Başvurular

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alımı 2022

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alımı 2022, iş başvuruları bölümünde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili bilgi aktaracağız. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alımı ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 anlaşmali işçi alımı yapıyor.

Başvuru bilgisi

Başvurular 25 Ağustos tarihinden bu yana alınmaya başlamış olup en geç müracaatların 5 Eylül tarihine kadar yapılması gerekiyor. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/maden-ve-petrol-isleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim üzerinden giriş yaparak, e-devlet üzerinde gösterilen tarihler içinde başvurular alınmaya başlanmıştır.

25 Yerüstü Maden Uzmanı 25 Maden Haritacılığı Uzmanı 

Grup No:1

Pozisyon: Yerüstü Maden Uzmanı

Alınacak Kişi Sayısı: 12

Öğrenim Dalları: Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği.

Grup No:2

Pozisyon: Yerüstü Maden Uzmanı

Alınacak Kişi Sayısı: 13

Öğrenim Dalları: Maden Mühendisliği.

Grup No:3

Pozisyon: Maden Haritacılığı Uzmanı

Alınacak Kişi Sayısı: 25

Öğrenim Dalları: Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği.

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Yerüstü Maden Uzmanı

Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı anlaşmali personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü saygınlığıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular).

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda gösterilen bölümlerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul gören 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.

Yerüstü maden işletmelerinde minimum beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. (Toplamda geçerli minimum 1800 sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri dışındaki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)

Sağlık yönünden uzun süre seyahat etmesine ve tespit edilen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. Maden Haritacılığı Uzmanı

Maden Haritacılığı Uzmanı unvanlı anlaşmali personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü saygınlığıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular).

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda gösterilen bölümlerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul gören 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.

En az bir yıl mesleki iş tecrübesine sahip olmak. (Toplamda geçerli minimum 360 sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün rakamının hesabında maden işletmelerinde çalışma şartı bulunmamaktadır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Sağlık yönünden uzun süre seyahat etmesine ve tespit edilen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Gerekli Belgeler

“Yerüstü Maden Uzmanı” pozisyonuna başvuracak adaylar için yerüstü üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde minimum 5 yıl çalıştığını gösteren belge. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge).

“Yerüstü Maden Uzmanı”  pozisyonuna başvuracak adaylar için bunun bunun yanında varsa yerüzerinde çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı yahut Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları.

“Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için minimum 1 yıl mesleki iş tecrübesini gösteren belge. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge) “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için bunun bunun yanında varsa mühendis olarak çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı yahut mesleki tecrübeye ilişkin çalıştığı işverenden alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi yahut belgeler.

Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

Başvuru kılavuzu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu