Başvurular

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu (Gıda ve Para Yardımı)

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu (Gıda ve Para Yardımı), başvurular bölümümüzde Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu (Gıda ve Para Yardımı) ile ilgili sizleri aydınlatalım.. Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu (Gıda ve Para Yardımı) ile alakalı ayrıntıları makalemizde bulacaksınız.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu (Gıda ve Para Yardımı)

?

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama 2021; Yoksulluk içinde olduğu için temel gereksinimlerini karşılamada kuvvetlik çeken ve bundan dolayı yaşamını asgari standartlar çerçevesinde idame ettirmekte olanlar için Adana Belediyesi yardımları ile halka destek sağlanmakta, böylece Adana Büyükşehir Belediyesi sınırlarında ikamet eden bireyler yahut aileler için yeterli miktarda nakit kaynağı sunulmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediye yardım kategorileri içinde eğitim yardımları ile sosyal yardımlar yer almakta, rehberimizde Adana Büyükşehir Belediye yetkilileri aracılığıyla sağlanan yardımlara ait tüm başvuru ve sorgulama bilgileri siz değerli okurlarımız için detaylandırılmaktadır.

Adana Belediyesi Sosyal Yardımları Nelerdir?

İhtiyaç sahibi olanlara nakit, market ürünü, gıda, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi birden fazla farklı bölümde olacak biçimde sunulan Adana Belediyesi yardımları hem il içerisinde hem de belirli şartları karşılaması halinde il dışında ikamet edenlere önemli destekler sağlanmasına aracı olmaktadır. Bu bağlamda muhtaçlık durumunu beyan etmiş ve belgelendirmiş olanlara tek seferlik yahut sürekli olarak nakit akışı sağlanmakta, eğitim gören öğrencilere teşvik amaçlı yardım ulaştırılmakta, bakımevlerinden yararlanamayan yaşlılar, toplumla eşit şartlara sahip olamayan engelliler, şehit ve gazi aileleri, afetzedeler gibi birden fazla grubun geçimlerini sağlamak ve temel gereksinimlerini karşılayabilmek üzere Adana Belediyesi yardım kampanyası sürecine dahil olmaları sağlanmaktadır.

Adana Belediye sosyal yardım başvurusu yapanların hem form ve belgelerini hem adreslerindeki güncel durumlarını inceleme altına almakta, değerlendirme neticesinde yardıma gereksinimi olduğuna karar verilen kişi yahut hane halkları için değişik yardım ürünleri yahut miktarları sağlanmaktadır. Belediye aracılığıyla temin edilen yardımlar için değerlendirmeyi yine Belediye Kurulu jürisi yapmakta, yardım ödemeleri çek yahut gönderme emriyle teslim edilmektedir.

Adana Belediyesi Yardımı Kimlere Verilir?

Adana il sınırları içerisinde ikamet etmekte olup yoksulluk sebebiyle yaşamını idame etmekte zorlanan dar gelirli bireylere, sosyo-ekonomik yetersizlik içinde olan muhtaç durumdaki çocuk, genç, kadın, yaşlı, kimsesiz, engelli, gazi ve şehit ailelerine nakdi, temel eğitim ve yükseköğrenim öğrencilerine ise hem nakdi hem ayni yardım yapılmaktadır.

Doğal afet, yangın, hastalık yahut kaza nedenleriyle bir süre kendinin yahut geçindirmekle sorumlu olduğu aile bireylerinin gereksinimlerini karşılayamayan bireyler de yine sosyal hizmetlere ek olarak Adana Belediyesi yardım çeşitlerinden yararlanabilmektedir. Doğal afet sebebiyle geçimini sağlayamayan bireylerin bu yardımları alması için diğer durumlarda geçerli olduğu üzere Adana ili içinde ikamet etme şartı bulunmamakta, diğer illerden de doğal afet, yangın gibi nedenlerden dolayı yardım talep edilmesi olabilecek olmaktadır.

Kişilerin sözü edilen tanımların kapsamına girmesi için usullerle tespit edilen şartları yerine getirmesi gerekmekte, böylece Adana Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu için hangi alana dahil olduğu yahut yardıma olan kesin ihtiyacı belirlenebilmektedir:

 • Tüm gelirler toplamının hane içindeki kişi başına düşen miktarının asgari ücretin üçte birindminimum olduğu ve hanesindeki başka birinin daha fazla gelir elde etmesi olabilecek olmayan bireyler,
 • İl sınırlarında ikamet etmekte ve kendisi dışında eş, çocuk yahut anne – babaya bakmakla yükümlü olup hayatlarını asgari düzeyde geçindirecek mali geliri bulunmayanlar,
 • Dar gelirli olarak nitelendirilmek için aylık toplam geliri asgari ücretin iki katını geçmeyenler,
 • Sağlık kurulunun verdiği rapor ile engelinin %40 ve üzeri olduğu tespit edilen, bunun yanı sıra herhangi bir SGK girişi olmayan bireyler
 • Ayni yardım kapsamına girecek olan öğrenciler için temel ve orta öğrenim kurumlarında, 2 yıllık meslek yüksekokuluna yahut 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından herhangi birine devam eden kaydı bulunanlar
 • Yaşlılık sebebiyle bakıma ihtiyacı olmasına karşın yaşamını idame ettiremeyen ve bakım evine giremeyen bireyler,
 • Doğal afetler sebebiyle yakınlarını yitirerek muhtaç duruma gelmiş bireyler,
 • Kaza, hastalık gibi müthiş bir halden dolayı temel gereksinimini karşılayamayan ve aynı nedenlerden dolayı hayati tehlikesi olup ameliyat olması gerekli görülenler,
 • Ailesinin maddi durumu sebebiyle var olan eğitim yaşamına devam edemeyenler,
 • Şehit ve gazi aileleri,
 • Düzenli ve sağlıklı beslenmesinin önünde evinde yemek yapma durumunun olmaması engel teşkil eden bireyler,
 • Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline göre yapılan puanlama sonucu dezavantajlı, mağdur yahut muhtaç durumda olduğu tespit edilenler

Adana Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu yaparak gereksinimlerini Belediye’nin gelir gider kaynaklarından aldıkları yardımlarla karşılayabilmektedirler. Yapılacak olan tüm yardım türlerinde şehit aileleri, engelliler ve yaşlılar öncelikli olmakta, sonrasında muhtaçlık derecesine ve yardımının aciliyetine göre karar verilmektedir. Yardımlar için tüm hane halkı bir arada değerlendirildiğinden tüm ev halkından yalnızca tek bir insana yardım talep hakkı verilmektedir.

Adana Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Birçok kişi kendi durumu özelinde Adana Belediyesi yardımları aracılığıyla nasıl destek alabileceğini merak etmekte, yardım talebinde bulunmak için ilk kez form doldurulması, Adana Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi, sonrasında aynı kurumun personelleri aracılığıyla yapılan ön görüşmeye dahil olması gerekmektedir.

Form bilgilerine ve kurum sorgularına ek olarak Adana Belediyesi yardım başvurusu yapan bireylerden şu belgeler talep edilmektedir:

 • Öğrenci Belgesi
 • Engel durumuna ilişkin Sağlık Kurulu Raporu
 • Hane halkından cezaevinde olan varsa infaz kurumlarından alınan müddetname
 • Kira anlaşmasi
 • Hastalıklara ilişkin sağlık raporu
 • Ailenin geçiminden sorumlu kişi askerde ise askerlik belgesi
 • Eşinden boşananlar, eşinin belgelendirilmiş biçimde evi terk ettiğini beyan edenler, çocuğunun bakıma muhtaç olması sebebiyle başvuruda bulunanlar için boşanma ilamı ve çocuklar için velayet hakkı belgesi
 • Doğal afette bulunanlar için alakalı belgeler

Tüm evraklar incelendikten sonra olay yerini değerlendirme için Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü personeli ile bir zabıta görevlisi aracılığıyla hane ziyaret edilmekte, Müdürlüğün oluşturduğu dosya İdari Kurul’a gönderilmekte, hane halkının Adana Belediyesi yardım paketi alternatiflerinden hangisinden yararlanması gerektiğine, yardım miktarına ve süresine karar verilmektedir.

İncelemeye alınmış olmak yardımın onaylandığını manasına gelmemekte ve İdari Kurul’un ev ziyareti dosyasını incelemesiyle birlikte karar alınmakta, birinin başvuru sonrasında durumunun iyileşmesi yahut yanlış evrak sunması halinde yardımlar kesilmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Kimlik bilgileri, mahalle muhtarının onayı, Vergi Daire’sinin kayıt bilgileri, İlçe Belediyesi’nin yardım verilmediğine ve SGK kaydı olmadığına dair beyanları, hane halkının detaylı sosyal bilgileri (engellilik, hastalık, öğrencilik halleri) gibi önemli soru maddelerinin olduğu Adana Belediyesi yardım başvurusu formu başvurunun gerçekleştirilmesine aracı olan personel aracılığıyla kurumda da sağlanabilmekte, Adana Belediyesi Sosyal ve Eğitim Yardımları Yönetmeliği başlığı altında belediyenin resmi web sitesinden de bulunabilmektedir.

Formda bulunan bilgilerin her bir diğerideğişik bir puana karşılık gelmekte, yerinde inceleme sonucu alınan puanla birleştirilerek değerlendirilmeye alınmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Başvuruların yapılması için hizmete sunulan Adana Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi sayfası üzerinden yine başvurunun sonucunu öğrenmek olabilecek olmakta, bunun bunun yanında şifre alarak ve TC kimlik numarasını girerek e-devlet hesabı üzerinden yine Adana Belediyesi yardım başvurularının nasıl neticelendiğını öğrenmek olabilecek olmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Yardım almak isteyen vatandaşlara farklı bilgi, başvuru ve sonuç sorgulama kanalları sunarak yardımlara ulaşımi kolaylaştırmak isteyen Adana Büyükşehir Belediyesi, 0322 455 35 00 numaralı telefondan yardım üzerine bilgi alabilmekte yahut başvuru için yönlendirme alabilmektedir. Ek olarak 153 No’lu hattan tüm bilgileri almak, mail atarak bilgi sahibi olmak isteyenler için [email protected] adresini tercih ederek yetkililere ulaşmak olabilecek olmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Gıda Yardımı

İhtiyaç sahiplerine aşevinden günlük sıcak yemek yardımı yapılmasını kapsayan Adana Belediyesi gıda yardımı sıcak yemeklerin bireylere hem evlerinde hem aşevinde verilmesini sağlamaktadır. Yeterli geliri olmayanlara, bakıma muhtaç 65 yaş üstü yaşlılara, süreğen hastalıklardan günlük yaşam gereklerini yerine getiremeyenlere, ruhsal sorunlar sebebiyle yemek pişirmesi risk arz edenlere ve ekonomik yoksunluk içinde olanlara gıda yardımı kapsamı içinde aşevinde hazırlanan sıcak yemekler dışında fiş yahut barkod sistemiyle günlük ekmek sevkiyatı yapılabilmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Belediyesi Maddi Yardım

Adana il sınırlarında ikamet edenlere hayatlarını sürdürmeleri ve temel gereksinimlerini rahat biçimde karşılayabilmeleri maksadıyla yapılan Adana Büyükşehir Belediyesi yardımları bütçe olanakları içerisinde yardım edilecek bireylere tek seferlik yahut yılda bir kere olacak biçimde düzenli olarak yapılmaktadır. Olağanüstü hallerde bu yardım süresi ve sıklığı değiştirilmekte, İdari Kurul kararına bağlı olarak nakdi yardım verilen IBAN numarasına yatırılabileceği gibi yine alışveriş için kullanılabilen çek, akıllı kart, elektronik kart, paso gibi farklı formlarda da sunulabilmektedir.

Adana Belediyesi Tarafından Yapılan Yardımlar

Ayni Yardım: Tekstil, mobilya, beyaz eşya, oyuncak, kitap, kırtasiye, ev eşyası, yakacak gibi ihtiyaca göre farklı malzemelerin verilmesine dayanan ayni yardımlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren depolar yahut marketlerde stoklandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Halk Çamaşırhanesi: Öğrencilerin yahut ihtiyaç sahiplerinin sağlıklarını korumak ve temiz şartlar içinde olmasını sağlamak maksadıyla hizmet veren halk çamaşırhanesi, yönetmeliğe uygun bireylerin çamaşırlarını yıkayacağı alan sağlamaktadır.

Şehit Aileleri ve Gazi ile Yakınlarına Yapılacak Sosyal Hizmetler: Nakdi yardımın bunun yanında psikolojik destek ve ayni yardım protokollerini de kapsayan şehit ve gazi ailesi yardımları, sene içinde ek olarak milli ve dini bayramlarda organizasyona davet yahut kurban sevkiyatı gibi farklı şekillerde de sunulabilmektedir.

Kurumsal Sosyal Hizmetler: Sağlık ve Sosyal Hizmetleri: Kadın Konukevi, Kadın Danışma Merkezi, Huzurevi gibi kuruluşların çalışmalarını kapsayan bu hizmetler, farklı gönüllü kuruluşlar, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapabilmektedirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu