Başvurular

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu, başvurular bölümümüzde Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu ile ilgili sizleri aydınlatalım.. Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu ile alakalı ayrıntıları makalemizde bulacaksınız.

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu

?

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama 2021; İhtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük düzeylerde dahi sürdürmede zorluk çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, yaşlı yahut engelli bireyler için sağlanan Burdur Belediyesi yardımları Belediye bütçesi içerisinde her ay birden fazla aileye ayni ve nakdi yardımlar yapılmasını desteklemektedir.

Belediye aracılığıyla tertip edilen ve sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair esasları tespit eden yönetmelik içerisinde yapılan Burdur Belediyesi sosyal yardımları ile ilgili tüm araştırma konusu olanları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.

Burdur Belediyesi Sosyal Yardımları Nelerdir?

Oldukça farklı çeşitleri bulunan ve ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal incelemeler neticesinde netleştirilen Burdur Belediyesi sosyal yardımları eşya veya nakit ödemesi şeklinde olabilmektedir. Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile tıbbi araç gereç gibi ihtiyaçlar ayni yardım; nakit para şeklinde yapılan ödemeler ise nakdi yardım grubuna dahil edilirken, kısasa mal ve eşya yardımlarının ayni yardım olarak kategorize edildiği söylenebilir.

Belediye’nin sorumlu olduğu sınırlar içerisinde ikamet etmekte olup maddi durumları uygun olmayan bireylere sağlanan Burdur Belediyesi para yardımları yalnızca yoksul ve yaşlıları kapsamamakta, ek olarak meclis kararıyla eğitimini sürdüremediği kesinleşen öğrenciler için burs olarak da verilebilmektedir. Muhtaç durumdaki bireylerin askerlik zamanında de ailelere vermek üzere para yardımı yapılmakta, bunlar insan onurunu zedelememek adına para yerine geçen alışveriş çekleri, akıllı kartlar, kart kontörü vb. şekillerde verilebilmektedir.

İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik yardımlar içinde kırtasiye malzemeleri bulunmakta, diğer ayni yardım çeşitleri ise; gıda, sıcak yemek, süt, yakacak, giyecek, ilaç, tıbbi araç – gereç, kent içi ulaşım, içme suyu, engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ve protezler, kitap, öğrenci merasim kıyafetleri gibi birden fazla farklı biçimde olabilmektedir.

Burdur Belediyesi Yardımları Kimlere Verilir?

İstisna durumlarda çevre illere de yardım iletse ve doğal afet gibi durumlarda tüm ülkenin yanında olsa da Burdur Belediyesi para yardımı türleri il sınırları içinde yaşamakta olup sosyal hizmetlerden yararlanma şartlarını taşıyanlara iletilmektedir. Yardımlardan önceden faydalanmış olmanın bir hak doğurmadığı bilinmeli, bunun bunun yanında aynı evde ikamet eden birden fazla kişi için nakdi yardım yapılamadığı da eklenmelidir.

Sosyal güvencesi bulunmayan yahut sosyal güvencesi olmasına karşın asgari düzeyde düzeyde geçinmede kuvvetlik çekenler, ev koşullarında yemek yapamayacak durumda olup düzenli ve sağlıklı beslenmede noksanlık yaşayanlar, muhtaç durumdaki yaşlılar ile engelliler, asker aileleri, şehit ve gazi yakınları, şiddet mağduru kadınlar yardımların öncelikli görülenlerindendir. Eğitimini sürdüremeyecek duruma düşenler, yetim / öksüz kalan yahut anne-babası boşanmış öğrenciler, doğal afet sebebiyle muhtaç duruma düşenler yine Burdur Belediyesi sosyal yardım başvurusu için uygun olabilmekte, ek olarak Belediye’nin aldığı bildirimlerle yerinde yardıma gereksiniminin olduğunu tespit ettiği bireyler de başvuru olmadan değerlendirmeye alınabilmektedir.

Bir aylık net asgari ücretin üçe bölünmesiyle yaşanan değer muhtaçlık sınırı olarak belirlenmekte, muhtaçlık sınırında olmak yahut sınırın altında kalmak ise yardımlarda ilk kez gruba dahil edilmeyi yahut düzenli yardım almayı gerektirmektedir. Kişilerin engellilik sebebiyle Burdur Belediyesi yardım başvurusu yapacak olması halindeyse sosyal hayata etkin katılımının fiziksel yahut zihinsel durumu sebebiyle engellendiğini ifade edebilmek adına çevresel koşullarını detaylandırmasına ek, engel durumunun %60 yahut üzeri olduğunu ispatlayan raporu sunması gerekir.

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaygın biçimde tercih edilen bir alternatif olarak talepte bulunmak isteyenler dilekçeyle birlikte Belediye’ye başvurabilirler. Kişinin kendi başvurusunu yapabilecek durumda olmaması halinde zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri gibi birimler yahut muhtar, vatandaşlar ve dernekler de muhtaç bireyler adına başvuruda bulunabilmektedirler.

Burdur Belediyesi sosyal yardım müracaatı yapacak olan bireylere minimum iki kişilik bir ekiple yerinde inceleme yapılmakta ve neticede Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmaktadır.  Ekip aracılığıyla tertip edilen yardım başvurusu ve başvuru ekindeki evraklar Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek maksadıyla Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna teslim edilmektedir. Burada yardım miktarına ve modeline karar verilmekte, zabıta birimleri ile muhtarlıklar aracılığıyla tespit edilen muhtaçlık ve yoksulluk durumlarında yalnızca inceleme sonrasında yardım verilebilmektedir.

Burdur Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Belediye’ye şahsen ulaşım sağlayarak Burdur Belediyesi yardımları için talepte bulunan bireylerden bir form doldurmaları talep edilir. Standart kimlik ve vatandaşlık detaylarının bunun yanında hanede ikamet eden diğer aile bireylerine yahut iş / çalışma durumuna dair bilgilerin olduğu bu form, ardından alakalı ekiplerce kontrol edilmekte ve beyan edilen bilgilerin geçerliliği kesinleşmektedir. Bu nedenle verilen her bilgi gerçek ve güncel olmalı, aksi halde süreç cezai kapsama girmektedir.

Başvuru sırasında birinin kendisi aracılığıyla doldurulması gereken, fakat sağlık, yaş gibi nedenlerden dolayı kendisi yerine muhtarın formu doldurmasını gerekli kılan bireyler, telefon numiçinden Belediye yetkililerine ulaşarak da bilgilerin beyanını sağlayabilirler. Formu görmek ve soruları incelemek için Burdur Belediyesi yardımları sekmesinin olduğunu resmi web sitesinin incelenmesi yeterli olacaktır.

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Yardıma başvuran bireylerin kimlik bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na iletilmekte ve Burdur Belediyesi yardım başvurusu sorgulama işlemi için bu birimlerin başvuru sahibiyle iletişime geçmesini beklemek yeterli olmaktadır. Yine de birden fazla vatandaş için önemli ve merak verici bir zaman olan başvurunun güncel durumunu sorgulamak adına Belediye binasına giderek yetkililerle görüşmek yahut alakalı telefon numaraları üzerinden sorgulama sonucu talep etmek olabilecek olmaktadır.

Burdur Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Belediye’nin dağıttığı yardımlara başvurmak yahut yapılan Burdur Belediyesi sosyal yardım başvurusu için sorgulama yapmak isteyenlerin Belediyeye ait olan 0248 233 53 90 telefon numarasını araması gerekmektedir.

Burdur Belediyesi Gıda Yardımı

Pek çok ilin belediyesi için geçerli olduğu gibi Burdur Belediyesi gıda yardım kolisi de birden fazla ailenin evinde düzenli ve sağlıklı yemek pişebilmesi için önemli yardım başlıklarından biri olmakta, başvuru sürecinden olumlu yanıt alan ailelere aldığı nakit yardımına ek yahut bağımsız olarak koli sevkiyatı yapılabilmektedir. İçerisinde kuru gıda ve yemek hazırlama malzemelerinin olduğu erzak kolileri ay boyunca aile halkının beslenmesinde önemli rol oynayabilmekte, bunun bunun yanında yenidoğan bebeklerin olduğu yoksul hanelere süt yardımı da yapılabilmektedir.

Burdur Belediyesi Maddi Yardım

Belediye’ye yapılan başvuru neticesinde yoksulluk ve muhtaçlık durumu tespit edilen vatandaşlara nakit yardımı sağlanmakta, bu nakit miktarı senelik Belediye bütçesine göre değişebilmektedir. Başvuru bilgileri ışığında yapılan inceleme ile yardım hacmine ve sıklığına karar verilmekte, kaza, yolda kalma gibi beklenmeyen durumlar için bu yardımlar genelde tek seferlik olmaktadır. Yoksulluk sebebiyle yardım alacak olanlara ise nakit yerine geçecek alışveriş kupon yahut kartları verilerek temel gereksinimlerini karşılamaları için destek almaları sağlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu