Başvurular

D.S.İ MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI!

D.S.İ MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI!, başvurular bölümümüzde D.S.İ MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI! ile ilgili sizleri aydınlatalım.. D.S.İ MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI! ile alakalı ayrıntıları paylaşımımızda bulacaksınız.

D.S.İ MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI!

 •   DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
 • I- BAŞVURU ŞARTLARI
  • A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
 • B-ÖZEL ŞARTLAR
  • 1. AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
  • 2. SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
  • 3. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
  • 4. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
  • II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 1) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi
 • III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
 • V. SINAV
 • VI. DEĞERLENDİRME
 • VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI, GÖREVE BAŞLAMA ve İTİRAZ
  • VIII. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
  • IX- DİĞER HUSUSLAR
  • İLETİŞİM BİLGİLERİ

                                   DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

İşe alım seferberliği kapsamı içinde iş ilanları yayınlanmaya devame diyor. Devlet dairelerinin çoğunda personel alım ilanları yayınlanıyor. En son ilana çıkan kurumlardan bir diğeride DSİ.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 5 (beş) adet
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (Bu bölümde gösterilen bölüm mezunları aylık brüt anlaşma
ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

d. Ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için minimum 3 (üç) yıllık, diğeri için minimum 5 (beş) yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ve Sosyal
Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır)

e. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

f. Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma
saatlerine ve şehir dışı görevlendirme olanağına açık olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 • a. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik (web) filtreleme, yük dengeleyici,
  merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, ağ ulaşım kontrol cihazı (NAC) gibi ağ ve güvenlik
  ürünlerinin kullanıldığı ve minimum 5.000 (beş bin) kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde ağ
  yönetimi personeli olarak sürekli olarak/kesintisiz, fiilen minimum 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu
  belgelemek,
 • b. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar
  hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • c. Yerel Ağ Alanı (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Ağ Alanı (WAN), Kablosuz Yerel Ağ
  Alanı (WLAN), Sanal Yerel Ağ Alanı (VLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), IPSEC, SSL, Dinamik
  Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
 • d. Veri Merkezi Network alt yapıları, Ağ mimarisi dizayn ve entegrasyon, Topoloji oluşturma
  ve iyileştirme ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • e. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,
 • f. Firewall, Omurga, Router, Switch, Web Güvenlik Duvarı (WAF), Yük Dengeleme Cihazları
  (Load-Balancer) Kablosuz Ağ yapılandırması ve yönetimi konularında iyi derecede bilgi ve
  tecrübe sahibi olmak,
 • g. RADIUS, 802.1x, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access
  Point Controller) konularında bilgi, kurulum ve konfigürasyon tecrübesine sahip olmak,
 • h. İçerik (Web) Filtreleme sistemleri ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • i. Ağ Yönetimi kapsamı içinde sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) hususunda tecrübe
  sahibi olmak,
  Tercihen;
 •  5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ve SIEM konularında bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak,
 •  Windows ve Linux işletim sistemleri yönetici uygulamaları ile ilgili bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak,
 •  Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
 •  Certified Ethical Hacker (CEH) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
 •  ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarıyla alındığı bir zamanda
  aktif oynadığını belgelemek,
 •  Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği
  süreç ve teknolojileri ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 •  Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri hususunda bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,

2. SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a. En az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde, sistem yönetimi personeli olarak
sürekli olarak/kesintisiz, fiilen minimum 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b. Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP,
WSUS, File Server, Failover Cluster, Certification Autority konularında iyi derecede bilgi ve
kurulum, konfigürasyon tecrübelerine sahip olmak,

c. Microsoft Hyper-V ve VMware sanallaştırma platformları hususunda iyi derecede bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,

d. Windows Server 2012 ve üzeri versiyonlardaki sunucu işletim sistemleri, Powershell ve
Scripting hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. SAN ve depolama sistemleri kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hususunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak, tercihen büyük disk alanı çözümlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f. Microsoft SCOM 2012 ile Microsoft SCCM 2012 ve üstü versiyonların kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Yedekleme ve Replikasyon konularında ve uygulamalarında (Avamar, Data Domain, Veeam,
vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. E-posta Filtreleme yapılarının yönetimi hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Uç Nokta Koruma (Endpoint Protection) uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve
yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Sistem Yönetimi kapsamı içindeki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme
(Troubleshooting) hususunda tecrübe sahibi olmak,

k. Güncel fiziksel sunucu donanımlarının konfigürasyonları ve yönetimi hususunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;
 Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) yahut Microsoft Certified IT Professional
(MCITP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

 ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarıyla alındığı bir
uygulamada aktif oynadığını belgelemek,

 Linux fiziksel ve sanal sunucu mekanlarında sorun çözme, güvenlik, log inceleme
konularında tecrübeye sahip olmak,

 Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği
süreç ve teknolojileri ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri hususunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,

3. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)

a. En az 10000 (on bin) kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında minimum 5 (beş) yıl veri tabanı
yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b. Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
c. Veri tabanı analizi, tasarımı, testi ve çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında
tecrübeye sahip olmak,

d. PostgreSQL veri tabanı ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

e. PostgreSQL kurulum, replikasyon ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,

f. PostgreSQL Performans izleme ve log analizinde işinde uzman olmak,

g. Veri mimarisi tasarımı (pgBouncer, pgPool, master, slave vb.) veri modelleme, metadata
yönetimi, veritabanı migrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

h. Veri tabanı yedekleme araçları (Backup and Recovery Manager – Barman, pgBackrest vb.)
hususunda tecrübe sahibi olmak,

i. Veri tabanı migrasyon araçları (Ora2pg vb.) ile ilgili bilgi sahibi olmak,

j. Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA – High Availability) ve Felaket Kurtarma (DRDisaster Recovery) süreçlerinde uzman ve bu teknolojileri kurgulayabilecek bilgi ve beceriye
sahip olmak,

k. Linux düzeyinde veri tabanı scriptleri yazmış, bunları Linux Crontab’ a entegre etmiş olmak,

l. Linux işletim sistemlerinde disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu ile ilgili ileri derecede bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,

n. SQL, TSQL, PL/SQL bilgisine sahip olması, Stored Procedure, Trigger, View ve Function
yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (clusters) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r. MSSQL, PostgreSQL, Oracle sunucularından diğer veri tabanlarına doğru yahut tersi yönde
veri aktarım (Extract, Transform, Load – ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

s. Tercihen;
 Oracle Certified Professional (OCP) (Oracle Database 11g ve sonrası sürümler için)
sertifikasına sahip olmak,
 Oracle Exadata hususunda tecrübeye sahip olmak,
 Linux işletim sistemlerinin (Oracle Enterprise Linux, CentOS vb.) kurulumu ve yönetimi
hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Oracle 11g, 12c (RAC) / Grid / ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı
tasarım, kurulum, izleme ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 Oracle RAC kurulumu hususunda (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network
kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance / SQL Tuning,
RMAN felaket yönetim ve iş sürekli olarakliği konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip
olmak,
 Oracle ETL araçları (Oracle Data Integrator – ODI) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veri görselleştirme (Oracle BI vb.) hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Coğrafi “Spatial” verinin yönetilmesi hususunda bilgisi ve deneyimi olmak.

4. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına kadar)


a. Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası minimum 3 (üç) yıl, C#, .NET Framework ve
ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu
belgelemek,
b. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
c. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri hususunda tecrübe sahibi olmak,
d. Çok katmanlı mimari ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı hususunda tecrübe sahibi olmak,
f. İlişkisel veritabanı ile uygulama geliştirerek PL/SQL (Oracle), PL/pgSQL(PostgreSQL)
ve/yahut Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak ,
g. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
h. Angular, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML, JSON gibi Web
Teknolojilerine hâkim ve işinde uzman olmak,
i. .Net, .Net Core, ASP.NET, MVC, MVVM konularında profesyonel olmak,
j. XML, WCF ve WebAPI teknolojileri üzerinde web servis geliştirme, web servisleri (XML,
SOAP yahut REST) ile uygulama içinde entagrasyonu sağlama konusuna hakim olmak,
k. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/yahut IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment)
hususunda tecrübe sahibi olmak,
l. Tercihen;
 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip minimum bir sistemin yazılım geliştirme
aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,
 ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) hususunda tecrübe sahibi
olmak,
 Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici
olarak çalıştığını belgelemek,
 Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim
sistemlerinden minimum birini tercih ederek coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu
hususunda deneyim sahibi olmak,
 ARCGIS Platform hususunda deneyim sahibi olmak,
 Coğrafi Web Servisleri ile uygulama içinde entegrasyonu sağlama hususunda
deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb.) sahibi olmak,
 OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,
 ASP.NET Core yahut JAVA ile çoklu platform üzerinde uygulama geliştirme
bilgisine sahip olmak,
 Veritabanları içinde veri aktarımı (ETL) hususunda tecrübe sahibi olmak,
 Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..)
yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
 Mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakim olmak
 iOS işletim sisteminde Objective-C yahut Swift programları hususunda deneyim
sahibi olmak,
 iOS frameworkleri ve API’leri hususunda deneyim sahibi olmak,
 iOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase,
SQLite, Realm hususunda deneyim sahibi olmak,
 Hibrit (Cross) Platform, Flutter, XCode yahut React Native hususunda deneyim
sahibi olmak,
 DevOps, CI/CD süreçleri hususunda deneyim sahibi olmak.
m. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
 Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular, 01/03/2021 Pazartesi günü saat 10:00’ da başlayıp 15/03/2021 Pazartesi günü saat
16:00’ da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adayların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki Sözleşmeli Bilişim Personeli
Alım İlanının ekinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulduktan sonra;
istediğimiz diğer belgeler ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16
Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri yahut son
başvuru tarihinde anılan adreste olacak biçimde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
ve diğer nedenlerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istediğimiz belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum
aracılığıyla onaylanacaktır.
2) İstenilen Belgeler
a) Genel şartlar başlığında istediğimiz nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
b) DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.dsi.gov.tr) alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli
Alım İlanının ekinde bulunan İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
c) Nufüs cüzdanı fotokopisi,
d) Her bir pozisyon için özel şartlarda istediğimiz sertifikalar, nitelikleri ve tecrübeleri gösteren belgeler
(alındığı tarih-kurs süresi-alınan yer-içeriği vb.)
e) KPSS sonuç belgesi,
f) Adli sicil kaydı
g) Yabancı dil bilgisi düzeysini gösteren belge, (YDS,YÖKDİL yahut Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla
buna denk kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)
h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,
 Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
 Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm belgesi,
i) Özgeçmiş
j) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması yahut mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı yahut onaylı örneği,
k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi neticesinde genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2019, 2020
senelerinda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan
yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli İngilizce
yabancı dil puanının yüzde otuzunun (İngilizce yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil
puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan
başlanarak, açıklamalan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya
göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul
edilecektir.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır
ve atama yapılmaz. Bu bireylerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI


Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde
www.dsi.gov.tr adresinde 29/03/2021 tarihinde saat 14:00’de ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim yahut
tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV

1) Sınav Şekli
Sınav yazılı ve/yahut sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100
üzerinden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli
giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

2) Sınav Yeri ve Tarihi
Sınav 05/04/2021 ile 08/04/2021 tarihleri içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah.
İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Teknoloji Dairesi Başkanlığı Toplantı
Salonunda yapılacaktır.

3) Sınav Konuları
Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda
gösterilen tüm konular ve hususlar bulunacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum
ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME


Sınav neticesinde ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar
başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama
yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme,
yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce yabancı dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI, GÖREVE BAŞLAMA ve İTİRAZ

1) Sınav Sonuçlarının İlanı
Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesinden 15/04/2021 tarihinde saat 14:00’de
ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

2) Göreve Başlama
Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet
sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan bu yana 5 (beş) iş günü içinde tebligat
yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden bu yana en geç 10 (on) iş günü içinde
adaylar anlaşma imzalamak ve anlaşmade gösterilen tarihte işe başlamak ve istediğimiz belgeleri teslim
etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. Tebligatın tebliğ tarihinden bu yana 10 (on) iş günü içinde
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu zaman zarfında belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir
mazeretini bildirmeyen yahut anlaşma imzaladığı halde anlaşmade gösterilen tarihte işe başlamayan
adaylar, ile ilgilin feragat etmiş sayılır. Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması olumlu
sonuçlanan adaylar vazifeye başlatılacaktır. Asil adaylardan ile ilgilin feragat etmiş sayılanların yerine ilan
edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri ile ilgili da yukarıda gösterilen esaslar uygulanır.
3) Sınav Sonuçlarına İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların açıklamalmasından bu yana 7 (yedi) gün
içinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığına yapabileceklerdir. Adaylar aracılığıyla yapılacak itirazlar 10 (on) gün içinde incelenerek
karara bağlanacaktır. Sonuç alakalıye yazılı olarak aday aracılığıyla beyan edilen adrese bildirilecektir.

VIII. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

1) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
2) Aylık brüt anlaşma ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam
edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit
edilen anlaşma ücreti tavanı olan (01.01.2021-30.06.2021) tarihleri arası tespit edilen brüt ücret 8.089,31
TL)’nin tespit edilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Lakin Kurum, tavan fiyatının
altında anlaşma düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

IX- DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel
bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
b) Giriş Sınavı’nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu nedenlerle
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, bunun bunun yanında başka bir yöntemle açıklama
yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2
Çankaya/Ankara
Web: http://www.dsi.gov.tr
Telefon: +90 312 454 54 00

Sitemizdeki diğer ilanlar için burayı tıklayınız.

DSİ DSİ PERSONEL İLANI İŞ İLANI

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu