Başvurular

İşten Çıkış Kodları (Covid-19 Güncellemesi) Nelerdir ?

İşten Çıkış Kodları (Covid-19 Güncellemesi) Nelerdir ?, başvurular bölümümüzde İşten Çıkış Kodları (Covid-19 Güncellemesi) Nelerdir ? ile ilgili sizleri aydınlatalım.. İşten Çıkış Kodları (Covid-19 Güncellemesi) Nelerdir ? ile alakalı ayrıntıları paylaşımımızda bulacaksınız.

İşten Çıkış Kodları (Covid-19 Güncellemesi) Nelerdir ?

İşten çıkış kodları işveren ile işçi içinde ki anlaşmanin nasıl bittiğini gösteren ve buna göre yasal yükümlülükler doğuran kodlardır. İş çıkışında kullanılan bu kodlar bu yüzden son derece önem arz etmektedir. Bilhassa Covid-19 işten çıkış kodları son haftalarda en araştırılan sorular içinde yer aldı. Çünkü işten çıkarma yasağı kodları son derece önemli hale getirmiştir.

Hizmet akdine bağlı olarak çalışan işçinin hizmet akdi son bulması durumunda bu durum SGK’ya bildirilmek zorundadır. Bu bildirim iş veren vekili aracılığıyla yapılır. Bu bildirim yapılırken kullanılan kodlar iş akdinin ne biçimde sonlandığını ve kimin nasıl sonlandırdığının bilinmesi yönünden son derece mühimdir.  Çünkü SGK işten ayrılış kodlarına göre işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alıp almayacağına karar verir. İşten çıkış bildirgesi sistemine( https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap ) giriş yaparak uygun kodu girerken iki kez kontrol etmeniz son derece mühimdir bu yüzden. Daha sonra işten çıkış koduna itiraz sıkıntılı bir zaman haline gelebilmektedir.

Yukarı da anlattığımız bu hassas durumdan ötürü işten çıkış kodları açıklamaları da son derece önem arz edecektir. Birazdan vereceğimiz işten çıkış kodları pandemi sürecinde işverenlerin işlerini bi hayli kolaylaştıracaktır. İşçinin iş çıkışı yapılırken bu 41 adet çıkış kodlarından biri kullanılır ve işten ayrılış bildirgesinin 16 numaralı kutucuğuna işaretlenir.

Şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan işten çıkış kodları nelerdir yakında zamandan bakalım.

 

Kod İşten Çıkış Nedeni KIDEM İHBAR İŞSİZLİK
1 Deneme süreli iş anlaşmasinin işverence feshi (4857 sayılı Kanun Madde 15)
2 Deneme süreli iş anlaşmasinin işçi aracılığıyla feshi (4857 sayılı Kanun Madde 15)
3 Belirsiz süreli iş anlaşmasinin işçi aracılığıyla feshi (istifa) (4857 sayılı Kanun Md.  17)
4 Belirsiz süreli iş anlaşmasinin işveren aracılığıyla haklı neden bildirilmeden feshi (4857 sayılı Kanun Madde 17, 854 sayılı Kanun Madde 16, 5953 sayılı Kanun Madde 6/4. Fıkra) Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
5 Belirli süreli iş anlaşmasinin sona ermesi (4857 sayılı Kanun Madde 11) Hak kazanır Hak kazanır
8 Emeklilik (yaşlılık) yahut toptan ödeme sebebiyle (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 Sayılı Kanun Madde 120) Hak kazanır
9 Malulen emeklilik sebebiyle (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Md.120) Hak kazanır
10 Ölüm (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120) Hak kazanır
11 İş kazası sonucu ölüm (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120) Hak kazanır
12 Askerlik (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120) Hak kazanır Hak kazanır
13 Kadın işçinin evlenmesi (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120) Hak kazanır
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (1475 sayılı Kanun Madde 14 –4857 sayılı Kanun Madde 120) Hak kazanır
15 Toplu işçi çıkarma (4857 sayılı Kanun Madde 29) Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması (4857 sayılı Kanun Madde 3) Hak kazanır Hak kazanır
18 İşin sona ermesi Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe başlatılmayacaksa “4” no’lu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe başlatılmayacaksa “4” no’lu kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler (Listede gösterilen fesih nedenleri dışında kalan nedenler)
23 İşçi aracılığıyla zorunlu nedenle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/III) Hak kazanır Hak kazanır
24 İşçi aracılığıyla sağlık sebebiyle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/I) Hak kazanır Hak kazanır
25 İşçi aracılığıyla işverenin ahlak ve iyi niyet kaidelerina aykırı davranışı nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/II, 5953 sayılı Kanun Madde 11/I) Hak kazanır Hak kazanır
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)
27 İşveren aracılığıyla zorunlu nedenlerle ve tutukluluk sebebiyle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/III-IV Hak kazanır Hak kazanır
28 İşveren aracılığıyla sağlık nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/I, 5953 sayılı Kanun Madde 12/I) Hak kazanır Hak kazanır
29 İşveren aracılığıyla işçinin ahlak ve iyi niyet kaidelerina aykırı davranışı nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)
30 Vize zamanının bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31 Türk Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamı içinde kendi istek ve kusuru dışında fesih Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
33 Gazeteci aracılığıyla anlaşmanin feshi (5953 sayılı Kanun Madde 7) Hak kazanır Hak kazanır
34 İşyerinin devri, işin yahut işyerinin niteliğinin değişmesi sebebiyle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 6) Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
35 6495 sayılı Kanun sebebiyle Devlet memurluğuna geçenler (Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)
36 KHK ile işyerinin kapatılması (Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) (Değişik, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma (Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) (Değişik, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
38 Doğum sebebiyle işten ayrılma (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
39 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçiş (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
40 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
41 SGK aracılığıyla re’sen işten ayrılış bildirgesi tertip edilenler (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)

Yukarı da kırmızı ile işaretlenen işten çıkış kodları yasak olan yani işçinin Pandemi zamanında işten çıkarılamayacağı kodları ifade eder.

İşten çıkış kodları ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Aklınıza takılan soruları yorum bölümünden bizlerle muhakkak paylaşın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu