Başvurular

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar? (A-B-C Sınıfı ) 2021

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar? (A-B-C Sınıfı ) 2021, başvurular bölümümüzde İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar? (A-B-C Sınıfı ) 2021 ile ilgili sizleri aydınlatalım.. İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar? (A-B-C Sınıfı ) 2021 ile alakalı ayrıntıları paylaşımımızda bulacaksınız.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar? (A-B-C Sınıfı ) 2021

İş Güvenliği Uzmanı Nedir ? Maaşları Ne Kadar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, farklı iş ortamları ile ilgili veri toplar ve bu verilerin analizlerini gerçekleştirir. İş güvenliği uzman kişilerı, öte yandan işle alakalı süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlarken diğer yandan iş güvenliği yasasında gösterilen koşullara uyumun sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu içerikte iş güvenliği uzmanı ne yapar ve iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar gibi soruların yanıtlarını rahatlıkla bulacaksınız. Şimdi ilk kez iş güvenliği uzmanlığı nedir? Ne iş yapar ? Önce mesleği tanımaya çalışalım.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı olarak çalışan bir kişi, aşağıda saydığımız birtakım temel görevleri yerine getirmekle sorumludur. İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir sorusu minimum iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusu kadar mühimdir. İşte iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları :

 • İş ortamını, iş ortamındaki malzemeleri ve iş yerindeki uygulamaları; test etmek, teftiş etmek ve değerlendirmek iş güvenliği uzmanının öncelikli görevlidir. İş güvenliği uzmanı bu görevi yerine getirirken güvenlik standartlarını ve devletin koymuş olduğu yönetmeliği iyi bilmelidir.
 • İş güvenliği uzmanı elde ettiği bulgular neticesinde bir rapor da yazmalıdır.
 • İş güvenliği uzmanı, işçiler için güvenli ve nizami bir çalışma ortamı planlamak ve bu planı uygulamaya geçirmekle yükümlüdür.
 • İş güvenliği uzmanı, İş güvenliği ve sağlığı hususunda değerlendirmeler yaparak işçilerin iş sağlığı ve güvenliği hususunda yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olmalıdır.
 • İş güvenliği uzmanı, iş güvenliği için gerekli olan ekipmanların doğru kullanımı için işçilere ve diğer personellere bilgi vermelidir.
 • İş güvenliği uzmanı, iş yerinde gerçekleşen kazaları soruşturmak ve bu kazalara neyin yol açtığuna dair bilgi sahibi olmalıdır. Bunun yanı sıra bu kazaları önleyecek birtakım önlemler de almalıdır.

İş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sualinin yanıtı yukarıda saydığımız sorumlulukları ne kadar iyi yerine getirdiğine göre de değişmektedir. İş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları bi hayli mühimdir. Bu yetki ve sorumluluklar sınıfına göre zordan kolaya doğru sıralanır. (A-BC)

Kamuda İş Güvenliği Uzmanı Kadrosu

İş güvenliği uzman kişilerı bir çok değişik ortamda çalışabilmektedir fakat 2018’de yapılan bir araştırmaya incelediğimizde iş güvenliği uzman kişilerı daha çok kamu sektöründe çalışmaktadır. Araştırma tüm iş güvenliği uzman kişilerının yüzde 22’nin kamu sektöründe çalıştığını ifade ediyor. Bilhassa kamu sektöründe çalışan iş güvenliği uzman kişilerı, iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusuna daha yüksek bir rakam söyleyerek yanıt verebiliyor. Bunun yanı sıra iş güvenliği uzman kişilerının yüzde 16’lık kısmı da imalat sektöründe çalışmaktadır. İnşaat sektörü de iş güvenliği yönünden bi hayli önemli bir sektördür ve iş güvenliği uzman kişilerının yüzde 10’luk kısmı bu sektörde çalışır. İş güvenliği uzman kişilerının kalan kısmı ise diğer sektörlerde görev yapmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için alakalı alandan lisans diplomasına sahip olmak gereklidir. Bunun yanı sıra bazı özel konularda iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilmek için yüksek lisans diploması da gerekli olabilmektedir. Ayrıca bazı sertifikalar aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışabilmektedir. Üstelik bu sertifikalar, mevcutta iş sağlığı ve güvenliği olan bireylerin de işine bi hayli yarayabilmektedir. Bu tip sertifikaları almak zorunlu olmasa da iş verenlerin birçoğu bu sertifikaların alınmasını tavsiye etmektedir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 1. Üniversitelerin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun olanlar
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans veya lisans bölümünden mezun olanlar
 3. Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun olanlar
 4. İSG Merkezleri aracılığıyla düzenlen kursları başarıyla tamamlayanlar
 5. Kurs bitiminin sonrasında verilen sertifikaları alanlar

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

İş güvenliği uzman kişilerının maaşları bulundukları kıdem derecesine ve sınıfa göre değişmektedir. İş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sualinin yanıtına bu başlık altında daha net bir biçimde ele alacağız.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

Bir iş yerinde çalışan tüm personelin güvenli ve hayatlarının risk altında olmayacağı çalışma ortamı hazırlamak A sınıfı iş güvenliği uzmanının temel görevleri içinde yer alır. Bunun yanı sıra A sınıfı iş güvenliği uzman kişilerı, iş sırasında oluşabilecek kazaları önlemek için birtakım önlemler de alır. Ayrıca bir iş yerindeki çalışanları, iş güvenliği hususunda bilgi sahibi olmanızı de A sınıfı iş güvenliği uzmanının işidir.

Çalışanlar için iş yerinde hayati tehlike oluşturabilecek durumlar varsa bu durumların tespitini yapmak, A sınıfı iş güvenliği uzmanın elindedir. Eğer bu tip durumların varlığı söz konusuysa ve iş veren önlem almıyorsa, A sınıfı iş güvenliği uzmanı bu tip durumları SGK’ya bildirmelidir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için A sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimini tamamlamak ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak minimum 5 yıl çalışmak gerekir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sualinin yanıtı da A sınıfı iş güvenliği uzmanının çalıştığı yere bağlıdır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

A sınıfı bir iş güvenliği uzmanı, 2021 senesinde 8 bin TL ile 10 bin TL içinde bir maaş almaktadır. A sınıfı iş güvenliği uzman kişilerı, genelde iş yerinin en tehlikeli bölgelerinde çalışırlar ve bundan dolayı yüksek maaş alırlar.

Çalışma Belgesi Nedir? Nasıl Alınır ? Ne İşe Yarar ? Tıklayın ve öğrenin.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

Bir şirketin veya şirketin iş güvenliği hususundaki kurallar uyup uymadığını belirlemek B sınıfı iş güvenliği uzmanının görevidir. İş yerinde önceden yaşanmış kazaları ve hayati tehlike yaratabilecek durumların analizi ve değerlendirmesinden B sınıfı iş güvenliği uzmanı sorumludur. Bunun yanı sıra bu kazalara sebebiyet verebilecek durumlar için önlem alınması gerekir. Bu önlemler de B sınıfı iş güvenliği uzmanı aracılığıyla alınır. Ayrıca çalışanların iş kazaları ile ilgili bildirilmesi de B sınıfı iş güvenliği uzmanının sorumluluğundadır.

İş sağlığı ve iş kazaları ile alakalı durumlarda B sınıfı iş güvenliği uzmanı, sağlık çalışanları ile koordineli bir biçimde çalışmalıdır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için B sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimini tamamlamak ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak minimum 3 yıl çalışmak gerekir. Yüksek lisans mezunu mimar, mühendis ve teknikerler iş güvenliği uzmanı olabilir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sualinin yanıtı, birinin sektörüne göre değişiklik gösterir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

İş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sualinin yanıtı B sınıfı iş güvenliği uzman kişilerı için biraz daha değişiklik gösterir. B sınıfı iş güvenliği uzman kişilerı, 2021 yılı için 3500 ile 6500 TL içinde değişen bir maaş almaktadır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı, A sınıfı iş güvenliği uzmanına göre daha az tehlikeli bölgelerde çalışır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş yerlerindeki çalışma mekanlarının denetimi C sınıfı iş güvenliği uzman kişilerı aracılığıyla gerçekleştirilir. İş yerlerinde gerçekleşmesi olabilecek kazaların önlenmesi diğer sınıflar kadar C sınıfı iş güvenliği uzmanının da sorumluluğundadır. C sınıfı iş güvenliği uzmanının çalışma ortamı, A ve B sınıfındaki iş güvenliği uzman kişilerına göre daha az tehlikelidir. Bunun yanı sıra iş güvenliği ile açıkları ve olası kazaları bildirmek yine C sınıfı iş güvenliği uzmanının da görevleri içindedır.

Eğer iş veren veya iş sahibi, gerekli önlemleri almıyorsa, C sınıfı iş güvenliği uzmanı da durumu SGK’ya bildirebilir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için C sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimini tamamlamak gerekir. Mimar, mühendis ve teknikerler iş güvenliği uzmanı olabilir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

C sınıfı iş güvenliği uzmanı için iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sualinin yanıtı Şöyle:

A ve B sınıfı iş güvenliği uzman kişilerına göre daha düşüktür. C sınıfı iş güvenliği uzman kişilerı, 2021 senesinde 3000 ile 4500 TL içinde değişen bir maaş alırlar. C sınıfı iş güvenliği uzman kişilerı diğer sınıflara göre daha az risk barındıran bölgelerde çalıştığı için maaşları nispeten daha düşüktür.

nasıl iş güvenliği uzmanı olunur

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Saatleri Ne Kadar ?

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri:

Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda minimum 10 dakika çalışmaktadırlar. Bu durum tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde ise çalışan başına ayda minimum 20 dakika olarak belirlenmiştir. İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri içinde çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri ise çalışan başına ayda minimum 40 dakika uzman çalıştırmak zorundadır.

Bir İşletmede Kaç İş Güvenliği Uzmanı Çalışır ?

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma esasları çok nettir. Tehlike sınıfına uygun yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Bu kurallara uymayan işletmeler ile ilgili yasal işlem başlatılabilmektedir. Dolayısıyla sayı işçi sayısına ve işletmenin yapısına göre değişmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası Nasıl Alınır ?

Yukarıda saydığımız belli başlı bölümlerden mezun olan bireyler İş güvenliği kurslarına giderek bu sertifikayı alabilmektedir. Bir çok üniversite ve özel kuruluş aracılığıyla bu kurslar verilmektedir. İş güvenliği uzmanlık sertifikaları halk eğitim merkezileri aracılığıyla da verilmektedir. Sizler de ilçenizde bulunan Halk Eğitim Merkezlerine danışarak kursun mevcut olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Ayrıca bu linki tıklayarak Milli eğitim bakanlığının kurs programlarına varabilirsiniz

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları iş güvenşiği uzmanı olmak

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu