Metin2 Hangi Efsun Ne İşe Yarar

tarafından
7
Metin2 Hangi Efsun Ne İşe Yarar

Metin2 Hangi Efsun Ne İşe Yarar, blog bölümümüzde Metin2 Hangi Efsun Ne İşe Yarar ile ilgili bilgi topladık.

Metin2 Hangi Efsun Ne İşe Yarar

  • Kritik Vuruş
  • Delici Vuruş
  • Sersemletme
  • 2 Kat Yang
  • 2 Kat Eşya
  • Zeka

Hoşgeldiniz arkadaşlar, bu makalemizde Metin2 Hangi Efsun Ne İşe Yarar hususundan söz edeceğiz.

Kritik Vuruş

Belli bir miktarda düz vuruş ve becerilerinizin normalde olması gerekenden 2 kat daha fazla can götürmesini sağlar. Yani üzerinde %50 kritik vuruş yapan birisi de %1 kritik vuruş olan birisinin de saldırısı aynı derece yükselir. Lakin %1 bulunduranın bu şansı elde etmesi çok nadirdir. Bu nedenle en yüksek düzeyde tutulmalı ve delici vuruş ile desteklenmelidir. NOT: Delici vuruş ve kritik vuruş birbirinden ayrı hesaplanır. İkisinin aynı anda gelmesi olabilecek değildir.

Delici Vuruş

En sade şekliyle rakibe, savunmasını etkisiz hale getirip vuruş yapmaktır. Normalde A rakibine vurulması gereken 1k iken 2.1k vurulabilir. Lakin değişik bir B rakibi için 2k vurmak gerekirken 2.6k vurulula da bilir. Yani belli bir miktarda arttırma yoktur; bundan dolayı daima kritik vuruşla birlikte kullanılmalı birinin diğerinden daha iyi çalıştığı rakiplere karşı avantaj yitilmemelidir.
NOT: Delici vuruş yanlızca düz vuruşlar için geçerli bir etkidir.

Sersemletme

Hem yaratık hem de gerçek oyuncu karakterleri bir süreliğine durdurmanıza ve becerilerini kullanılmaz hale getirmenizi sağlar. Bu zaman zarfında rakip saldırılarınızdan hasar alabilir fakat size herhangi bir zarar veremez.(yansıtma ve zehirleme gibi pasif etkiler dışında)
Bilhassa 1e1 dövüşlerde bi hayli oldukça önem taşır. Ayrıca size göre kuvvetli yaratıklarda toplu halde kasılırken yaratıkların bir kısmını bir süre hareketsiz bıraktığınızdan size gelen saldırılar bir miktar azalır; fakat kesim süresi de buna bağlı olarak da artar.

EXP Bonusu

Bir yaratıktan alınacak deneyimi üzerinizdeki % üzerinden arttırmaya yarayan efsundur. Daha bi hayli hızlı deneyip kazanıp levelini yükseltmek istyeyen oyuncular aracılığıyla getirilebilir.
NOT: Daha bi hayli hızlı düzey atlamanın belli bir düzeyye kadar elde edeceğiniz parayı azaltacağını unutmamak gerekir. Yani 1000 yaratık keserek 50. düzeyye ulaşan bir kişi exp bonusu ile 800 yaratık keserek bu düzeyye ulaşacaktır. Bu durumda diğer 50 level oyunculardan parası da bu miktarda az olacaktır. Bu nedenle exp bonusu kolay pvplerde kullanılması daha gerekli bir efsundur. Zor pvplerde ise 2 kat eşya ve yang efsunlarının aranması daha doğru olur.

2 Kat Yang

Yaratıktan normalde düşmesi gereken paranın 2 katının düşmesine yarar. Kızıl orman gibi bol para düşen yerlede kasılan bireylerin mutlaka getirmesi gerekir.
NOT: Adından da anlaşıldığı gibi yere düşmesi gereken 10k ise 20k düşmesine %’li bir sanş tanır.

2 Kat Eşya

Aynı nesneyi 2 kere elde etmek için fazladan bir sanş verir. Sık metin kesen ve kıymetli eşyalar azaltan yaratıkların oldukları yerlerde kasılan bireyler aracılığıyla mutlaka getirilmesi gerekir.
NOT: Çalışma mantığı hırsızın eldiveninden farklıdır. İkisinin de sağladığı bonuslar birbirinden bağımsız biçimde hesaplanır.

Zeka

Sura ve şamanlar aracılığıyla tercih edilen eğitime göre çok yönlü bir efsundur. Şamanlarda artılar ve saldırı becerilerinin yükseltilmesinde, karabüyülerde karanlık koruma gibi savunma becerileri yanında diğer tüm saldırı becerilerininin yükseltilmesinde, büyülü silahlarda da tüm saldırı becerilerinin yanında büyülü keskinlik ve büyülü zırh becerilerinin etkilerini yükseltmede kullanılır.
NOT: Büyülü silah suraların dehşet becerisi zeka yahut herhangi bir efsun ile yükseltilemez. Sadece becerinin m yahut g değeri yükseltilerek ilerletme yapılabilir.

STR

Bilhassa belli karakterler için saldırı değeri ve becerilere doğrudan büyük bir artış sağlar. Bu karakterlerden olan savaşçı ve büyülü silah suralar aracılığıyla tercih edilen bir efsundur. Savunma alanında hiçbir etki sağlamaz.
NOT1: Şaman ve karabüyüler için de düz vuruşa bir etki söz konusu olsa da beceriler için etkisiz olmasından dolayı bu sınıf ve eğitimler bu efsunu tercih etmezler.
NOT2: Ninjalar ise hem saldırı hem savunma hem beceri artışında daha dengeli olarak gelişmek istediklerinden genelde Çeviklik efsunu tercih eder.

DEX

Genelde ninjalar aracılığıyla hem beceri hasarı hem düz vuruş hem de savuşturma değerini dengeli bir biçimde arttırdığından dolayı tercih edilir.
NOT: Zihinsel savaşçıdan, ejderha gücü şamana kadar her sınıf ve eğitim için yararlı olmasına karşın yalnızca ninjalar için tercih edilir. Çünkü çevikliğin beceriye etkisi ninjalarda çok daha netdir.

Canlılık

Her bir değer için 40 HP ve 1 savunma ekleyen bir statü ve bunun yanı sıra nesnelere ekleyebileceğiniz bir efsundur. Genelde yerine saldırı üzerine etkili efsunlar olan çeviklik, güç ve zeka tercih edilse de kasılmak üzere hazırlanmış bir sette tercih edilebilir.
NOT1: Zihinsel savaşçıların yaşam enerjisi statüleri kuvvetli beden becerisinin verdiği savunmayı ufak bir değerde de olsa(yani 2 canlılık için 1 fazladan savunma gibi) arttırır.
NOT2: Yaşam enerjisi karabüyü suraların karanlık küre becerisi zararını doğrudan arttırır.

Saldırı Değeri

Sadece bir nesneye gelen ve doğrudan saldırı değerinizi yükselten bir efsundur. Saldırı değerinizin çoğalmasıylabeceri zararınız ve düz vuruşlarınız da doğrudan artacaktır. Çok yüksek miktarda bir artış olmamasına rağmen metin kesilmek yahut zarar denemek için yapılan setlerdeki iteme getirilmesi gerekmektedir.

SP Emilimi

Yaratıklara, metinlere yahut oyunculara verilen zararın bir kısmının vuran birinin kendi SP’sine eklenmesi mantığı ile çalışır. Metine 10k vuran ve üzerinde %20 sp emilimi olan bir kişiliğin sp’sine vuruş anında 2k bir yükleme olacaktır, bu anlık bir SP yüklemesidir.
NOT: Sadece bir nesnenizdeki SP Emilimi efsunu ile kızıl orman gibi SP’nizi azaltan yaratıkların olduğu yerlerde kasmanız kolaylaşacaktır. SP azaltan yaratıklar hava kılıcı, öfke, kuvvetli beden gibi savaşçıların omurgasını oluşturan beceriler için gerekli SP’ye ulaşmanızı engellediğinden bu efsun mutlaka eklenmelidir.(şaman ve suralar için de geçerlidir, kasarken beceri kullanmak isteyen ninjalar tercihen ekleyebilir)

HP Emilimi

Yaratıklara, metinlere yahut oyunculara verilen zararın bir kısmının vuran birinin kendi HP’sine eklenmesi mantığı ile çalışır. İnternette kısa bir araştırma yaptıktan sonra neler neler okudum inanamazsınız. Hasar HP Tarafından Absorbe Edilecek yahut HP Emilimi efsunu sizin vurduğunuz hasar ile alakalıdır. Kesinlikle yaratıktan aldığınız zarar yahut verdiğiniz zarar üzerinde alçaltma yükseltme gibi bir etkisi yoktur.
Metine 10k vuran ve üzerinde %20 hp emilimi olan bir kişiliğin canına vuruş anında 2k bir yükleme olacaktır, bu anlık bir HP yüklemesidir. Yani ne pot gibi canın dolması için bir süre beklenmesi gerekir ne de Max HP’miz üzerinde bir değişiklik olur. Sadece kaybettiğimiz canı bi hayli hızlıca yerine getirmeye yarar.

Yelpaze Savunması

Silah olarak yelpaze kullanan şamanların düz vuruşlarından daha az hasar almanızı sağlar. Üzerinizdeki yelpaze savunması %’si kadar aldığınız hasar azalacaktır.
NOT: Şamanların becerileri büyülü hasar üzerinden hesaplandığından, becerilerden hasarı azaltmak için büyü savunması efsunu getirmeniz gerekir.

Çan Savunması

Silah olarak çan kullanan şamanlardan aldığınız yalnızca düz vuruş zararını engellemek için kullanılır. Üzerinizdeki % kadar aldığınız düz vuruş hasarı azalacaktır.
NOT: Şamanların becerileri büyülü hasar üzerinden hesaplandığından, becerilerden hasarı azaltmak için büyü savunması efsunu getirmeniz gerekir.

Bıçak Savunması

Silah olarak çift bıçak kullanan ninja rakiplerinizin beceri ve düz vuruş hasarlarından korunmanızı sağlar. Üzerinizdeki % kadar rakibinizden daha az zarar alırsınız.
NOT: Bıçakçı ninjaların, zehirli bulut becerisinden korunmak için büyü savunması efsunu gerekir.

Çiftel Savunması


Çift elli palaları kullanan savaşçılara karşı hem düz vuruş hem de beceri savunmanızı arttırır. Bu silahları kuşanmış rakiplerden %’li miktarda daha az hasar almanızı sağlar. Karşınızdaki savaşçının dövüş sırasında silah değiştirip tek elli bir palaya geçmesi durumundan korunmak için daima kılıç savunması ile birlikte getirmenizi öneririm.

Kılıç Savunması


Kılıç ve tek elli palaları kullanan sura, ninja ve savaşçılara karşı hem düz vuruş hem de beceri savunmanızı arttırır. Bu silahları kuşanmış rakiplerden %’li miktarda daha az hasar almanızı sağlar. Oyunda en yaygın silah türü kılıçlar olduğundan bi hayli önemli bir efsundur.

Büyü Dayanıklılığı


Yaratıklardan çok oyun karakterlerine karşı kullanılan bir efsundur. Karabüyü suralar, iyileştirmeci şamanlar ve ejderha gücü şamanların tüm becerilerinin bunun yanında; bıçakçı ninjaların zehirli bulut ve büyülü silahların büyü çözme becerilerinden alınan zararı %’li olarak azaltır. Bu nedenle hem zırha, hem kaska hem de bileziğe getirilmesi bi hayli önemli bir efsundur.
NOT1: Büyü savunmasını kullanabileceğiniz en önemli yaratık buz cadısıdır. Yüksek büyü savunması ile buz cadısından daha az hasar alınmaktadır.
NOT2: Arttırmanın başka bir yolu statülerinizi ve düzeynizi yükseltmektir. Zeka, yaşam enerjisi statüleri ve kazanacağınız her düzey büyü savunmanızı arttıracaktır.

Ölümsüzlere Karşı Güç


Oyundaki ölümsüz tanımına uyan canavarlara karşı gücümüzü %’li bi hayli arttırır. Şeytanlara karşı güç efsunu ile çok sık yanlış olarak birbiri yerine kullanılır. Üzerinde çok yanlış yorumlar yapılmaktadır. Bunlardan en yaygını tüm bosslara karşı kullanılabileceğidir…
Ölümsüzlere karşı güç efsunu hangi yaratıklara karşı görev yapar;
Şeytan Kulesi;
Şeytan kulesi 1. kattaki herbir şeytandan, orta katlardaki kaos canavarlarına ve en yukarıdaki odadaki tüm yaratık ve azrail bossu için geçerli olmak üzere gücünüzü %’li olarak arttırır.
Sohan Dağı;
Girişteki zombilerden ilerideki hastalıklı ve hastalık taşıyıcılara kadar bazı dağ canavarlarına etkilidir.
Şeytanın Yeraltı Mezarlığı(Şeytan Katakombu);
Girişteki zombi, köpek yaratıkları hariç; Cehennem Subayı, Cehennem Bekçisi, İki Başli Cehennem Okçusu, Cehennem Yakalayacısı, Cehennem Savaşçısı, Cehennem Okçusu, Cehennem Mızrakçısı, Cehennem Papazı, Cehennem Bekçisi, Cehennem Generali
, Tartorus, Kharoon, Azrailin Tohumu ve Azrail(91. level 5. düzey katakomb azraili)’e karşı etkilidir.
NOT: Ölümsüzlere karşı güç efsununun ork önderi, dokuz kuyruk, ateş kral, kraliçe örümcek, hayalet kaplan gibi bosslara karşı bilinen bir etkisi yoktur, etkisizdir.

Hayvanlara Karşı Güç

Adından da anlaşılabileceği üzere oyundaki bir çok hayvana karşı vuruş ve beceri hasarımızı %’li miktarda arttırır.
Hayvanlara karşı güç efsunu hangi yaratıklara karşı görev yapar;
Joan, Pyungmoo, Yongan bölgeleri (1. köyler);
Tüm hayvan grupları, köpek, kurt, ayı gibi… (ilerdeki bölgelerdeki beyaz yeminli okçular, beyaz yeminli general ve mi-jung gibi insan görünümlü yaratıklara karşı etkisizdir)
İmha, Jungrang, Waryong (lonca arazileri) ve Yılan Vadisi;
Lonca arazilerinin tamamı ve yılan vadisi girişindeki tüm saldırgan hayvan gruplarına karşı etkilidir.(yılan vadisinde ilerideki yokediciler ve taş golemler gibi yaratıklara karşı etkisizdir)
Kolay, Orta ve Zor Maymun Zindanları;
İçindeki tüm maymunlara karşı etkilidir. (Kaya maymunlarından, girişteki atıcılara; bosslardan, maymun generallerine kadar hepsi)
Yongbi Çölü;
Tüm eklem bacaklılar, zehirli, bebek, örümceklerin bunun yanında pençe ve asker örümceklere karşı da etkilidir.
NOT: Yongbi çölü canavarlarına karşı etkili olan hayvanlara karşı güç, aynı örümceğin örümcek zindanındaki haline karşı etki etmemektedir. Yani örümcek zindanındaki yaratıklara olan saldırı değerini arttırmak için herhangi bir efsun yoktur.

Yarı İnsanlara Karşı Güç

Oyunda en fazla aranan efsunlardan biridir. Oyuncuların +9 bir iteme, %10 yarı insanlı +0′ını takas ettiklerine sık rastlanır. Bu yarı insan neden bu kadar kıymetli? Hangi yaratıklara karşı güç sağlıyor.
Yarı insanlara karşı güç efsunu hangi yaratıklara karşı görev yapar;
Joan, Pyungmoo, Yongan bölgeleri (1. köyler);
18 level 1. düzey beyaz yeminli askerden, 31 level 4 düzey jin-hee’ye kadar insan görünüme sahip tüm yaratıklara karşı etkilidir.
Bokjung, Bakra, Jayang (2. köyler);
Yine 18 level 1. düzey beyaz yeminli askerden başlayarak tüm insan görünümlü yaratıkları kapsar. En kuvvetlileri 45 level 4. düzey bir yaratık olan Choung’tur. 2. köyde bulunan vahşi yüzbaşı, vahşi okçu, vahşi general, vahşi deli, vahşi askerin bunun yanında denildiği üzere insan görünümlü yaratıklar için etkilidir.
Seungryong Vadisi;
Aslını söylemek gerekirse bu haritaya ait olmayan 2. köy yaratıkları vahşi okçu, vahşi general, vahşi deli, vahşi askere karşı gücünüzü arttırır.(Zaten 2. köyde bunlara karşı etkili olduğunu belirtmiştik) Bunun dışında herhangi bir vadi canavarına karşı iş görmez.

Bu efsun neden kıymetlidir;
Tanımdaki insana benzeme kriterine tüm oyuncuların karakterleri de uyar. Yani yarı insan efsunu aracılığıyla tüm oyunculara karşı %’li olarak güç kazanmış olursunuz.(sura, ninja, savaşçı, şaman ve her eğitim için geçerlidir)

NOT: Sürgün mağiçindeki setaou yaratıkları da insan görünümünde olma tanımına uymalarına rağmen bu efsun ile onlar karşısında güçlenemezsiniz.

Orklara Karşı Güç

Adından da anlaşılabileceği üzere oyundaki seungryong vadisinde bulunan ork yaratıklarına karşı gücümüzü %’li olarak arttıran efsundur.
Orklara karşı güç efsunu hangi yaratıklara karşı görev yapar;
Vadide tüm ork yaratıkları;
karanlık ve mistik isimli; fanatikler, arahanlar, arahan savaşçıları, arahan reisleri, cellatlar, işkenceciler
26 – 49 level arası adında ork geçen her yaratık ve 50 level ork reisi boss’u.


Şeytanlara Karşı Güç

Adından dolayı şeytan kulesindeki şeytanlara karşı gücü arttırıldığı sanılan bir efsun fakat durum kesinlikle böyle değil. Şeytanlara karşı güç efsunu sürgün mağiçindeki setaou yaratıklarına karşı gücümüzü %’li olarak arttırır. Bazı pvplerde ise setaou yaratıklarına karşı hiçbir efsun çalışmadığından işlevsiz kabul edilebilir.
Şeytanlara karşı güç efsunu hangi yaratıklara karşı görev yapar;
Tüm sürgün mağarası setaou yaratıkları;
setaou savaşçısı, setaou avcısı, setaou mistik ve üst katlarda bulunan tüm setaou general ve yaratıklarını kapsar.(Ejderha Beran-Setaou için geçerli değildir.)

NOT: Tekrar etmek istiyorum, Şeytan Kulesi yaratıklarına karşı kesinlikle etkisiz; -eski server dosyaları kullanan pvpler dışında- setaou yaratık gruplarına karşı etkilidir.

Mistiklere Karşı Güç

Oyundaki mistik yaratık gruplarına olan düz vuruş ve beceri zararını üzerinizdeki % miktarınca arttıracaktır. Adından %’li olarak gücümüzü arttırdığı belli ama “mistik yaratıklar” hangileridir?
Mistiklere karşı güç efsunu hangi yaratıklara karşı görev yapar;
Vadi Mistikleri;
karanlık ve mistik isimli; fanatikler, arahanlar, arahan savaşçıları, arahan reisleri, cellatlar, işkenceciler
Tapınak Mistikleri;
kibirli karanlık ve vahşi isimli; fanatikler, arahanlar, arahan savaşçıları, arahan reisleri, cellatlar, işkenceciler ve mistik önder boss’u ve içinden çıkan 62 levellik boss için saldırı değerinizi üzerinizdeki % kadar arttırır.

NOT: Sürgün mağiçindeki tüm yaratıklara hatta isminde “mistik” geçen yaratıklara bile etksizdir.(çoğu arkadaşın yanıldığı bir nokta olduğu için belirtmekte yarar var)

Max HP

Oyundaki en gerekli efsundur dense yeridir. Fazla karışık bir işlevde değildir. Sadece kişiliğinizin hit point‘ini yani canını yükseltir. Böylelikle çok yüksek zararlı rakipler ve yaratıklar karşısında daha uzun süre savaşabilirsiniz ve lonca savaşlarında bir anda üzerinize boşaltılan becerilere karşın ayakta kalabilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz getirilebildiği nesnelerden tablosundan getirilebilecek nesnelerin herbirine max hp efsununun getirilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ok Dayanıklılığı

Yay kullanan ninja rakiplerin beceri ve düz vuruşlarından aldığınız zararın azaltılmasına yarar. Üzerinizdeki oka karşı dayanıklılık %’si kadar okçu ninja becerilerinden ve oklu düz vuruşlardan aldığını hasar azalır.

NOT1: Bu efsun ok kullanan yaratıklar üzerinde de tıpkı okçu ninjalarda olduğu gibi etkilidir.

NOT2: Aralarında ad benzerliği olan Oklardan Korunma Şansı efsunu ile karıştırılmaması gerekir.

Saldırı Hızı

Oyundaki kişiliğinizin elindeki silahı (kılıç, mızrak, yelpaze, çan, bıçak gibi) daha bi hayli hızlı vurmasını sağlamaktadır. Örnek olarak 5 sn de 5 vuruş yapan bir karakter bu efsunla 5 snde 7 vuruş yapacak böylece karşıdaki oyuncuya veya slot’a daha fazla vurmuş olacak. Saldırı hızının tek artısı bu değil, bunun bunun yanında seri bir biçimde saldırı yapan bir karakter kombolardan sonra rakibi uzaklaştırıp düşüreceği için hem rakibin vuruş yapmasını engelleyecek hem de becerilerinin kaçmasını yarayacaktır. Aktif dövüşen karakterler (bedensel savaşçı, büyülü silah sura, bıçakçı ninja) için çok gereklidir.

Hareket Hızı


Karakterin sn bazlı daha fazla yol alması, bunun bunun yanında daha bi hayli hızlı hareket etmesini sağlamaktadır. Yavaş bir karakter özellikle resmi serverda çok sorun çıkartabilir. Savaşlar sırasında çok fazla hareket etmesi gereken ve uzakta dövüşen (kaçak dövüşen) karakterler için (okçu ninja, ejder gücü şaman) bu efsunu fazlaca kullanmalıdır. Çoğu PVP serverlarda mor pot ve rüzgarın ayakkabısı nesnelerinin ücretsiz olması sebebiyle hız en yüksek değerde olduğundan PVP serverlarda getirilmesi gereken bir efsun değildir.

Büyü Hızı

Skilin dolma zamanını üzerinizdeki % kadar azaltır. Neredeyse tüm karakterler için önemli bir efsundur ve vsler sırasında çok fazla yardımı olmaktadır. Örnek olarak karabüyü suranın karanlık küresi dolması çok uzun zaman alan bir beceridir. Büyü hızı olmadan bir vsde en fazla 2 defa kullanılabilirken, yüksek büyü hızı ile bunu vs başına 3 olarak yükseltmek olabilecekdür. Küçük büyüler kullanan (damageleri az fakat bi hayli hızlı dolan skiller) karakterler (ejder gücü ve iyileştirme şamanlar, büyülü silah sura) bu efsunla büyünün dolma hızını en düşüka indirip vsler sırasında seri bir biçimde skill kullanabilirler.

Zehirleme Şansı

Oyunda hem vs hem de kasma sırasında kullanılabilecek en yararlı efsunlardan biridir. Temel olarak 2 işlevi mevcuttur. İlk olarak rakibin hp üretimini tamamen sonlandırır. İkinci ve belki daha etkili olanı ise belli süre aralığı ile rakip yaratık yahut oyuncudan %5 hp düşürür. Yani vs başında 20k canı olan bir rakip dövüş başlar başlamaz zehirlenmiş olursa 20k başladığı canı anında 1k azalacak ve ilerde -dövüşün uzunluğuna bağlı olarak- 2-5 arası mevcut canı tekrar %5 azalmalara uğrayacaktır.
Bilhassa düz vuruş karakterleri için gerekli olmakla birlikte, HP üretimini engelleyip rakipten %5 can düşürme şansını sağlayan bu efsun hiçbir zaman boş geçilmemeli ve her kişiliğin en düşükından kaskında bulunması gerekir.
NOT: Rakibiniz ile aranızdaki level farkı 7′den büyükse zehirleme şansı etki etmez. Yani zehirleme şansınızın % kaç olduğu hiçbir önem arz etmeksizin; kendinizden 7 level yüksek bir kişiliği zehirleyemezsiniz ve sizden 7 level düşük birisi sizi zehirleyemez.

Sersemlik Karşısında Bağışıklık


Oyundaki sersemletme kabiliyetine sahip yaratık ve oyuncuların sersemletme şanslarını tamamen ortadan kaldırmaya yarar. Lakin bir çok buga sahiptir. Bu nedenle yabancı serverlerde ismindeki “bağışıklık” ifadesi “korunma”, “savunma” olarak değiştirilmiştir. Çünkü kuvvetli vuruş, zehirli ok gibi sersemletme şansı olan bazı beceriler ve düz vuruşlarda arada bir sersemletme hesaplanırken sorun meydana gelir ve “bağışıklıklı” olan karakter sersemler. Bu nedenle %100 bir sersemlik bağışıklığı vermese de oyundaki olmazsa olmaz vs efsunudur. Çoğunlukla bedensellerin hamlesindeki sersemletmeyi etkisiz hale getirir ve dövüşe yavaş etkili olan karakterlere büyük üstünlük sağlar.
Sınıf ve eğitim fark etmezsizin her karakter, zaten 1 nesneye gelen bu efsunu mutlaka getirmeye dikkat etmelidir.

Yavaşlama Karşısında Bağışıklık

Yavaşlatma kabiliyetine sahip yaratıklardan ve oyunculardan tamamen korunmayı sağlayan efsundur. Eğer mor pot ve rüzgarın ayakkabılarının ücretsiz olduğu bir pvpde oynuyorsanız hiçbir önemi yoktur. Çünkü yaratıklar yahut oyuncuların yavaşlatması durumda en yüksek değerin de üzerinde bulunan hızınız yine yukarıda kalacak ve hareket hızınızda bir fark olmayacaktır. Lakin resmi serverde kaçak dövüşen ninja okçu, ejderha gücü-iyileştirmeci şaman ve karabüyü suralarda olması halinde ufak de olsa bir fayda yarayacaktır.

NOT: Sersemlik bağışıklığının kendine göre ufak bugları olmasına karşın bu efsun yavaşlamayı kesinlikle önüne geçer.

HP Üretimi


Oyuncunun HP değeri yüklemesini hızlandırır. Bunun yanında savaşlar ve kasma sırasında daha az Kırmızı İksir harcarsınız ve bekleme sürenizi aza indirirsiniz. Hem ekonomik hemde seri bir kasma sağlar. Bilhassa yakın mesafeli becerileri olan ve düz vuruş ağırlıklı savaşan karakterler(bedensel, zihinsel, bıçakçı, büyülü silah..) için gereklidir.

Sp Üretimi

Oyuncu SP yüklemesini hızlandırır. Vslerde mavi pot kullanmanın da yasak olduğu zamanlarda bi hayli aranan bir efsun olsa da artık önemini yitirmiş. Lakin bugün işe yarayacağı bir yer varsa o da kızıl ormandır. Çok sayıda sp azaltan yaratığa karşı ne kadar mavi pot basarsanız basın becerilerini kullanmak için gerekli değere ulaşana kadar sp tekrar sıfırlanacaktır. Bilhassa kızıl ormanda beceri kullanmak isteyen bireylerin efsunları içinde Sp Üretimi‘ni mutlaka bulundurması gerekir.

SP Çalma

Vuruş yapılan rakibe verilen zararın üzerinizdeki SP çalma yüzdesi kadarının rakibin SP’sinden düşürülmesi mantığı ile çalışır. Bir cümle ile yazınca benim de kafam karışmadı değil.
A ve B vs yapıyor;
A kişiliğinin üzerinde %10 sp çalma var,
A kişiliği 1000 vuruyor(düz vuruş),
B kişiliği 100 sp kaybediyor,
B kişiliği 1000 can kaybediyor…
Yani SP çalma rakibinizin SP’sini düz vuruşlarınız ile düşürmeye yarar. Kendi SP’niz yahut HP’niz üzerine bir etkisi yoktur. Dövüş sırasında rakip karabüyülerin ve büyülü silahların saniye başı SP harcayan becerilerini(karanlık koruma, ateş hayaleti, büyülü keskinlik) kapatmak için eklenebilir. Lakin vslerde mavi pot kullanmanın serbest olmasından dolayı dikkatsiz rakipler dışında kimseye karşı bir işe yaramayacaktır.

Ateş Dayanıklılığı

Oyunun avrupa dağıtıcısı gameforge’un açıklamasına göre işlevsizdir. Gameforge’un işlevsiz olduğu halde gelen efsunlardan neden kaldırmadığı ise büyük bir soru işaretidir. Site yetkililerinden birisi olan troypc isimli arkadaşımız ile yaptığımız denemelerde de ateşe karşı dayanıklılığın kesinlikle karabüyü suralara karşı hiçbir işe yaramadığını deneyip onaylamıştık. Diğer işlevsiz efsunlar olan şimşeğe ve rüzgara karşı dayanıklılık ile alakalı yazılarımı da okumanızı öneririm. Herkesin dostlarına da bu bilgiyi yaymasını ve kaynağını altını çizerek sitelerinde veya facebook sayfalarında yayınlamalarını önemle rica ederim.

Şimşek Dayanıklılığı

Oyunun avrupa dağıtıcısı gameforge’un açıklamasına göre işlevsizdir. Yıllarca metin2 oynayan oyuncuları, en başta beni büyük bir hayal kırıklığına uğratmış, zırhıma oka karşı dayanıklılık yerine şimşeğe karşı dayanıklılık getirdiğim günlerde ne kadar yanlış yaptığımı anımsatmıştır. Sanırım bunun işlevsiz olduğunu ilk kez yazıyorum. Sitedeki karakter klavuzlarındaki şimşeğe karşı dayanıklılık efsunları kaldırılıp daha gerekli efsunlar eklenecektir. Herkesin dostlarına da bu bilgiyi yaymasını ve kaynağını altını çizerek sitelerinde veya facebook sayfalarında yayınlamalarını önemle rica ederim.

Rüzgar Dayanıklılığı

Oyunun avrupa dağıtıcısı gameforge’un açıklamasına göre işlevsizdir. Delici vuruşa karşı bir işlev barındırdığı, delici vuruşun zararını azalttığı ve delici vuruşun gelme şansını düşürdüğü ile ilgili bir çok söylenti vardı. Lakin açıklama büyük yerden. Sanırım bunun işlevsiz olduğunu ilk kez yazıyorum. Sitedeki karakter klavuzlarındaki rüzgara karşı dayanıklılık efsunları kaldırılıp daha gerekli efsunlar eklenecektir. Herkesin dostlarına da bu bilgiyi yaymasını ve kaynağını altını çizerek sitelerinde veya facebook sayfalarında yayınlamalarını önemle rica ederim.

Yansıtma Şansı

Rakibin bize verdiği zararın bir kısmının onun canınından azalması mantığı ile çalışır. Rakibin canı üzerimizdeki yansıtma %’si kadar azalacaktır.
A ve B vs yapıyor;
A kişiliğinin üzerinde %20 yansıtma var,
B kişiliği 1000 vuruyor(düz vuruş),
A kişiliği 1000 can kaybediyor
B kişiliği 200 hp kaybediyor…
Yani alınan saldırıda herhangi bir değişiklik olmaksızın yalnızca rakibe kendi zararının belli bir miktarını yansıtmaya yarar. Her sınıf aracılığıyla rakibe göre tercih edilebilir. Genelde çok düz vuruş yapan bedensel savaşçı, büyülü silah sura, bıçakçı ninja gibi karakterlere karşı en etkili biçimde kullanılabilir.

NOT1: Rakibin verdiği hasar üzerinde de herhangi bir etkisi yoktur.

NOT2: Büyülü silahların büyülü zırh becerisiyle toplanır, yani beceri %40 yansıtma veriyor ve %10 da efsun varsa rakibe düz vuruşunun yarısı kadar hasar verilir.

metin2 hangi efsun ne işe yarar, metin2 efsunlar ne işe yarar, metin2 efsun ne işe yarar, metin2 efsunlar, metin2 efsunlar ve özellikleri,