Başvurular

Ankara 27 kadrolu memur alımı (Evlendirme memuru tahsildar veznedar) 2022

Ankara 27 kadrolu memur alımı (Evlendirme memuru tahsildar veznedar) 2022, iş başvuruları bölümünde Ankara 27 kadrolu memur alımı (Evlendirme memuru tahsildar veznedar) ile ilgili bilgi aktaracağız. Ankara 27 kadrolu memur alımı (Evlendirme memuru tahsildar veznedar) ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Ankara 27 kadrolu memur alımı (Evlendirme memuru tahsildar veznedar)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aracılığıyla yayına giren ilanda 5 kadro hizmetli, 5 kadro tahsildar, 5 kadro veznedar, 5 kadro evlendirme memuru, 5 kadro veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve 2 kadro çocuk eğitimcisi alındığı altı çizildi.

Hizmetli kadrosu için başvuracak adayların KPSS puanı minimum 65 olması gereklidir. Diğer tüm kadrolara başvuracak adayların ise minimum 70 puanları olması gereklidir. Her bir unvan için ayrı ayrı mezuniyet şartları istenmektedir.

ankara-bb-kamu.jpg

Özel Şartlar Nelerdir?

5 kadroluk veznedar, 5 kadroluk tahsildar ve 5 kadroluk evlendirme memuru ilanı için adayların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler lisans bölümlerinden mezun olması ve KPSS puanı minimum 70 olması özel şartları aranmaktadır.

5 kadroluk veri hazırlama ve konrtol işletmeni ilanı için adayların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler yahut belge yönetimi bölümünün birinden mezun olması ve bilgisayar işletmeni sertifikası olması yahut 60 saatlik bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip olması ve KPSS puanı minimum 70 puan olması özel şartları aranmaktadır.

5 kadroluk hizmetli ilanı için büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bilgi yönetimi önlisans bölümlerinden mezun olması ve KPSS puanı minimum 65 olması özel şartları aranmaktadır.

2 kadroluk çocuk eğitimcisi ilanı için adayların çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği yahut anaokulu öğretmenliği lisans bölümlerinden mezun olması ve KPSS puanı minimum 70 olması özel şartları aranmaktadır.

Adaylardan istenen genel şartlar ise unvanın memur olması sebebiyle; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, askerliğini yapmış olması, herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl ve üzerinde ceza almamış olması nitelikleri aranmaktadır. Bu ilan için Türkiye genelinden başvuru kabul edilecektir.

Başvuru süreci nasıl işlemeli?

16 Nisan 2021 tarihi ile 22 Nisan 2021 tarihleri içinde adayların Çankaya Belediyesinin internet sitesi adresinden alınacak olan başvuru belgesinin doldurulması ve başvuru belgesine nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, askerlik belgesi, görevini yapmasına engelinin bulunmadığına dair beyan, bilgisayar işletmeni sertifikası yahut bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript, biri başvuru formuna yapıştırılmak üzere 2 adet biyometrik fotoğraf ve hangi kadroya başvurulacağına dair dilekçe ile birlikte belediyeye şahsen, iadeli taahhütlü posta yahut internet adresi üzerinden başvurabileceklerdir.

Başvurusu kabul gören adaylara dair liste 03 Mayıs 2021 tarihinde belediyenin internet sitesinden açıklamalacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara bildirilen adreslerine sınav giriş belgesi gönderilecek olup adaylar 24 Mayıs 2021 – 28 Mayıs 2021 tarihleri içinde mülakata tabi tutulacaklardır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu