Sağlık

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, sağlık bölümümüzde Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile alakalı bilgi aktaracağız.. Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile merak ettiğiniz tüm yanıtlar makalemizde

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu noktasında ortak paydada buluştuğunu ifade eden ve yine anlaşmalı boşanma protokolü tarafların hak ve menfaat kaybına uğramasının önüne geçmek adına titizlikle hazırlanması gereken mühim bir belgedir. Aile Hukuku’nu ilgilendiren boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli olarak görülen dava türleridir. Aile kurmak için bir araya gelen eşler bu kararı alırken kendi özgür iradeleri ile hareket eder. Kanun koyucu aile birliğinin temelden sarsıldığı durumlar karşısında evlilik sonlandırılmak istendiğinde eşlerin iradesini dikkate almaz. Bundan dolayı da mahkemeye başvurmayı zorunlu tutar. Anlaşmalı boşanma protokolü de boşanma davalarında taraflar içinde anlaşma sağlanması durumunda hazırlanır. Anlaşmalı boşanma protokolü avukat eşliğinde hazırlanması zorunlu olmayan bir belgedir. Lakin uygulamada çok fazla görülmektedir ki uzman bir hukukçudan yoksun biçimde hazırlanan protokol bireylerin hak kaybı yaşamasına ve geriye dönüşü olabilecek olmayan menfi durumlarla muhatap olmasına neden olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan boşanma protokolü tarafların asgari müşterekler hususunda anlaşmaları ile olabilecek olur. Boşanma eşlerin evlilik birliğini sürdürdükleri sırada kanunda öngörülen bir sebebe dayanarak ayrılık kararı almaları ile sonuçlanan bir durumdur. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanmalıdır? Eşlerin merak edecekleri içinde yer alırken bu tür bir belgenin eksiksiz olarak hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilmek bireylerin hak kaybı yaşamaması yönünden önemli olan bir durumdur. Bundan dolayı da eşler hukuki danışmanlık aldıklarında sürecin daha sağlıklı ilerlemesi olabilecek olur.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken bilgiler bi hayli net ifade edilmelidir. Tarafların iradesini yansıtacak olan bu protokolde tüm ayrıntıların düşünülmüş olması istenirken bu sayede ileride çıkabilecek poblemlerin da önüne geçilmiş olur.

Eşlerin ayrılmaya karar vermesi durumunda anlaşma yolunu tercih etmeleri davanın sürecinin kısalmasına yol açar. Bundan dolayı da anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurulması davanın istediğimiz biçimde sonuca varılması yönünden tavsiye edilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde neler bulunur? Merak edildiğinde bu tür bir belgenin tüm ayrıntıları kapsaması gerekir.

Boşanmanın görülmektediracağı mali sonucun bunun yanında çocukların velayetinin durumu, mal paylaşımı veya nafaka gibi konular da bu protokol vasıtası ile açıklığa kavuşturulur. Bunun bunun yanında mahkeme masrafları veya avukatlık fiyatlarıni kimin ödeyeceği de anlaşma sırasında belirlenir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün boşanma neticesinde ortaya çıkabilecek tüm konuları kapsaması gerekmektedir. Velayet konusu, mal paylaşımı veya velayeti almayan ebeveynin çocukları ile olan kişisel ilişkisi dikkatli bir bakış açısı ile ele alınmalıdır.

Dava açmak için hukuk tevzi bürolarına gerekli harç ve masrafların yatırılması zorunludur. Daha sonra taraflara mahkeme gün ve saatinin bildirilmesinin sonrasında eşlerin dava sırasında mahkemede bulunması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmış olması tek başına yeterli olmayıp hâkimin eşlerin beyanını bizzat dinlemesi gerekir. Bunda etkili olan neden ise tarafların baskı altında kalmadan karşılıklı olarak boşanma hususunda anlaşmaya vardıklarına hâkimin kanaat getirmesi gerekliliğidir.

Avukatlar savunma makamının temsilcisi olarak görev yapan meslek mensuplarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında avukatla temsil edilmek zorunlu olmamakla birlikte bireylerin haklarının muhafaza edilmesi yönünden danışmanlık almak önerilen bir durumdur. Anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilen eşler yönünden dava sürecinin daha kısa olması olabilecek hale gelir.

Ayrıca hukukun bilimsel bir disiplin olması ve kendine özgü dili sebebiyle de alanında uzmanlık sahibi bir avukattan danışmanlık almak daha isabetli bir karar olur. Boşanma protokolü hazırlanırken eş ve çocuklar yönünden parasal konularda asgari müştereklerde buluşulur. Eşlerin haklarının muhafaza edilmesi için avukat aracılığı ile başvuru yapılması gereklidir.

Anlaşmalı boşanma davası söz konusu olduğunda eşler birlikte dava açtıklarında eşlerden birinin diğer eşin açacağı davayı kabul etmesi gerekir. Davalı ve davacının mahkemede hâkim huzurunda özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini beyan etmeleri zorunludur.

Boşanma protokolü hazırlandığında bu yazılı veya sözlü olarak ifade edilebilmektedir. Yazılı bir protokol hazırlanması tüm ayrıntıların ayrıntılı olarak ele alınmasına olanak tanırken ileride karşılaşılabilecek poblemleri da önlemesi yönünden mühimdir.

Eşlerin ayrılma kararı alması durumunda bir dilekçe ile birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurması zorunludur. Bunun bunun yanında anlaşmalı veya çekişmeli olarak sürme ihtimali olan boşanma davalarında anlaşma sağlandığı durumlarda bir anlaşma protokolü hazırlanır. Anlaşmalı boşanma davası ne zaman sonuçlanır? Merak edilenler içinde yer alırken bu tür bir davada hukuki koşulların sağlanması durumunda tek celsede hâkim karar verebilmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu