Başvurular

İŞKUR İlanı; OGM Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşçisi Alacak 2022

İŞKUR İlanı; OGM Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşçisi Alacak 2022, iş başvuruları bölümünde İŞKUR İlanı; OGM Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşçisi Alacak ile ilgili bilgi aktaracağız. İŞKUR İlanı; OGM Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşçisi Alacak ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

İŞKUR İlanı; OGM Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşçisi Alacak

OGM Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşçisi Alımı İŞKUR İlanı

Orman Genel Müdürlüğü ‘ne Bağlı yılanlı orman işletme şefliği 18 ile 40 yaş içinde olan adaylar içinden işçi alımı yapıyor. Başvuru yapacaklar için İŞKUR iş ilan numarası kullanılacak.

Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Adaylar 00006487976 iş ilan numarasını tercih ederek 3 Ocak 2022 tarihi bitimine kadar elektronik ortamda başvuru yapması istenmektedir.

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru zamanının son tarihi saygınlığı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Adayların, başvurunun son günü saygınlığıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.İŞKUR Açık İş İlanında gösterilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

7.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

8.İstihdam, Kura usulü sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Özel Şartlar

1. Orta öğretim mezunu olmak.

2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs önlemleri kapsamı içinde sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3. Başvuru zamanının ilk günü saygınlığı ile 40 yaşından gün almamış olmak.

4. MEB onaylı Orman Yangınları ile Mücadele Yöntemleri Eğitimi belgesi, MEB onaylı İHA ticari insansız hava aracı pilotu belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik belgesi ve Amatör Denizci belgesi sertifikalarının hepsine birden sahip olmak.

5. Noter kura çekiminden önce 12.01.2022 tarihine kadar istediğimiz belgeler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü’ ne teslim edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan adaylar kura çekimine dahil edilmeyecektir.

Noter çekilişi 17.01.2022 Pazartesi günü saat 09.00 da Orhaniye Mah. Şehit Ast.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad. No:3/6 Menteşe/MUĞLA adresindeki bulunan Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yapılacaktır.

Muğla şehrinde olanların başvurusu alınacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu