Başvurular

Adliyeler 5.075 Katip, mübaşir, şoför ve güvenlik görevlisi alımı 2022

Adliyeler 5.075 Katip, mübaşir, şoför ve güvenlik görevlisi alımı 2022, iş başvuruları bölümünde Adliyeler 5.075 Katip, mübaşir, şoför ve güvenlik görevlisi alımı ile ilgili bilgi aktaracağız. Adliyeler 5.075 Katip, mübaşir, şoför ve güvenlik görevlisi alımı ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Adliyeler 5.075 Katip, mübaşir, şoför ve güvenlik görevlisi alımı

Adliyeler 5.075 kamu personeli alım ilanları paylaşımı yaptı. Adalet Bakanlığı adı altında koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, zabıt katibi, aşçı, tercüman ve mübaşir alımı yapılıyor. Başvuru yapacak adaylar ilan içinde bulunan lise, önlisans ve lisans durumuna göre yapacak.

ÜNVANLARA GÖRE KADRO DAĞILIMLARI

3.605 zabıt kâtibi, 700 mübaşir, 625 koruma ve güvenlik görevlisi, 110 şoför, 25 aşçı ve 10 işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5.075 personel alınacaktır.

adliyeler.jpg

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak. İlk kez atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

Merkezi sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla; Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

MÜBAŞİR ALIMI

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

adalet-saraylari.jpg

ZABIT KATİBİ ALIMI

Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve alakalı mevzuat ikaznca bunlara denkliği kabul gören program yahut alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar yahut bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan bunun bunun yanında daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, minimum lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla bitirdiğını belgelemek yahut en son başvuru tarihi saygınlığıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo yahut bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

Uygulamalı sınavdan minimum bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler içinden, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu yahut komisyon aracılığıyla kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen veya UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız minimum doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda minimum doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama sebebiyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime rakamının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması yahut iki ve üzeri satır veya toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F veya Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/ufak harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak, Son başvuru tarihi saygınlığıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi saygınlığıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri önüne geçer bulunmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu içindeki fark 13’ten fazla, 17’dminimum olmamak, (Misal verilecek olursa;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’tminimum olmaması gerekmektedir.)

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak,

ŞOFÖR ALIMI

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak, Hizmetin özelliğine göre minimum B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

AŞÇI ALIMI

Ortaöğretim yahut yükseköğrenim kurumlarının aşçılık yahut dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan bunun bunun yanında aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yahut dengi sertifika istenmeyecektir.)
En az lise yahut dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum yahut kuruluşlarca tertip edilen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için tespit ettiği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yahut dengi sertifikaya sahip olmak.

İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALIMI

En az ön lisans yahut dengi okul mezunu olmak, Tercümanlık yapacak düzeyde işaret dilini bildiğini gösteren minimum 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge yahut sertifikaya sahip olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23 Şubat 2021 ile 12 Mart 2021 tarihleri içinde saat 23:59:59’a kadar turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını tercih ederek başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu