Başvurular

MSB 44’üncü Bakım Fabrikası kamu işçi alımı (18 ile 35 yaş) 2022

MSB 44’üncü Bakım Fabrikası kamu işçi alımı (18 ile 35 yaş) 2022, iş başvuruları bölümünde MSB 44’üncü Bakım Fabrikası kamu işçi alımı (18 ile 35 yaş) ile ilgili bilgi aktaracağız. MSB 44’üncü Bakım Fabrikası kamu işçi alımı (18 ile 35 yaş) ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

MSB 44’üncü Bakım Fabrikası kamu işçi alımı (18 ile 35 yaş)

Milli Savunma Bakanlığı 44’üncü bakım fabrika müdürlüğü kamu işçi alımı iş ilanları açıklamasu yayınlandı. İŞKUR aracılığıyla yayına giren ilana Türkiye genelinden adaylar elektronik ortamda nasıl başvuru yapacak.

Personel alımı için minimum ilkokul mezunu olunması, 18-36 yaş içinde olması gerekmektedir. Alım İzmir Konak aracılığıyla 44’incü Bakım Fabrika Müdürlüğü yapıyor. Türkiye genelinden aşağıda verilen ilan numarası ile elektronik ortamda yapılabilir. Başvurular 7 Mayıs 2021 tarihi bitimine kadar 00006013452 iş ilan numarası ile yapılacak.

İşletmenin genel çalışma prensipleri ışığında, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir biçimde tercih ederek iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine uygun olarak motorlu kara taşıtlarının yüzey hazırlama ve boya işlemlerini, kendi başına ve belirli bir zaman zarfında yapmak.

Eğitim durumu yönünden aşağıdaki şartlardan minimum birini sağlamak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı minimum ilkokul mezunu ve ustalık belgesine sahip olmak,

Meslek liselerinin motorlu araçlar teknolojisi alanı otomotiv boveyalından mezun olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı minimum ilkokul mezunu ve otomotiv boya onarımcısı düzey 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 – 36 yaş aralığında olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak, (fiilen yapmış olmak)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak.

Otomotiv boya ustası mesleğini yapmasına engel oluşturacak sağlık sorunu bulunmamak.

Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu yanıtlanmak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Diğer hususlarda alakalı mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Sınav / kura 44’üncü bakım fabrika müdürlüğünde yapılacaktır.

Terörle karşılaşmada malul sayılmayacak biçimde yaralı olarak kurtulduğına dair komutanlık yazısı ve sağlık raporu vs. belgelerini, Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi istenmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu