Oyun

HOI4 Hileleri (Konsol Komutları)

HOI4 Hileleri (Konsol Komutları), güncel bilgiler bölümümüzde HOI4 Hileleri (Konsol Komutları) başlığı altında detaylı bilgiler vermek istedik. HOI4 Hileleri (Konsol Komutları) haberimizin detayları..

HOI4 Hileleri (Konsol Komutları)

Hearts of Iron IV, Paradox aracılığıyla geliştirilen bir strateji oyunudur. Firma aracılığıyla oyun içi HOİ 4 hilelerine izin vermektedir. Bu konsol komutları aracılığıyla oyununuzu kolaylaştırabilir, uzun sürede elde edebileceğiniz kaynaklara kısa bir sürede varabilirsiniz. HOİ 4 Hilelerine (Konsol Komutlarına) aşağıdaki kodlardan varabilirsiniz.

HOİ 4 Hileleri

rendertype   Hangi render’in kullanıldığını belirtir.
tweakergui   Tweaker GUI yaratır
add_equipment(ae) [<equipment amount>] [<equipment name>] İstenilen teçhizatı ekler.
reload [file name] Asset’leri yeniler.
time   Zamanı gösterir.
reloadfx [Arguments: map/mapname/postfx or *.fx filename]   Shader’i yeniler.
particle_editor   Cisim editörü (particle) yaratır.
whitepeace(wp) [<country tags>]   Belirtilen devletler ile beyaz barış sağlar.
testtool(test)   Test aracı.
analyzetheatres(anth)   Theater’ları hatalar için analiz eder.
massconquer(massc)   Devasa fetihler yapmanızı sağlar
deleteallunits(delall)   Belirtilen ülkenin tüm kara ve deniz askeri birimlerini yok eder.
aircombat(airc) [<scenario name>] [<result name>] [<province id>] [<state id with airbase>] [<state id with airbase>] [<equipment type>] [<equipment type>] [<equipment creator country>] [<equipment creator country>]   Belirtilen bölgede hava savaşı yaratır.
teleport(tp) [<province_id>]   Seçilen ordu yahut gemileri gösterilen vilayete ışınlar.
theatersrebuild(trebuild)   Dünyadaki tüm theatre’ları yeniden inşa eder, tüm komutlar temizlenir.
fronts   Yabancı istihkamları görünür yapar.
traderoutes   Ticaret rotalarını görünür yapar
debug_tactics   Taktik araçkutusu için Debug modunu açar.
allowdiplo(adiplo,nocb) Kuralları hiçe sayarak tüm diplomatik eylemleri kullanmanıza izin verir.   
debug_nuking   İstenilen herhangi bir vilayete nükleer bomba atmanıza olanak tanır.
reloadsupply(relsup)   İkmal limitlerini yeniden başlatır.
deltat [<speed factor>]   Animasyon hızını kontrol etmenizi sağlar.
building_health(bhealth) [<building type>] [<state or prov id>] [<building level>] [<health to add>] Belirtilen binanın sağlamlığını değiştirir.
instantconstruction(ic)   İnşaatları tıkladığınız anda yapmanızı sağlar.
nomapicons   Harita ikonları açar.
nopausetext   Daha güzel ekran fotoğrafları için pause arayüzünü kapatır.
nextsong   Çalan müziği değiştirir.
combatsound   Muharebe sırasında rastgele gelen seslerin ne çok fazla geleceğini belirtir.
morehumans(humans) [num] Daha fazla insan ekler.
window(wnd) [Arguments: open/close] [window gui name]   Belirli bir pencereyi açar yahut kapatır.
reloadinterface   Tüm arayüzü yeniler.
reloadtechnologies   Teknoloji veritabanını yeniler.
updateequipments   Ekipman veritabanını günceller.
updatesubunits   Alt birimlerin veritabanını günceller.
reloadoob [<Target Country Tag>] OOB’leri yeniler.
update_loc [localization tag]   Lokalizasyon tag dosyasını günceller.
poll   Geçerli eventleri polls ? eder.
event [event id] [<Target Country Tag>]   Belirtilen eventi icra eder.
research [<slot id> or “all”]   Belirlenen bir araştırma sekmesindeki teknolojileri yada bütün teknolojileri elde etmenize yarar.
research_on_icon_click   Teknoloji ağacındaki herhangi bir teknolojiye tıkladığınız anda o teknolojiyi elde etmenizi sağlar.   
annex [<Target Country Tag>]   Belirli bir devlet annexlemenizi sağlar. Ör: annex USA or annex d01
winwars   Tüm savaşlar max. savaş skoru elde etmenize yarar.   
testevent [<Event ID>] [<Character ID>]   Herhangi bir event’i tetiklemeden gerçekleştirir.
manpower [<Amount>]   İnsangücü ekler.
add_opinion [<Country tag>]   Belirtilen devletle aranızdaki ilişkiyi geliştirir.
tag [<Country tag>]   Diğer devletleri seçmek için kullanılır.
resign   Yenildiğini kabul etmenizi sağlar.
add_interest [<Country tag>]   İlgi alanınıza ülke ekler.
remove_interest [<Country tag>]   İlgi alanınızdan ülke çıkarır.   

add_diplo   Diplomatic entroute ekler.
PrintSynchStuff   Prints random count and seed
SetRandomCount   Sets the randomcount to 0 or arg
observe(spectator)   Observe modu aktif eder.
ai   AI’yi açıp kapatır.
human_ai   AI’yi oyuncu ülkeleri için kapatıp açar.
ai_invasion   AI’yi deniz akınları için açıp kapatır.
ai_accept(yesman)   AI diplomasi alternatiflerini her zaman kabul eder.
fow(debug_fow) [<Province ID> OPTIONAL]   Herhangi bir vilayet yada genel haritadaki savaş sisini kaldırır.
collision(debug_collision)   normals/bounding boxes/collision için debug modu aktif eder.
savegame   Oyunu kaydeder.
savecheck   Oyunu kaydeder (Test_01), oyunu load eder ve bir kez daha kaydeder (Test_02). Bu save’ler aynı görünmeliler.
IP   IP’ni gösterir.
requestgamestate   Host’tan oyun kaidelerinı istemenizi sağlar.
nudge   Nudge aracını aktif eder.
mapmode [Mapmode type (int)]   Harita modunu değiştirir.
fullscreen   Tam ekran açıp/kapar.
prices   Ücret bilgisi
add_core [<State ID>] [<Country TAG>]   Belirtilen eyalete core ekler.
remove_core [<State  ID>] [<Country TAG>]   Belirtilen eyaletten core siler.

debug_zoom   Kamerayı yakınlaştırır.
debug_types   Will print the data type for all dynamic reference objects. Can only be used if using RTTI.
debug_show_event_ID   Event’in ID’sini gösterir.
debug_commands   Printing commandcount to message.log
debug_events   Start Counting events
debug_dumpevents   Dump Event data to game log
debug_diploactions   Start Counting diplomatic actions
debug_dumpdiploactions   Dump diplomatic action data to game log
debug_assert   Assert açıp/kapar.
debug_smooth   Framesmoothing açıp/kapar.
debug_nomouse   Mouse tekerliğini açıp/kapar.
debug_terrain   Araziyi açıp/kapar.
debug_cities   Toggles Cities painting mode on/off
debug_water   Su kaynaklarını açıp kapatır. (Deniz, göl, okyanus)
debug_fronts   Toggles interpolated fronts debug
debug_off_front_snap(dbg_fsnap)   Toggles offensive fronts snapping debug
debug_borders   Sınırları açıp/kapatır.
debug_trees   Ağaçları açıp/kapatır.
debug_rivers   Nehirleri açıp/kapatır.
debug_postfx   Post efektleri açıp/kapatır.
debug_sky   Gökyüzünü açıp/kapatır.
debug_bloom   Bloom özelliğini açıp/kapatır.
debug_tooltip   İpuçlarını açıp kapatır.
flagsoutput [<path>]   Creates texture atlas files from memory.
cityreload   Şehirleri yeniler.
error   Log dosyasındaki hataları gösterir.
version   Mevcut oyun versiyonunu gösterir.
debug_nogui   GUI açıp/kapatır.
debug_volume [<Volume Delta>]   Müzik ses şiddetini ayarlamanızı sağlar.
debug_lockcamera   Kilitli kamera modunu açıp/kapatır.
debug_lines   Toggles Debuglines
debug_entities   Toggles Debug entities
debug_info   Toggles Debug info
debug_particle   Toggles Particles Debug info
debug_ai_budget [CountryTag]   Belirli bir devletin bütçesini gösterir.
debug_textures   Writes Texture info to application debug log
debug_texture   Dokuları bloom efekti şeklinde gösterir.
debug_wireframe   Toggles forced wireframe on/off
debug_achievements_clear   Tüm başarımları ve kullanıcı detaylarını temizler.
moveunit [<Unit ID>] [<Province ID>]   Belirtilen birimi gösterilen vilayete hareket ettirir.
spawnactor [<Actorname>] [<Province ID>] [<Animation> OPTIONAL]   Spawns an actor with an optional animation
spawn [<SubUnit Type>] [<Province ID>] [<Amount>]   Belirtilen vilayette gösterilen birimi yaratır.
guibounds(gui)   Toggles GUI bounds debug
cameraclamp   Toggles the camera clamping
provtooltipdebug(tdebug)   Vilayetler için debug mod açıp/kapar. (Vilayet/Eyalet/Ülkelerin ID/tag’ını öğrenmek istiyorsanız)
reloadweather [<randomseed>]   Hava koşullarını yeniler ve temizler.
weather   Hava simülasyonunu açıp/kapatır.
debug_air_vs_land(dbg_cas)   Hava ve Kara muharebeleri için debug modu açıp/kapar.
mapnames   Harita isimlerini açıp/kapar.
gbreload   Reloads gradient borders
gbpaint [layer] [channel]   Toggles gradient border painting
occupationpaint(op)   Toggles occupation painting
setowner [country tag] [state id]   Eyalet (State) sahibini değiştirir.
setcontroller [country tag] [province id]   Vilayet sahibini belirtir.   

profilelog   Prints out the profiling informations into time.log
run   Runs the specified file with list of commands
oos   Out of Synch
debug_crash(crash)   Crash!
sleep(wait) [time in sec]   Sleep
goto_province [province id]   Kamera gösterilen vilayeti gösterir.
goto_state [state id]   Kamera gösterilen state’i gösterir.
trigger_docs(effect_docs)   Print docs for triggers and effects
xp [XP amount]   Oyuncuya gösterilen miktarda kara, deniz ve hava deneyimi verir.   
threat [Threat amount]   Adds or show thread level of player
pp(fuhrer_mana,political_power) [PP amount]   Oyuncuya politik güç verir.
3dstats   3D istatikleri açıp/kapatır.
hdr   HDR’yi açıp/kapar.
hdr_debug   HDR debug modunu açar.
srgb   sRGB’yi aktif eder.
bloom   Bloom efektini açıp kapar.
PostEffectVolumes.Default [posteffect_values name]   Mevcut post efekt değerlerini değiştirir.
night   Gece/Gündüz özelliğini açıp/kapar.
filewatcher   filewatcher   açıp kapatır.
civilwar [<ideology>] [<target country tag>]   Belirtilen ülkede gösterilen ideoljiye sahip bir iç savaş çıkartır. Ör: civilwar ENG
createlean   Lean dokuları yaratır.
helplog   Tüm konsol komutlarını game.log dosyasına kaydeder.
help [command name]   Belirli konsol komutlarını game.log dosyasına kaydeder.
helphelp   Double Rainbow help.
hsv   RGB’yi HSV’ye çevirir.
tag_color   Test setting a country’s color
browser [url]   Tarayıcı gösterir.
browser_base_url [url]   Tarayıcının açılış sayfasının URL’sini gösterir.
aiview   Enable AI debug info
Focus.AutoComplete   Ulusal odakların anında tamamlanmasını sağlar.   
instant_prepare   Çıkartmalara karşı anında hazırlık sağlar.

 

Notlar:
– Parantez içlerindeki komutları daha kısa olması sebebiyle tercih edebilirsiniz.
– Komutları kopyala/yapıştır uygulayabilirsiniz oyun buna müsade etmekte.

Ayrıca Cyberpunk 2077 Keyleri yazımıza gözatabilirsniz.

Paylaş

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu