Başvurular

DSİ KPSS Puanı ile 12 Kamu Personeli Alımı Yapıyor 2022

DSİ KPSS Puanı ile 12 Kamu Personeli Alımı Yapıyor 2022, iş başvuruları bölümünde DSİ KPSS Puanı ile 12 Kamu Personeli Alımı Yapıyor ile ilgili bilgi aktaracağız. DSİ KPSS Puanı ile 12 Kamu Personeli Alımı Yapıyor ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

DSİ KPSS Puanı ile 12 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Başvuru işlemleri devam eden kamu iş ilanları içinde bulunan DSİ(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) bünyesine anlaşmali pozisyonda çalıştırılmak üzere 12 anlaşmali Avukat kamu personeli alımı yapılıyor. Alınacak kamu personelleri Erzurum, Şanlıurfa, Van, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Kars, Artvin illerinde istihdam edilecek.

DSİ aracılığıyla yazılı sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C. vatandaşı olması,

Son müracaat tarihi saygınlığıyla Hukuk Fakültelerinin yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olması,

Son müracaat tarihi saygınlığıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olması,
Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde bulunan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olması,

Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması,

ÖSYM aracılığıyla 2020 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olması,

Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşıması şartları bulunmaktadır.

dsi-personel.jpg

Başvurusun Yeri Şekli ve Tarihi Nedir?

Başvuruda bulunacak adayların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS’ te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması olabilecek bulunmamaktadır. Bu nedenle; başvuruda bulunacakların e-devlet şifreleri ile e devlet üzerinden mezun belge sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Şayet e-devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS’e kayıtlarının yapılmasını sağlamaları ve kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmaları gerekmekte.

Başvurular, elektronik ortamda DSİ resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup, kuruma şahsen yahut posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecek.

Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00’ da başlamış olup, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu