Başvurular

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir?

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir?, başvurular bölümümüzde Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir? ile ilgili sizleri aydınlatalım.. Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir? ile alakalı ayrıntıları makalemizde bulacaksınız.

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir?

?

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Ülkemizde yoksul ve muhtaç vatandaşlara belediyeler, vakıflar, dernekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb. kurumlar aracılığıyla yapılan hane yardımları aracılığıyla asgari gereksinimlerini karşılamakta zorlanan aileler; içinde bulundukları maddi zorlukları daha kolay bir biçimde atlatabiliyorlar.

Gıda ve erzak yardımı, yakacak yardımı, para yardımı, giysi ve mobilya yardımı vb. hanelere yani ailelere yönelik olarak gerçekleştirilen yardımlara muhtaç ve yoksul aileler başvurabiliyorlar.

Hane yardımlarına başvurmayı düşünen bireyler; bu yardımları ne kadar çok fazla alabileceklerini de düşünüyorlar.

Bu makalemizde kısaca hane yardımı kaç ayda bir verilir? Hane yardımı her ay veriliyor mu? vb. konuyla alakalı olarak en fazla araştırılan soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Hane Yardımı Nedir?

Gıda ve erzak yardımı, kömür ve odun yardımı gibi yalnızca yardım başvurusu kabul gören hak sahibinin değil de onunla birlikte yaşayan yani evde ikamet eden diğer aile bireylerinin de yararlanabilecekleri sosyal yardım türlerine hane yardımı ismi veriliyor.

Misal verilecek olursa; belediyeler aracılığıyla yapılan gıda ve erzak yardımları; hemen hemen 4 kişilik bir ailenin 1 aylık beslenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan gıdalardan oluşuyor.

Gıda ve erzak paketlerinde yağ, bulgur, makarna, peynir gibi aile bireylerinin sağlıklı bir biçimde beslenebilmelerine olanak tanıyan malzemeler yer alıyor.

Haneler için yapılan yakacak yardımı kapsamı içinde da ailelerin kış aylarında ısınabilmeleri, soğuktan ve hastalıklardan korunabilmeleri amaç ediniyor.

Kısa olaraksı aile bireyleri için yapılan hane yardımlarından yalnızca başvuru sahibi değil aile bireyleri de kazanım sağlamış oluyorlar.

Hane Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hane yardımı başvurularınızı nasıl yapacağınız başvuracağınız yardım türüne ve kuruma göre değişebiliyor.

Belediyelerin gıda ve erzak yardımı, kömür ve odun yardımı, para yardımı, eşya yardımı, giysi yardımı vb. hane yardımlarına ikametgahınızın olduğu yerdeki belediyeye giderek ve burada sosyal yardım başvuru formu doldurarak yahut e-devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz.

E-devlet üzerinden belediye sosyal yardımlarına başvurmak adına hemen https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkini tıklayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımlarına başvurmanız için ikametgahınızın mevcut olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeniz ve burada ilk kez kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekiyor.

Bakanlık aracılığıyla pandemi sürecinde yapılan sosyal destek yardımına yani pandemi yardım parasına ise e-devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz.

Aylık kazancınız 5000 TL üzerinde olsa dahi 3. faz 1100 TL pandemi yardımından faydalanabiliyorsunuz.

Pandemi sosyal destek yardımına başvurmak adına hemen https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu linkini tıklayabilirsiniz.

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü de hanelere yönelik olarak kuru gıda yardımı, aşevi yardımı vb. yardımlar yapıyor. Muhtaç ve gelirsiz ailelere ise yoksullik maaşı bağlıyor. Fakirlik maaşından engelli ve gelirsiz bireyler, gelirsiz dul kadınlar, yetim ve öksüzler ile 65 yaş üstü gelirsiz yaşlılar faydalanabiliyorlar.

Vakıflar Genel Müdürlüğü hane yardımlarına Bölge Müdürlüklerine giderek veya müdürlüklere posta yoluyla başvuru dilekçenizi ve başvuru için gerekli belgeleri göndererek, başvurabiliyorsunuz.

Hane Yardımı Başvurusu Sorgulama

Gıda yardımı, sosyal destek kartı yardımı, yakacak yardımı vb. yardım başvurularınızın kabul edilip edilmediğini rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz.

Belediye sosyal yardım başvuru sonucunuzu sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkini tıklayabilirsiniz.

Başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz belediyeye giderek yahut belediyeyi arayarak başvuru sonucunuzu öğrenebileceğiniz gibi her türlü soru ve görüşleriniz için ALO153 Beyaz Masa hattını arayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru sonucunuzu https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linki üzerinden öğrenebilirsiniz.

ALO144 ve ALO183 sosyal destek hatlarından birini arayarak da başvurunuza dair ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonuçlarınızı öğrenmek adına Bölge Müdürlüğünü arayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonucunuzu sorgulamak içinse https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama linkini tıklayabilirsiniz.

Hane Yardımı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Kurumlara gıda, yakacak, giysi, para yardımı vb. yardımlara başvuran bireylerden birtakım belgeler talep ediliyor.

Talep edilen bu belgeler; başvurulan sosyal yardım türüne ve başvurulan kuruma göre değişiyor.

Talep edilen en önemli belgeleri aşağıdaki biçimde açıklayabiliriz:

 • TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Aile bireylerine ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Aile bireylerine dair vukuatlı nüfus kayıt emsallari
 • Kiralık evde oturan aileler için kira anlaşmasi
 • Aile bireylerine ait gelir belgesi
 • Muhtarlıktan alınması gereken yoksullik belgesi
 • Mal beyanı
 • Engelli bireyler için 2022 sağlık kurulu raporu
 • Kronik hastalar için sağlık kurulu raporu
 • Afetzedeler için bilirkişi raporu
 • Öğrenciler için öğrenci belgesi

Başvurulan kurumlar; başvuru sahibinden farklı belgeler de talep edebiliyorlar.

Misal verilecek olursa; kaza, deprem, yangın vb. müthiş durumlara veya afetlere maruz kalanlardan bilirkişi raporu talep ediliyor.

Dul kadınların kendileri ve çocukları için hane yardımı alabilmeleri için eşlerine ait ölüm belgesini teslim etmeleri gerekiyor.

Hane Yardımı Başvuru Formu

Kurumlara hane yardımı almak adına başvuran ihtiyaç sahiplerinin doldurmaları gereken hane yardımı başvuru formunda insana aylık kazancına, hane halkı toplam aylık kazancına, hanedeki kişi sayısına, hanedeki çalışan sayısına, hanede sigortalı çalışan olup olmadığına dair sorular soruluyor.

Aynı zamanda bireylerin ve ailelerinin yoksul ve muhtaç olup olmadıklarını tespit etmek adına bu bireylere aylık hane giderlerine yönelik sorular da soruluyor.

Belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve diğer kurumlar; ailelere hane yardımı yapmadan önce başvuru formunda başvuru sahibinin sorulara verdiği yanıtları inceliyorlar.

Bundan dolayı de bireylerin hane halkı başvuru ve talep formunda mutlaka ailelerine, gelir ve giderlerine dair doğru bilgiler paylaşmaları gerekiyor.

Kurumlar; karar aşamasında başvuru formunun bunun yanında başvuru sahibi aracılığıyla teslim edilen belgeleri de inceliyorlar.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında vakıf mütevelli heyeti; belediyelerde ise belediye değerlendirme kurulu aracılığıyla başvurular, değerlendiriliyor.

Kimlere yardım edileceğine dair karar verilirken üyelerin salt çoğunluğu dikkate alınıyor.

Daha sonra kurumlar, yardım edecekleri hanelere dair bir liste hazırlıyorlar.

Sosyal yardım almak adına kurumları yanıltan, başvuru formunda yanlış bilgiler paylaşan, kurumlara sahte belgeler teslim edip, sosyal yardım almaya hak kazanan bireyler; ardından bu durum fark edildiğinde cezai yaptırıma maruz kalıyorlar.

Ceza olarak, bu bireylerin aldıkları tüm hane yardımlarının güncel nakdi karşılıklarını faizleriyle birlikte yardım aldıkları kuruma geri ödemeleri gerekiyor.

Ceza ödemeye yanaşmayan bireyler ile ilgili ise dava açılıyor.

Aynı biçimde muhtaçlığı ortadan kalkmasına rağmen bu duruma dair yardım alınan kuruma haber vermeyen, hane yardımı almaya devam eden bireyler de suç işlemiş olarak kabul ediliyorlar.

Bu bireylerin de para yardımı, gıda yardımı vb. aldıkları tüm yardımları faizleriyle kuruma iade etmeleri gerekiyor.

Hane Yardımı Nasıl Alınır?

Kurumlara hane yardımı başvurusunda bulunan bireylerin yardım alabilmeleri için başvuru şartlarını taşıyor olmaları ve başvuru için gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir biçimde zamanında yardım almayı planladıkları kuruma teslim etmeleri gerekiyor.

İlk etapta belgeler, kurumlar aracılığıyla detaylı bir biçimde inceleniyor. Bu noktada belgelerin doğruluğu da araştırılıyor.

Kurumlar; hanelere gıda yardımı, para yardımı, yakacak yardımı vb. yardımlar yapmadan önce başvuru sahiplerinin ailelerinin ekonomik durumlarıyla alakalı bilgi almak adına bu bireylerin ikametgah adreslerine bir inceleme komisyonu gönderiyorlar.

Bu komisyon; ailelerin maddi durumlarına, yaşam standartlarına ve muhtaçlık düzeylerine dair bir araya getirdikları raporu kurumlara teslim ediyor.

Kurumlar; başvuru sahibi aracılığıyla teslim edilen belge, başvuru formu ve inceleme komisyonunun teslim ettiği raporu son bir kez araştırmaya koyuldukten sonra hane yardımı yapacakları bireyleri kararlaştırıyorlar.

Bu süre; genelde birkaç ay sürse de yardım başvurusunun yoğun olduğu zamanlarda başvuruların sonuca varılması ve hak sahiplerinin yardım almaya başlamaları 5-6 aya kadar uzayabiliyor da.

Hane Yardımı Başvuru Sonucu

Hane yardımı başvuru sonucu; kurumlar aracılığıyla hemen hemen birkaç ay içinde açıklanıyor.

Başvuru sahiplerinin başvuru sonuçlarından zamanında haberdar olabilmeleri için başvuru formunda ve başvuru dilekçesinde adres ve iletişim detaylarını mutlaka doğru yazmaları ve güncel detaylarını paylaşmayı da unutmamaları gerekiyor.

Hane yardımı başvuru sonuçlarınızı öğrenmek adına e-devlet üzerinden başvuru sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Daha önce de söz ettiğimiz gibi başvurduğunuz kuruma bizzat gidebilir veya bu kuruma ait telefon numarasını arayabilirsiniz.

Hane Yardımı Kimlere Verilir?

Hane yardımları, genelde işsiz ve muhtaç bireylere ve bu bireylerin ailelerine yönelik olarak yapılsa da hane halkı kişi başı aylık net kazancı, net asgari ücretin 1/3’ünü aşmayan aileler yani muhtaçlık sınırı altında olanlar da hane yardımı alabiliyorlar.

İşsiz veya dar gelirli olmalarına rağmen üzerlerine kayıtlı araba vb. kıymetli menkulü veya ev, arsa, tarla vb. gayrimenkulü olanlar, hane yardımı alamıyorlar.

Hane yardımı alacak ailelerin mutlaka yoksul veya muhtaç olmaları gerekiyor.

Kısa olaraksı ülkemizdeki geliri olmayan engelli vatandaşlar, işsizler, dar gelirliler, gelirsiz ve muhtaç dul kadınlar, muhtaç asker yakınları, muhtaç şehit ve gazi yakınları, yetimler ve öksüzler; gıda yardımı, kömür yardımı, giysi yardımı gibi hane yardımlarından faydalanabiliyorlar.

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir?

Hane yardımlarının kaç ayda bir verileceği; yardım yapan kurumun bütçesine, yardım yapan kuruma, sosyal yardım türüne, yardım edilen hanenin muhtaçlık durumuna, yardım edilen ailedeki kişi sayısına göre değişebiliyor.

Belediyeler aracılığıyla yapılan gıda ve erzak yardımları, ailelere genelde 3-4 ayda bir sefer dağıtılıyor.

Yakacak yardımı kapsamı içinde kömür ve odun sevkiyatı ise her sene kış ayları yaklaşmaya başladığında yani Kasım yahut Aralık aylarında yapılıyor.

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhtaç bireylere bağlanan muhtaçlık aylığını hak sahipleri her ay düzenli bir biçimde PTT hesaplarından çekebiliyorlar.

Belediyeler aracılığıyla muhtaç bireylere dağıtılan sosyal yardım kartlarına ise genelde her ay bir miktar para yükleniyor. İhtiyaç sahipleri; sosyal yardım kartlarına tanımlanan limitlerle her ay anlaşmalı marketlerden ailelerinin beslenme gereksinimlerine yönelik gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri, kişisel bakım malzemeleri vb. malzemeler alabiliyorlar.

Hane Yardımı Her Ay Verilir Mi?

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi gıda ve erzak hane yardımları; 3-4 ayda bir ailelere dağıtılırken, yoksullik maaşı her ay hak sahibinin hesabına yatırılıyor.

İhtiyaç sahiplerinin sosyal yardım kartlarına da her ay belediyeler aracılığıyla bir miktar para yükleniyor.

Yakacak yardımları ise yılda bir sefer Kasım veya Aralık aylarında yapılıyor.

Yani hane yardımlarının bir kısmı her ay düzenli bir biçimde yapılırken, bir kısmı ise yılda bir sefer veya iki sefer yapılabiliyor.

Belediyeler aracılığıyla yapılan nakdi yardımlar da belediyenin bütçesine göre yılda birkaç sefer olabileceği gibi süreli de olabiliyor.

Hane Yardımı Teslim Edildi Ne Demek?

Kurumların sosyal yardımlarına başvuran ve başvurularını e-devlet üzerinden sorgulamak isteyen bireyler; arada bir e-devlet sayfalarında ‘hane yardımı teslim edildi’ ifadesi ile karşı karşıya gelebiliyorlar.

Bu ifade; insana yönelik yapılan gıda ve erzak yardımı, yakacak yardımı vb. başvurulan yardımların aileye teslim edildiği yani birinin bu yardımdan yararlandığı manasına geliyor.

Hane Yardımı Kapsam Dışına Çıktı Ne Demek?

Başvuru sahiplerinin e-devlet başvuru sonuçlarını sorgularken karşılaşabilecekleri hane yardımı kapsam dışına çıktı, ifadesi; birinin başvurusunun olumlu neticelendiğına, yardımın kısa bir zaman zarfında ikametgah adresine yetkili bireyler aracılığıyla teslim edileceğine işaret ediyor.

Hane Yardımı Kapsam Dışı Ne Demek?

Kapsam dışı ile kapsam dışına çıktı ifadelerini birbiriyle karıştırmamak gerekiyor.

Hane yardımı kapsam dışı; birinin başvuru için gerekli şartları taşımadığını ve bu yüzden de başvurusunun kabul edilmediğini yani geri çevirildiğini gösteriyor.

Yani birinin başvurduğu hane yardımını ne yazık ki alamayacağını gösteriyor.

Hane Yardımı Reddedildi Feshedildi Ne Demek?

E-devlette başvuru sahiplerinin karşılaşabileceği ‘Hane Yardımı Reddedildi, Feshedildi, ifadesi; birinin başvurusunun kabul edilmediği manasına geliyor.

Red işleminin ardında birinin başvuru şartlarını taşımıyor olması veya muhtaçlık sınırının üzerinde aylık kazancının olması vb. nedenler yer alabiliyor.

Feshedildi ifadesi ile birinin bir süredir aldığı hane yardımını artık alamayacağı yani yardımların bittiği de kastedilebiliyor.

Fesih işlemi de yardım zamanının dolması, birinin muhtaçlığının ortadan kalkmış olması, hak sahibinin haber vermeksizin ikametgah adresini değiştirmesi vb. nedenlerden kaynaklanabiliyor.

Hane Yardımı Ne Kadar 2021?

İhtiyaç sahibi bir çok vatandaş; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek yardımının ne kadar olduğunu da düşünüyorlar.

Geçen zamanlarda 1000 TL olarak gerçekleştirilen hane yardımı; 3.faz yardım ödemeleri ile 1100 TL olacak biçimde yapılıyor.

Yani e-devlet pandemi sosyal destek başvurusu kabul gören bireylerin PTT hesaplarına 3.faz 1100 TL yardım parası yatırılıyor.

Hane Yardımı Hangi Bankadan Alınır?

Muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak gerçekleştirilen 1100 TL pandemi yardımı, yoksullik maaşı vb. yardımlar; vatandaşların PTT hesaplarına yatırılıyor.

Hak sahipleri yani başvurusu kabul görenler; herhangi bir PTT şubesine giderek, hesaplarına yatırılan parayı çekebiliyorlar.

İlk kez yoksullik maaşı alacak olanların maaşları ise Ziraat Bankası’ndan alınabiliyor. Vatandaşlar, sonraki muhtaçlık aylıklarını ise PTT şubelerinden alabiliyorlar. PTT şubelerinden alabilecekleri PTT kartları ile birlikte ardından maaşlarını PTT ATM’lerinden de çekebiliyorlar.

Hane Yardımı Nereye Yatıyor?

Nakdi hane yardımları yani para yardımları, bireylerin PTT hesaplarına yatırılıyor.

Hak sahibi dışında hiç kimse aracılığıyla para yardımları, PTT şubelerinden çekilemiyor.

Hak sahibinin eşi, annesi veya çocuğu bile onun adına para yardımını çekemiyor.

Hak sahibinin PTT şubesinden hane yardımını almaya giderken yanında TC kimlik kartını veya nüfus cüzdanını da götürmeyi unutmaması gerekiyor.

Hane Yardımı Nereden Alabilirim?

Hane yardımı almak için belediyelere, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine başvurabileceğiniz gibi kaymakamlıklara, valiliklere, ülkemizdeki muhtaçlara yardım eden dernek ve vakıflara ve diğer sivil toplum kuruluşlarına başvurabilirsiniz. 

Hane Yardımı Tek Seferlik Mi

Hane yardımı tek seferlik mi sorusuna yanıt vermek gerekirse devlet aracılığıyla yapılan bu ödemesi yapılan yardımı göre değişiklik göstermektedir. Tek seferlik ve sürekli olarak olarak gerçekleştirilen hane yardımları maddi durumunuz ve gelirinize bağlı olarak derilmektedir. Ayni ve nakdi hane yardımları ek seferlik yada sürekli olarak alıp almayacağınız gerekli inceleme sonrası size bildirilecektir.

Hane Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yürütülmekte olan hane yardımlarına ve tüm sosyal yardımlara dair bilgi edinmek adına ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarını veya ikametgahınızın olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını arayabilirsiniz.

Belediye hane yardım ön başvurularınız ve her türlü sorularınız için ALO153 Beyaz Masa hattı üzerinden yetkili bireylerle iletişime geçebilirsiniz. Alternatif olarak bağlı olduğunuz belediyenin telefon numarasını çevirebilirsiniz.

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü hane yardımlarına dair bilgi için 0312 415 50 00 telefon numarasını veya ikametgahınızın mevcut olduğu yerdeki Bölge müdürlüklerini arayabilirsiniz.

Bu makalemizde hane yardımı ile alakalı olarak araştırma konusu olanları aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de kurumlardan hane yardımı alıyorsanız veya almayı kafanızı yoruyorsanız; konuyla alakalı soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, her türlü önerilerinizi kıymetli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu