Başvurular

Kırtasiye Yardımı Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır? Ne Kadar?

Kırtasiye Yardımı Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır? Ne Kadar?, başvurular bölümümüzde Kırtasiye Yardımı Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır? Ne Kadar? ile ilgili sizleri aydınlatalım.. Kırtasiye Yardımı Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır? Ne Kadar? ile alakalı ayrıntıları makalemizde bulacaksınız.

Kırtasiye Yardımı Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır? Ne Kadar?

Kırtasiye Yardımı Nedir? Nasıl Alınır? Temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanan ailelerin eğitim çağındaki çocuklarına yönelik olarak gerçekleştirilen kırtasiye yardımı aracılığıyla veliler; çocuklarının kırtasiye masraflarını daha kolay bir biçimde karşılayabiliyorlar.

Muhtaç veya yoksul olarak kabul gören vatandaşlarımızın bunun yanında pandemi sürecinde işsiz kalan ve işten çıkarılan ailelerin de faydalanabileceği kırtasiye ve eğitim yardımı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılıyor.

Bakanlığın bunun yanında belediyeler aracılığıyla da yapılabilen kırtasiye yardımı aracılığıyla muhtaç ve yoksul aile çocukları, eğitim hayatlarına pandemi sonrasında kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Yoksul çocukların eğitim hayatlarına ara vermelerini önlemek, onların okulda diğer öğrencilerle eşit şartlarda eğitim alabilmelerine yardımcı olmak, çocuklara ve gençlere daha iyi bir gelecek sunmak adına yapılan kırtasiye yardımdan yararlanmak isteyen aileler ise bu yardıma nasıl başvurabileceklerini öğrenmek istiyorlar.

Bu makalemizde kısaca kırtasiye yardımı nedir? Kırtasiye yardımı nasıl alınır? vb. bu konuveyair en fazla araştırılan soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Kırtasiye Yardımı Nedir?

Maddi durumu uygun olmayan yani yoksul olarak kabul gören velilerin çocukları için kullanmak üzere alabilecekleri kırtasiye yardımı; sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha sıkı bir biçimde sarılmalarını sağlamak, öğrencileri ve velileri kırtasiye masraflarından kurtarmak maksadıyla yapılıyor.

Herhangi bir işi olmayan, SGK kaydı bulunmayan muhtaç veliler veya dar gelirli veliler, bu yardıma başvurabiliyorlar.

Ülkemizde hane halkı kişi başı aylık hemen hemen net geliri; asgari ücretin 1/3’ü ve altında olanlar; dar gelirli aileler olarak kabul ediliyorlar.

Yani muhtaç olan işsizlerin bunun yanında işi olmasına rağmen ailesinin temel asgari gereksinimlerini karşılamakta zorlanan veliler de çocukları için bu yardımdan faydalanabiliyorlar.

Kırtasiye yardımı kapsamı içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; başvurusu kabul gören velilerin hesaplarına bir miktar para yatırıyor.

Veliler; hesaplarına yatırılan bu para ile kırtasiyelerden kalem, defter, kitap vb. temel malzemeleri satın alabiliyorlar.

Bunun yanında her eğitim öğretim dönemi başlangıcında öğretmenlere de kırtasiye yardımı yapılıyor. Bu yardım; MEB aracılığıyla öğretmenler için yapıldığından eğitim ödeneği olarak isimlendirilen bu yardımı, yoksul vatandaşlara yapılan kırtasiye yardımı ile karıştırmamak gerekiyor.

Kırtasiye Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kırtasiye yardımına başvurmak isteyen velilerin kaymakamlıklara bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeleri gerekiyor.

Vatandaşlar; ikametgahlarının olduğu kaymakamlık binalarında hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek Bakanlık aracılığıyla yapılan kırtasiye yardımına başvurabiliyorlar.

Belediyenin kırtasiye yardımına başvurmayı düşünen velilerin ise bizzat belediye binasına gitmeleri, burada başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

E-devlet üzerinden de veliler; belediye kırtasiye yardımına başvurabiliyorlar.

E-devlet üzerinden belediye kırtasiye yardımına başvurmak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkini tıklayabilirsiniz.

TC kimlik no ve şifre detaylarınız ile rahatlıkla sisteme girebilirsiniz.

E-devlet şifreniz halen yoksa şifrenizi size en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz.

Kırtasiye Yardımı İçin Nereye Başvurulur

Kırtasiye yardımı için nereye başvurulur sorusuna yanıt vermek gerekirse Kırtasiye Yardımı Bulunduğunuz il ve ilçedeki belediyelere ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. Bilhassa birden çok belediye her sene eğitim ve öğretim başında başında maddi durumu kötü olan ailelere kırtasiye yardımı yapmaktadır.

Kırtasiye Yardımı Başvuru Formu

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına veya belediyeye kırtasiye yardımına başvurmak için giden velilerin burada başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

Formda velilerin maddi durumlarına, muhtaçlık düzeylerine, aylık gelir ve giderlerine dair sorular yer alıyor.

Gerek belediye gerekse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; yalnızca muhtaç yahut dar gelirli bireylere faydalı oluyor.

Başvuru sahibi bireylerin kırtasiye yardımına başvururken doldurdukları formda mutlaka doğru ve gerçekçi bilgiler paylaşmaları gerekiyor.

Maddi durumu iyi olmasına rağmen kendini yoksul ve işsiz gösteren veliler; sonradan Bakanlık veya belediye aracılığıyla tespit edilmeleri halinde cezai yaptırıma maruz kalıyorlar.

Aldıkları kırtasiye yardımını ve diğer yardımları faizleriyle birlikte geri ödemekle yükümlü oluyorlar.

Kırtasiye Yardımı Başvurusu E-Devlet 

Daha önce de söz ettiğimiz gibi belediye kırtasiye yardımına başvurmak isteyen veliler; https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linki üzerinden belediye sosyal yardım başvuru formunu doldurabiliyorlar. E-devlet üzerinden başvuru, ön başvuru olarak kabul ediliyor. Daha sonra ön başvurusu onaylanan velilerin kendilerinden talep edilen belgeleri, randevu gününde mutlaka belediyeye götürmeleri gerekiyor.

Formu doldururken velilerin mutlaka sosyal yardım türleri başlığı altındaki Kırtasiye Yardımı seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

İhtiyaç sahipleri; formda bildirilen diğer yardımlara da aynı anda başvurabiliyorlar.

Şehit, gazi, vazife malülleri veya onların çocukları; eğitim ve öğretim yardımına e-devlet üzerinden başvurabiliyorlar.

Şehit, gazi, vazife malülleri veya çocukları, başvuruları kabul edildiği taktirde yılda bir sefer eğitim yardımı alıyorlar. Eğitim yardımına başvurmak isteyenlerin ise https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi linkine tıklamaları gerekiyor.

Kırtasiye Yardımı Kimlere Verilir

Kırtasiye yardımı; işsiz yani muhtaç velilerin çocuklarına, öksüz ve yetim çocuklara, herhangi bir işi ve düzenli geliri olmayan dul kadınların velayeti altındaki çocuklarına, dar gelirli yani yoksul ailelerin çocuklarına yapılıyor.

Kısa olaraksı hane kişi başı aylık hemen hemen geliri, asgari ücretin 1/3’ü altına denk gelen çocuklar için yapılıyor.

Pandemi bundan dolayı işyerini kapatmak zorunda kalan esnaflarla işten çıkarılan personeller de çocukları için bu yardıma başvurabiliyorlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımına veya belediye sosyal hizmetlerine başvuran bireylerden ardından muhtaçlıklarını ispatlamaları için birtakım belgeler isteniyor.

Bakanlık ve belediye; bu belgeleri denetledikten sonra başvuru sahibinin evine bir inceleme komisyonu gönderiyor.

İnceleme komisyonu; başvuru sahibi velinin ve ailesinin bu yardıma ihtiyacı olup olmadığını araştırmak için onların ikametgah adreslerinde inceleme yapıyor.

Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri veya belediye aracılığıyla oluşturulan kurul; ardından başvuran birinin teslim ettiği belgeleri ve inceleme komisyonunun hazırladığı belgeleri kontrol edip, kırtasiye yardımı yapacağı bireylere karar veriyor.

Kırtasiye Yardımı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Hem belediyeler hem de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; bu yardıma başvuran velilerden birtakım belgeler talep ediyor.

Başvuru için talep edilen bu belgeleri kısaca aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz:

  • Başvuru sahibi veliye ait TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • Çocuğa ait TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • Çocuğun öğrenci olduğunu gösteren, eğitim gördüğü okuldan alınacak öğrenci belgesi
  • Veli için gelir belgesi yahut işsiz olduğuna dair SGK’dan alınması gereken belge
  • Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği
  • Aile kirada oturuyorsa eve ait kira anlaşmasi
  • Evin mülkiyeti aileden birine ait ise tapu fotokopisi
  • Öğrenci velisi, çalışmak için iş başvurusunda bulunduysa İŞ-KUR kayıt belgesi
  • Muhtarlıktan alınması gereken yoksullik belgesi

**Muhtarlıktan alınan ‘yoksullik belgesi’; gerek belediye gerekse bakanlık sosyal yardımlarına başvuran adayların yardım alma şansını arttırıyor.

Kırtasiye Yardımı Sorgulama

Gerek belediye gerekse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il veya ilçe müdürlükleri; yardım başvurularını ve başvuru sahibinin teslim ettikleri belgeleri detaylıca inceliyor.

Belediye ve müdürlüklere binlerce kişi başvurduğundan yetkili bireyler; tüm belgeleri inceleyip, en muhtaç velilere karar verdikten sonra başvuru sonuçlarını açıklıyorlar.

Bundan dolayı de velilerin kırtasiye yardımı sonuçlarını öğrenmek istiyorsanız minimum 3-4 hafta beklemeleri gerekiyor.

Belediyeye giderek gerçekleştirdiğiniz kırtasiye yardımı başvurunuzu sorgulamak için tekrar belediyeye gidebilir veya belediyeye ait olan telefon numarasını arayarak, yetkili bireylerden bilgi alabilirsiniz.

E-devlet başvurularınızı sorgulamak istediğinizde ise yukarıda sizlerle paylaşımı yaptığımız başvuru ve sorgulama linkini tıklayabilirsiniz.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız vakfa gidebilir veya vakfa ait telefon numarasını arayabilirsiniz.

Kırtasiye Yardımı Ne Kadar

Kırtasiye yardımı ve kırtasiye ödeneği her sene devlet aracılığıyla belirlenmektedir. Kırtasiye yardımı 2021-2022 yılı için 1210 TL olarak belirmemiştir.

Kırtasiye Yardımı Ne Zaman Yatacak?

Öğrenciler için yapılan kırtasiye yardım paraları, her eğitim ve öğretim dönemi başlangıcında yani Eylül ayında yatırılıyor.

Bazı belediyeler ise öğrenciler için para yatırmak yerine bizzat öğrenci masraflarını kendileri karşılamayı seçiyorlar.

Misal verilecek olursa; öğrencilerin kalem, kitap, defter vb. gereksinimlerini kendi bütçeleriyle alıp, velilerine teslim ediyorlar.

Kırtasiye yardım parası; belediyeden belediyeye değişmekle birlikte 2021 yılı için öğrenci velilerine 300-400 TL yardım parası ödeniyor.

MEB aracılığıyla eğitim ödeneği adı altında yapılan kırtasiye yardımı ise öğretmenlere yönelik olarak yapılıyor.

En son MEB aracılığıyla öğretmenlere yapılan eğitim ödeneğinin ise net, 1200 TL 82 kuruş olduğunu aktarabiliriz.

Bu makalemizde kırtasiye yardımı başvurusuna dair araştırma konusu olanları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de önceden kırtasiye yardımı aldıysanız veya almayı kafanızı yoruyorsanız; konuyla alakalı her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi kıymetli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu