Başvurular

Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alacak (KGM İŞKUR ilanı) 2022

Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alacak (KGM İŞKUR ilanı) 2022, iş başvuruları bölümünde Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alacak (KGM İŞKUR ilanı) ile ilgili bilgi aktaracağız. Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alacak (KGM İŞKUR ilanı) ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alacak (KGM İŞKUR ilanı)

Karayolları Genel Müdürlüğü 8.Bölge Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı

İŞKUR ilanı ile KGM işçi alımı yapacağını dile getirdi. İlana göre başvuruları başlamıştır. Adaylar başvurularını aşağıda verilen İŞKUR numarası ile elektronik ortamda başvuru yapabilecek. İşte KGM tüm detayları şöyle;

1-başvuru yapacaklar 18-37 yaş içinde olması gerekiyor.

2-aşağıda verilen ilan numarası ile gösterilen şehirlerden başvuru alınacak.

3-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 37 yaşından gün almamış olmak.

4-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi).

5-Askerliğini tamamlamış, muaf yahut tecilli olmak (erkek adaylar için).

6-KPSS sınavına girmiş olmak (Önlisans ve Lisans düzeyindeki talepler için)
7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak,

8-Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

9-Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.).

10-Adayların, başvurunun son günü saygınlığıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

11-Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumun açıklamalar bölümünde ilan edilecektir. Bu açıklama tebliğ mahiyetinde olup, alakalılerin adresine posta yolu ile bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

12-Sözlü sınav için nihai listede bulunan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlük açıklamalar bölümünde ardından ilan edilecek olup, bunun bunun yanında adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13-Yapılan sözlü sınav neticesinde asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlük açıklamalar bölümünde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14-Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu bireyler ile ilgili Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunma hakkımız saklıdır.

15-Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

16-İşe alınanlar 189 TL.  Çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

17-Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

18-Sonuçların açıklanmasından bu yana adaylar aracılığıyla 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve alakalılere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

19-Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istediğimiz belgeleri ardından belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta,  kargo yahut kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Lakin hastalık yahut doğum mazereti sebebiyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını söyleyen doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde vazifeye başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, gösterilen zaman zarfında belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin yahut başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

20-Önlisans: Garsonluk (Servis Hizmetleri) ile alakalı her hangi bir bölümden mezun olmak yahut Aşçılıkla alakalı her hangi bir bölüm mezunu olmak veya alakalı bölüm mezunu olmayanların ‘Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Servis (Garsonluk) Elemanı, Aşçılık yahut Fırın Ustası Sertifikalarından bir tanesine sahip olmaları gerekmektedir.

21-İşgücü istemimize Bölge Müdürlüğümüze bağlı İllerde (Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli) ikamet edenler başvurabilecektir.

kgm-personel-alimi.jpg

Adaylar başvurularını 00006430890 iş ilan numarası ile yapacaktır. 3 Aralık 2021 son başvuru tarihi olarak sunuldu.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu