Başvurular

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Kamu Personeli Alımı İŞKUR Numarası 2022

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Kamu Personeli Alımı İŞKUR Numarası 2022, iş başvuruları bölümünde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Kamu Personeli Alımı İŞKUR Numarası ile ilgili bilgi aktaracağız. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Kamu Personeli Alımı İŞKUR Numarası ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Kamu Personeli Alımı İŞKUR Numarası

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Duyurusu

İŞKUR numaraları 3 farklı branş için ilan edildi. Kıyı Emniyeti 21 işçi alımı için başvuruları almaya başladı. Kadrolu alımda ilk atama ve çalışma adresi olarak İstanbul ilan edilmiştir. Başvurusu yalnızca Türkiye İş Kurumu üzerinden aşağıda verilen ilan numaraları ile yapılacak.

Deniz Trafik Operatörü Alımı 4 Kişi

Başvurusu 00006377353 iş ilan numarası ile başvuru kabul ediyor. 5 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Çalışma adresi olarak İstanbul bilgisi verildi.

Türk vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM aracılığıyla yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) minimum 60 puan almak yahut ÖSYM aracılığıyla buna denk kabul gören yabancı dil belgesine sahip olmak veya GASM aracılığıyla tertip edilen Denizcilik İngilizcesi sınavından minimum 75 yahut kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak. İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak. Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine ve minimum 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak. Bu bağlamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

Deniz Trafik Operatörü adayı olarak vazifeye başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre alakalı düzenlemeler kapsamı içinde İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş anlaşmaleri 4857 sayılı İş Kanunu ikaznca feshedilir.

Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti Alımı 9 Kişi

Başvurusu 00006377384 İŞKUR ilanları numarası ile yapılacak. Denizcilik fakültesi, yüksek denizcilik okulu, deniz harp okulu ve üniversitelerin makine bölümü, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak. Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve ülkeler arası kaidelerin gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

Uzakyol Birinci Zabiti alımı 8 Kişi

Adaylar başvurularını 00006377501 İş Kurumu numarası ile yapacak. Denizcilik fakültesi, yüksek denizcilik okulu, deniz harp okulu ve üniversitelerin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak. Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve ülkeler arası kaidelerin gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu