Başvurular

Aşı Parası Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Ne Kadar?

Aşı Parası Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Ne Kadar?, başvurular bölümümüzde Aşı Parası Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Ne Kadar? ile ilgili sizleri aydınlatalım.. Aşı Parası Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Ne Kadar? ile alakalı ayrıntıları makalemizde bulacaksınız.

Aşı Parası Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Ne Kadar?

Aşı Parası Nasıl Alınır? Ne Kadar? Ülkemizde muhtaç ve zor durumda olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan yardımlardan birisi olan aşı parası yardımı ile yoksul anne ve babalar; çocuklarının düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırabiliyorlar.

Belirli aylarda anne yahut babaların hesaplarına çocukları için yatırılan aşı parası aracılığıyla çocuklar; aşı olabiliyor yani çeşitli hastalıklara karşı korunabiliyorlar.

Muhtaç ailelerin çocuklarına ‘Şartlı Sağlık Yardımı’ kapsamı içinde yapılan aşı yardımı; yalnızca belirli şartları taşıyan anne yahut babalara yapılıyor.

Bu makalemizde kısaca aşı parası nasıl alınır? Aşı parası ne kadar? vb. konuyla alakalı olarak en fazla araştırılan soruları yanıtlamaya ve sizleri aydınlatmaya çalışacağız. 

Aşı Parası Nedir?

Halk içinde aşı yardımı olarak isimlendirilen yardım parası; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ‘şartlı sağlık yardımı’ olarak adlandırılıyor.

0-6 yaş aralığındaki yoksul ailelerin çocuklarının sağlık takiplerinin düzenli yapılabilmesi ve düzenli olarak aşılanabilmeleri adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla bu çocukların annelerinin veya babalarının hesabına yatırılan paraya aşı parası ismi veriliyor.

Böylelikle çocukların ilköğretim eğitimlerine başlamadan aşılanabilmeleri sağlanmış oluyor.

Çocuklara yapılan aşılarla bulaşıcı hastalıkların ilköğretim çağındaki çocuklar içinde yayılmasının da önlenmesi amaç ediniyor.

Aşı Parası Ne Kadar 2021?

2021 yılı için kız veya erkek çocuklara aylık 45 TL aşı parası ödeniyor.

Aileler; aşı parasını çocukları 6 yaşını doldurana kadar alabiliyorlar.

Dünyaya gözlerini yeni açan bir bebek; 6 yıl b-yani 72 ay boyunca ailelerine ödenen aşı parası aracılığıyla önemli hastalıklardan korunmuş oluyorlar.

Aşı yardımı; hem kız hem de erkek çocuklar için yapılıyor.

Aşı Parası Nasıl Alınır?

Aşı parası yani şartlı sağlık yardımı; ülkemizde yalnızca muhtaç ailelerin çocukları için ödeniyor.

Yani herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, SGK’lı bir işte çalışmayan, üzerine kayıtlı bir gayrimenkulü olmayan bireyler; çocukları için şartlı sağlık yardımına başvurup, aşı parası alabiliyorlar.

Aşı parası ödemeleri; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapıldığı için vatandaşların ikametgahlarının olduğu yerdeki ‘sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına’ gitmeleri ve burada şartlı sağlık yardımı başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

Aşı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Muhtaç aileler; 0-6 yaş aralığındaki çocukları için alabilecekleri aşı parasına yukarıda da söz ettiğimiz gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek, başvurabiliyorlar.

Vakıf kaydı olmayan bireylerin yani önceden sosyal yardımlardan yararlanmayanların başvuruları esnasında mutlaka muhtarlıktan alabilecekleri yoksullik belgesini de yanlarında götürmeleri gerekiyor.

Muhtaç anne veya babalar; vakıf aracılığıyla yapılan diğer yardımlara da başvurabiliyorlar.

Vatandaşlar; e-devlet üzerinden aşı parasına başvurup başvuramayacaklarını da düşünüyorlar.

Ne yazık ki halen e-devlet üzerinden şartlı sağlık yardımına başvurulamıyor.

Aşı Parası Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Aşı Parası; muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlardan biri olduğundan vatandaşlar, ALO183 Sosyal Destek Hattı’nı arayıp, başvuru için gerekli tüm şartları öğrenebiliyorlar.

Aşı Parası (Şartlı Sağlık Yardımı) Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Aşı parası yardımından kimlerin yararlanabileceğini aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz:

 • Hanedeki Bireylerin Sosyal Güvencesinin Bulunmaması:

Çocuğu için aşı parası yardımı almak isteyenlerin sosyal güvencelerinin bulunmaması yani SGK kayıtlarının olmaması gerekiyor.

Kendi üzerine taşınmaz mal kaydı olanlar da bu yardıma başvuramıyorlar.

Ailede tek bir SGK’lı çalışanın olması halinde bu aileye yardım parası verilmiyor.

 • Çocukların Düzenli Olarak Sağlık Kontrollerine Götürülmesi:

Çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeyen, aşılarını düzenli olarak yaptırmayan aileler; bir sonraki aşı yardımından faydalanamıyorlar.

 • Çocukların 6 Yaşını Doldurmamış Olması:

Aşı yardımı; 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için yapılıyor. 6 yaşını dolduranlar, artık bu yardımı alamıyorlar.

Çocuğu ilköğretime kayıt olan, çocuğunun öncedenki aşılarını ve sağlık kontrollerini yaptıran aileler ise şartlı sağlık yardımı kapsamı içinde diğer yardımları almaya sürdürmektelar.

 • Yardım Başvurusunun Vakıf Mütevelli Heyeti Tarafından Onaylanmış Olması:

Aşı parası yardımına başvuran bireylerin teslim ettikleri belgeler ve başvuru formunda doldurdukları bilgiler; Vakıf Mütevelli heyeti aracılığıyla detaylıca inceleniyor.

İlk kez sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yardım başvurusu için giden bireylerin evlerine heyet aracılığıyla bir inceleme komisyonu gönderiliyor.

Heyet; komisyon aracılığıyla teslim edilen raporda başvuru sahibi ailenin sosyo-ekonomik durumuna dair paylaşılan bilgileri inceliyor.

En son da muhtaç olduğunu tespit ettiği bireylere aşı yardımı yapmaya karar veriyor.

Yukarıdaki şartları taşıyan anne ve babalar; çocukları için aşı yardımına başvurabiliyorlar.

Aşı Parası Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru esnasında anne veya babalardan talep edilen belgeleri kısaca aşağıdaki biçimde açıklayabiliriz:

 • TC kimlik kartı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Yeni doğan bebekler için kimlik kartı ve doğum belgesi
 • Kirada oturanlar için kira anlaşmasi
 • Gelir belgesi
 • İşsiz olanların SGK’dan almaları gereken ve işsiz olduklarını gösteren belge
 • Muhtarlıktan alınması gereken yoksullik belgesi
 • Başvuru dilekçesi yahut formu

Başvuru sahiplerinin özel durumlarına göre ek belgeler teslim etmeleri de gerekebiliyor.

Misal verilecek olursa; eşi vefat eden dul kadınlarının eşlerine dair ölüm belgesini SYDV’ye götürmeleri gerekiyor.

Daha önce SYDV kaydı olmayanlar; yukarıdaki belgelerle birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmek suretiyle başvurularını tamamlayabiliyorlar.

Aşı Parası Başvuru Formu

Daha önce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kaydı olmayan bireylerin şartlı sağlık yardımına başvurabilmeleri için ilk kez ‘ Hane Başvuru Kayıt Formu’ doldurmaları gerekiyor.

Sorgu Dilekçesi ve Şartlı Eğitim-Sağlık Hak Sahibi Sözleşmesi; vatandaşların doldurmaları gereken diğer formlar içinde yer alıyor.

Yani vatandaşların doldurmaları gereken 3 farklı form yer alıyor.

Aşı Parası Ne Zaman Verilecek?

Aşı parası başvuruları; genelde hemen hemen bir ay içinde sonuçlanıyor.

Yardım parası almaya hak kazanan bireylere sms veya mail yolu ile bilgi veriliyor.

Ardından yardım parası; annenin PTT hesabına yatırılıyor.

Çocuk Aşı Parası Ne Zaman Yatar 2021?

Aşı paraları, başvuru sahiplerinin TC kimlik no son hanelerine göre ayın 24’ü ile 28’i içinde yatırılıyor.

Her ay için ailelere şartlı sağlık yardım parası yatırılmakla birlikte yardım paraları, iki ayda bir sefer olacak biçimde Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında yatırılıyor.

Şartlı sağlık yardım parası; TC kimlik no son hanesi 0 olanlara ayın 24’ünde, 2 olanlara ayın 25’inde, 4 olanlara ayın 26’sında, 6 olanlara ayın 27’sinde ve 8 olanlara ayın 28’inde yatırılıyor.

Aşı Parası Nereye Yatırılır?

Aşı yani şartlı sağlık yardımı parası; annenin PTT hesabına yatırılıyor.

Annenin parayı alamayacak durumda olması halinde ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bildirim yapıldığı takdirde aşı parasını baba çekebiliyor.

Bebek Aşı Parası Nedir 2021?

2021 yılı için yeni doğan bebeklerin annelerinin hesabına da 45 TL yatırılıyor.

0-6 yaş aralığındaki tüm çocuklar için kız veya erkek fark etmeksizin 45 TL ödeniyor.

Şartlı Sağlık Yardımı(Aşı Parası) Ödemesi Hangi Hallerde Kesilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan şartlı sağlık yardımı; bazı durumlarda kesiliyor.

Bu durumları kısaca aşağıdaki biçimde açıklayabiliriz:

 • Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tespit edilen tarihlerde çocuğun sağlık kontrollerinin ebeveynleri aracılığıyla yaptırılmaması
 • Çocuğun 72 ayını doldurması
 • Ailenin yardım aldığı sosyal yardımlaşma veya dayanışma vakfına haber vermeksizin ikametgah adresini değiştirmesi
 • Vakıf mütevelli heyeti aracılığıyla ailenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi veya bu durumun aile aracılığıyla vakfa bildirilmesi
 • Çocuğun vefat etmesi
 • Başvuru sahibi anne veya babanın vefat etmesi
 • Başvuru esnasında imzalanan anlaşmaye dair aykırılıkların tespit edilmesi

Çocuğun vefat etmesi halinde aşı yardım parası süresiz olarak kesiliyor.

Başvuru sahibinin vefatı halinde ise sağ kalan eşin bu duruma dair vakfa bilgi vermesi gerekiyor. Ardından sağ kalan eş, çocuğu için aşı yardım parası almaya devam edebiliyor.

Şartlı sağlık yardımına başvurabilen yani kendisinin ve eşinin düzenli bir geliri ve işi olmayan anneler; bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan şartlı gebelik ve şartlı doğum yardımlarına da başvurabiliyorlar.

Annenin şartlı gebelik yardımından yararlanabilmesi için gebelik süresi içinde bu yardıma başvurması gerekiyor.

Başvurusu kabul gören anne adayları, düzenli bir biçimde sağlık kontrollerini yaptırdıkları takdirde şartlı gebelik yardımı alabiliyorlar.

Şartlı gebelik yardımı kapsamı içinde anne adaylarına 9 aylık gebelik süreleri boyunca aylık 45 TL yardım yapılıyor.

Hastanede doğum yapan kadınlar ise tek seferli olarak 100 TL şartlı doğum yardımı alabiliyorlar.

Loğusa annelere ise 2 sefer olacak biçimde 45 TL yani toplamda 90 TL ödeme yapılıyor.

Yeni doğum yapan muhtaç annelerin şartlı doğum yardımı alabilmeleri için doğumun hastanede gerçekleştikten sonra annenin veya babanın bebeklerine ait doğum belgesini ikametgahlarının olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına teslim etmesi gerekiyor.

Şartlı sağlık yardımı alan ebeveynler, çocukları 6 yaşını doldurduğunda ve ilköğretim eğitimi almaya başladıklarında şartlı eğitim yardımına başvurabiliyorlar.

Bu makalemizde aşı parasına dair araştırılan soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla alakalı her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi kıymetli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu