Teknoloji

Alvin Toffler Kimdir? Kısaca Hayatı

Alvin Toffler Kimdir? Kısaca Hayatı, güncel bilgiler bölümümüzde Alvin Toffler Kimdir? Kısaca Hayatı başlığı altında detaylı bilgiler vermek istedik. Alvin Toffler Kimdir? Kısaca Hayatı haberimizin detayları..

Alvin Toffler Kimdir? Kısaca Hayatı

Alvin Toffler Kimdir?

Halen Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde yaşayan ve çağımızın en mühim gelecek bilimcilerinden biri olarak kabul gören Alvin Toffler, 1928 senesinde doğmuştur.

Birçok hususta kendisi gibi “gelecek bilim” ile alakalı çalışmaları olan eşi Adelaide Heidi Elizabeth Toffler ile birlikte araştırmalar ve yenilikçi öngörüleri oluşturan yayımlar ortaya koymuştur.

Belli başlı çalışma konuları içinde; organizasyonun gelişimi ve değişimi, teknolojinin toplumu ve geleceği şekillendirişi, toplumların etkileşimi sayılabilir. Bu çerçevede, Çin’in dünya üzerinde değişen konumu ve etkinliği ile ilgiliki düşüncelerini bir çok kişiden önce dile getirmiş ve Çin’in değişimini yönlendiren mühim düşünce bireylerindan biri olmuştur.

Günümüzün bilgi yoğun ekonomisini anlamak, geleceğe yön veren düşünceleri oluşturmak, eğilimleri algılayabilmek ve bunları etkin bir biçimde paylaşabilmek hususunda Toffler’in özel bir yeteneği mevcuttur. Kavramların arkasında yatan değişimi tetikleyen güçlerin yapısını eşi Heidi ile birlikte analiz ederek, bilişsel çerçevelerde sağlamaktadır. Toffler’in yalnızca ekonomi ile değil, bunun yanı sıra yaşama dair bir çok hususta, sosyal psikoloji, askeri tarih, siyaset, din ve popüler kültür içindeki ilişkilere bakan ve yorumlayan çalışmaları olmuştur.

İçindekiler

 • 1 Alvin Toffler Hayatı

  • 1.1 Alvin Toffler Akademik Çalışmaları 
  • 1.2 Alvin Toffler’in Eserleri

   • 1.2.1 Gelecek Şoku
   • 1.2.2 Üçüncü Dalga

Alvin Toffler Hayatı

28 Ekim 1928’de ABD, New York’da, Polonya göçmeni yahudi bir ailenin oğlu olarak doğan Alvin Toffler, bir gazeteci ve entellektüel olarak öne çıkmıştır. New York Üniversitesi’nden 1949 senesinde mezun olan Toffler, 29 Nisan 1950’de Adelaide (Heidi) Elizabeth Farrell ile evlenmiştir. Birçok gazetede yarı zamanlı olarak çalışan Toffler, 1960’da Fortune dergisinde tam zamanlı olarak gazetecilik ve editörlük yapmaya başlamıştır. 1965-1967 senelerı içinde New School for Social Research’te, 1969’da Cornell University’de ve Russel Sage Foundation’da dersler vermiştir.

1970’lerden ibu yana eşi ile birlikte çıkarttıkları ve küresel olarak popülerleşen kitapları ile bir çok ödül ve onursal unvanlar kazanmıştır. Alvin Toffler, şirketlere danışmanlık yaparak teknolojinin gelişimi ve önümüzdeki zamanlarda koşullar üzerine öngörülerini paylaşmaya başlamıştır. Çeşitlenen ve kabul gören çalışmaları, daha ardından onu mühim bir isim olarak dünya literatürüne taşımıştır. Birçok siyasi önder ve ülkeler arası organizasyon aracılığıyla görüşleri ve toplumsal öngörüleri günümüzde de ilgiyle izlenmektedir.

İşletme Bilimi Literatürüne katkılarından dolayı McKinsey Foundation Kitap Ödülü ve Prix du Meilleur Livre Etranger Ödülü alan, Birleşmiş Milletler Kadınlar için Gelişim Fonu Onursal Eş-Başkanlığı ve bir dönem Beyaz Saray danışmanlığı yapan Toffler, Fransa aracılığıyla “Officier de L’Ordre des Arts et Lettres” olarak onurlandırılmıştır. Toffler, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü ve Amerikan Bilimi Geliştirme Derneği üyesidir, Çoğu Heidi Toffler ile birlikte olmak üzere, yirmiden fazla kitap yazmıştır.

Alvin Toffler Akademik Çalışmaları 

Eşi ile birlikte yaptıkları çalışmalarda çoğunlukla günümüzün ilerisini tasavvur ederek yorumladıkları ve zaman içinde gerçekleştiğini gözlemlediğimiz; gün içi hayatın hızlanması ve çekirdek ailenin dönüşümü, bireyselleşme ve yalnızlık neticesinde dinselliğin yükselişi, klonlama, sanal gerçeklik, kâğıtsız ofis, enformasyonun hızla fazlalaşması, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Almanya’nın birleşmesi, dünyanın terör etkisine açık gelişimi gibi konulardaki öngörüleri günümüz toplumunun değişimini ne kadar iyi adreslediklerini göstermektedir.

Alvin Toffler’in Eserleri

Gelecek Şoku

(1970) Toffler bu kitabını; değişimin yapı taşlarını tanımlamak ve bunların toplumu değişik yönlerden hangi biçimde etkilemekte olduğunu anlatmak maksadıyla yazmıştır. Kolay anlaşılır yazım dili kitabını daha yaygın okuyucu kitlesi ile buluşturmuştur. Böylelikle Toffler, yalnızca akademik dünya ile sınırlı olmayacak biçimde herkesin bu yapı taşlarını anlayarak dünyayı, ekonomiyi, değişimi ve sosyal hayata olan etkilerini anlaması için yardımcı olmuştur.

Gelecek Şoku, Toffler’in öngörülerini ve değişim dinamiklerinin kaçınılmaz etkilerinin çarpıcılığını ifade etmek için özellikle seçilmiş bir başlıktır. Toffler, teknoloji merkezli değişkenlerin sosyal, ekonomik ve politik etkileri, zengin ile yoksul içindeki farkın açılışı ve dünya çapındaki maddi zenginliğin giderek oransal olarak daha ufak bir grup aracılığıyla kontrol edilir olması, nüfus artışının sınırlı kaynaklar üzerinde yarattığı baskılar, besin zincirinin zehirlenmesi ve organik detaylarını giderek yitirmeye başlaması ve tüm bunların ekseninde sosyal etik konularını bu kitabında incelemiştir.

Üçüncü Dalga

Toffler bu kitabını sanayileşme devrimi ardından yaşanacak olan veni dalgayı tanımlamak, bunun toplumlar ve ekonomiler üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilmek, öngörüleri geliştirmek maksadıyla 1980’de yazmıştır. Görülen odur ki; bunların birçoğu günümüzde karşılığını bulmuştur.

Tarım ve endüstri toplumlarının bilgi toplumuna dönüşümünde, üretim ve tüketimin rollerinin bütünleşmesinde, gelişmişliğin günümüzde algılanış şekilindeki karşı karşıya geldirmalar son 30 yıl boyunca bu kitapta vurguların paralelinde oluşmuştur. Toffler, kitlesel üretimden müşteri merkezli üretim süreçlerine geçişin gerekliliği ve tüketicinin olabileceği durumların yaşanacağını öngörmüştür. Bu perspektif, ilk olarak teknoloji üretiminde kendini göstermiştir.

Dell bilgisayarlarının ürün geliştirme iş modeli, bunun müşteri özelinde isteklere göre şekil almasında basitçe başlayan değişim, otomotiv endüstrisinde üretim bandında kişileştirme yapılmasına, Apple aracılığıyla ürünlerin tüketici aracılığıyla şekillendirilmesi ve hatta günümüzde AppStore gibi uygulama mağazalarında üretici- tüketicilerin ürünlerinin talep üzerine satışına kadar ilerleyen bir iş yapma şekili olmuştur.

Toffler’in elektronik ofisler olarak açıkladıği kavramın sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilerinin ayrıntılı saptaması 1980’de detaylı olarak yapılmamış olsa da günümüzde artık bunları gözlemleyebiliyoruz. Bu değişimler, insan ilişkilerini ve ofisleri yeni baştan şekle sokacaktır. Toffler, “Üçüncü Dalga”da bunun bunun yanında, firmaların sosyal yaşam ve çevre üzerindeki etkilerinin sorumluluklarını almak zorunda olduklarını ima ederken, günümüzde firmalar bunun da ötesinde giden biçimde çevreye daha hassas hale gelmektedirler.

Burada küresel felaket senaryolarının gerçekleşme öngörülerinin gerçekçi bir etkisi olduğu da göz ardı edilmemelidir. Lakin artık firmalar da değişimi varlıklarının sürdürülebilirliği için elzem olarak görmektedirler. Yaklaşık 30 yıl gibi insanlık için kısa bir zamanda, Toffler’in işaret ettiği kavramların gözlemlenebilir olması da çarpıcıdır.

Bilgi, giderek karar almanın merkezinde yer alırken bunu oluşturmak, derlemek, anlamlandırmak ve firma stratejilerine göre yorumlayabilmek için ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Toffler’in kitabında altını çizdiği gibi, günümüzde bilgi yönetimi, rekabetçilik için zorunlu bir gereksinim olmuştur.

Verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için bilgi ve teknolojinin belirleyici yer alacağını, firmaların bu yeni imkanlar ile sosyal ve ekonomik yaşamı şekillendireceklerini ve bu sırada çevreye saygılı, etik değerlere bağlı ve demokratik bir yapıya bürüneceklerini tahmin ederken, Toffler tarihe bakarak bu üçüncü dalgayı tanımlamıştır.

Paylaş

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu