Başvurular

Ankara Yargıtay En Az İlkokul Mezun 249 Personel Alacak 2022

Ankara Yargıtay En Az İlkokul Mezun 249 Personel Alacak 2022, iş başvuruları bölümünde Ankara Yargıtay En Az İlkokul Mezun 249 Personel Alacak ile ilgili bilgi aktaracağız. Ankara Yargıtay En Az İlkokul Mezun 249 Personel Alacak ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Ankara Yargıtay En Az İlkokul Mezun 249 Personel Alacak

Türkiye Ankara Yargıtay Başkanlığı 249 Personel Alımı

En az ilkokul mezunu adaylar içinden 249 işçi alımı iş ilamları yayınlandı. Adaylar bu alıma nasıl başvuru yapacak. KPSS şartsız olarak İŞKUR başvurusu nasıl yapılacak. noter kurası ile alım yaşanacaktir.

Başvuru Genel Şartları ve İŞKUR İş İlanları Numarası

2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş yahut işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum olmaması ve sınavın son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir nedenle görevinden yahut mesleğinden ihraç edilmemiş olmak. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli yahut muaf olmak).

Başvurulan meslek için tespit edilen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istediğimiz diğer sertifika/belgelere sahip olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olması gerekiyor. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında gösterilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

Temizlik personeli alımı 249 kişi alımına başvurular 00006060947 iş ilan numarası ile yapılacak. Ankara İl ve ilçe ikameti olanların başvurusu alınacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu