teslim etmeleri de gerekebiliyor.

Misal verilecek olursa; engeli yüzünden çalışamayan ve ailesine bakamayan başvuru sahibinin tam teşekküllü bir hastaneden 2022 sağlık kurulu raporu alması gerekiyor.

Başvuru sonrasında başvuru sahibi aracılığıyla doldurulan başvuru formundaki bilgiler ve başvuru sahibinin teslim ettiği tüm belgeler; vakıf mütevelli heyeti aracılığıyla detaylı bir biçimde inceleniyor.

Muhtaç ve yoksul olduğu tespit edilen bireylere SED yardımı yapılıyor.

SED Yardımı Ne Kadar 2021?

Temmuz ayında yapılan son zamla birlikte SED yardımlarında da artış oldu.

2021 yılı için SED yardımı kapsamı içinde,

 • İlköğretim öğrencilerinin ailelerine 1281 TL,
 • Lise öğrencilerinin ailelerine 1365 TL
 • Üniversite öğrencilerin ailelerine 1537 TL

ödeme yapılıyor.

SED yardımları, süreli olabileceği gibi yılda bir sefer veya tek sefer de olabiliyor.

Bu noktada ailelerin muhtaçlık düzeyleri dikkate alınıyor.

Süreli olarak yardım yapılması kararlaştırılan ailelere her ay için ödeme yapılıyor.

Her ay için ödeme yapılmakla birlikte SED yardım ödemeleri, 3 ayda 1 olacak biçimde birinin PTT hesabına yatırılıyor.

Yani hak sahibi; 3 ayda 1 SED yardım ödemesini PTT hesabından toplu bir biçimde çekebiliyor.

SED Yardımı Nereye Yatıyor?

SED yardımları, başvurusu kabul gören hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırılıyor.

İlk kez SED ödemesi alacak bireyler ise ödemeleri Ziraat Bankası’ndan çekebiliyorlar. Sonraki ödemeleri ise herhangi bir PTT şubesinden alabiliyorlar.

2021 SED Yardımı Ne Zaman Yatacak?

SED yardımı, hak sahiplerinin PTT hesaplarına Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında toplu olarak yatırılıyor.

SED yardımının hangi günlerde hak sahibinin hesabına yatırılacağı ise hak sahibinin doğum tarihinin son rakamına göre değişiyor.

Doğum tarihinin son rakamı 0 veya 5 olanlara ayın 5’inde, 1 veya 6 olanlara ayın 6’sında, 2 veya 7 olanlara ayın 7’sinde, 3 veya 8 olanlara ayın 8’inde, 4 veya 9 olanlara ise ayın 9’unda ödemeler yapılıyor.

SED Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

SED yardımı başvuru şartlarına, başvuru için gerekli belgelere, SED yardımı alıp alamayacağınıza dair detaylı bilgi edinmek adına önceden de söz ettiğimiz gibi ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yürütülmekte olan yardımlarla alakalı soru, görüş ve önerileriniz için bu numarayı arayabilirsiniz.

SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

SED yardımı, yoksul yahut muhtaç ailelere çocuklarının gereksinimlerini karşılayabilmeleri adına yapılıyor.

Ailenin muhtaçlığının ortadan kalkmasıyla birlikte aileye yapılan SED yardımı da kesiliyor.

SED yardımının hangi durumlarda kesildiğini aşağıdaki biçimde açıklayabiliriz:

 • Ailenin muhtaçlığının ortadan kalkması
 • Aileye SED yardımı verilmesine neden olan durumun sona ermesi
 • Çocuğun kendi yaşamını sürdürebileceğine ve kendi maddi olanakları ile gereksinimlerini karşılayabileceğine dair bir kanaatin oluşması
 • Çocuğun vefat etmesi
 • Hak sahibinin vefat etmesi
 • İller arası ikametgah değişikliği

Çocuğun vefat etmesi durumunda Bakanlık aracılığıyla yapılan SED yardımı süresiz olarak kesiliyor.

İller arası ikametgah değişikliğinde de aileye yapılan yardım durduruluyor. Tekrar SED yardımı almak isteyen birinin yeni ikametgah adresinin bağlı olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmesi ve tekrar bu yardıma başvurması gerekiyor.

Ailenin muhtaçlığının ortadan kalkması, örneğin annenin veya babanın geliri yüksek bir iş bulması durumunda da SED yardımı sona eriyor.

Çocuğun iyi bir iş bulması da yardımın sonlanmasını bununla birlikte getiriyor.

Ailenin veya çocuğun muhtaçlığının ortadan kalkmasına rağmen bu durumun sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bildirilmemesi ve SED ödemelerinin alınmaya devam edilmesi, yasal anlamda suç teşkil ediyor.

Bu durumunun ardından vakıf aracılığıyla fark edilmesi halinde hak sahibinin muhtaçlığı ortadan kalktıktan sonra aldığı SED yardımlarının tamamını güncel faiziyle birlikte vakfa geri ödemesi gerekiyor.

Hak sahibinin ödeme yapmaması halinde ise kendisine dava açılıyor.

Bu makalemizde SED yardımı hangi durumlarda kesilir? SED yardımı kimlere verilir? vb. soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de SED yardımı alıyorsanız veya almayı kafanızı yoruyorsanız; konuyla alakalı her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi kıymetli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu