Başvurular

Rektör Nedir, Ne Demektir, Rektör Ne iş Yapar?

Rektör Nedir, Ne Demektir, Rektör Ne iş Yapar?, kamu ve özel başvuru bölümümüzde Rektör Nedir, Ne Demektir, Rektör Ne iş Yapar? nasıl yapılır bilgi verelim istedik. Rektör Nedir, Ne Demektir, Rektör Ne iş Yapar? ile alakalı bilgiler yazımızın içinde.. 

Rektör Nedir, Ne Demektir, Rektör Ne iş Yapar?

Rektör Nedir, Rektör Ne Demektir?

Latince kökenli bir kelime olan Rektör, bir üniversitede görev yönünden, akademik ve yönetimsel olarak en üst düzey yetkilere sahip insana verilen isimdir. Kısa olarak özetlemek gerekirse üniversite ve bağlı birimlerinin genelde işleyisi, sevk ve idaresinden sorumlu olan insana verilen ünvana denir.

Rektör Nasıl Olunur??

Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri aracılığıyla altı rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör kişilerindan Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birinin rektör olarak atamasını yapmaktadır. Rektörlerin görev süresi dört yıl olmakla birlikte, en fazla iki dönem bu görevde kalabilirler. Rektörlerin emeklilik yaş haddi 67 olarak belirlenmiştir. Eğer bir rektörün görev zamanının bitimi yaş haddini aşıyor ise bu şart aranmaz ve görev zamanının bitimine kadar görevi devam eder.

Rektör Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma planı ilke ve hedefleri ışığında planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Ayrıca;

  • Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar içinde düzenli çalışmayı sağlamak,
  • Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
  • Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro gereksinimlerini, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
  • Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek yahut bunlara yeni görevler vermek,
  • Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Güncel Rektör Maaşları Ne Kadar?

Bir çok kişi aracılığıyla en fazla araştırılan konular içinde rektör maaşları yer almakta. Devlet üniversitelerinde rektör maaşları akademik kadro ve ünvana göre değişmektedir. Ortalama rektör maaşları 7.500 tl ile 8,500 tl içindedır. Vakıf üniversiteleri rektör maaşları ise mütevelli heyeti aracılığıyla belirlenmektedir. Özel ( vakıf ) üniversite rektör maaşları ise 8.000 tl olmakla birlikte üst sınır hususunda üniversiteler içinde değişkenlik göstermektedir.

Meslekler Hakkında Detaylı Bilgi Almak için TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu