Başvurular

HSK 10 Kamu Personeli Alımı (VHKİ ve Hizmetli Başvuru Formu) 2022

HSK 10 Kamu Personeli Alımı (VHKİ ve Hizmetli Başvuru Formu) 2022, iş başvuruları bölümünde HSK 10 Kamu Personeli Alımı (VHKİ ve Hizmetli Başvuru Formu) ile ilgili bilgi aktaracağız. HSK 10 Kamu Personeli Alımı (VHKİ ve Hizmetli Başvuru Formu) ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

HSK 10 Kamu Personeli Alımı (VHKİ ve Hizmetli Başvuru Formu)

HSK 10 Kamu Personeli Alımı Duyurusu

Hakimler ve Savcılar Kurulu veri hazırlama kontrol işletmeni ve hizmetli alımı yapıyor. Yayınladığı ilan ile başvuru tarihi ve şeklini adayların ulaşımine sundu. Başvuru yapacaklar için başvuru formunu sundu.

Hizmetli Alımı

İş talep formu gerekmektedir.

En az lise yahut dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge gerekiyor. KPSS-2020 sınav sonuç belgesi gerekmektedir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı

İş talep formu istenmektedir.

Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar yönünden öğrenim belgesinin aslı yahut onaylı örneği (Noter aracılığıyla yahut belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması veya aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir).

Yukarıda sayılanlar dışında, minimum lise yahut dengi okul mezunu olanlar yönünden ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasının aslı yahut örneği (Noter aracılığıyla yahut belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması veya aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir).

KPSS-2020 sınav sonuç belgesi istenmektedir.

HSK Başvuru Şekli ve Tarih Aralığı

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 4 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 08 Ekim 2021 tarihi mesai bitimi (saat:17:30) saygınlığıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru kılavuzu

Başvuru formu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu