Başvurular

Bursa Uludağ İhracatçı Birliği 3 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı 2022

Bursa Uludağ İhracatçı Birliği 3 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı 2022, iş başvuruları bölümünde Bursa Uludağ İhracatçı Birliği 3 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı ile ilgili bilgi aktaracağız. Bursa Uludağ İhracatçı Birliği 3 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Bursa Uludağ İhracatçı Birliği 3 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı

Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 3 kamu personeli alımı başvuruları başladı. UİB başvurusu yapacaklar için şartlar ve başvuru şekli verildi. Kimler bu yayına giren memur alımı ilanına başvuru yapabileceği detayları yazımızda…

Başvuru Genel Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Askerlik görevini yapmış yahut erteletmiş yahut bu görevden muaf olmak.

Başvuracaklar 18 yaşını bitirmiş olmak.

Adaylar 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle veya devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak.

TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut önceden çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde gösterilen nedenlerle anlaşmasi feshedilmiş olmamak.

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilimler fakültesi, iktisat fakültesi, işletme fakültesi, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği yahut işletme mühendisliği bölümü mezunu olması gerekiyor.

Başvuru Şekilleri ve Tarihi

Başvuru yapacaklar için 3 yöntem yer alıyor. Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 30 Haziran 2021 tarih saat 17.30’a kadar şahsen, posta yoluyla yahut ik@uib.org.tr adresine yapılacaktır.

Başvuru kılavuzu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu