Başvurular

Adalet Bakanlığı Kamuda Görev Alacak 81 Şehir Bilirkişi Alımı 2022

Adalet Bakanlığı Kamuda Görev Alacak 81 Şehir Bilirkişi Alımı 2022, iş başvuruları bölümünde Adalet Bakanlığı Kamuda Görev Alacak 81 Şehir Bilirkişi Alımı ile ilgili bilgi aktaracağız. Adalet Bakanlığı Kamuda Görev Alacak 81 Şehir Bilirkişi Alımı ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Adalet Bakanlığı Kamuda Görev Alacak 81 Şehir Bilirkişi Alımı

Adalet Bakanlığı 81 şehir bilirkişi alımı yapacak. Kamuda görev alacak olan bu bireyler için şartlar sunuldu. Adalet Bakanlığı resmi açıklama yaparak kılavuzu ilan etti. Başvurusu başlayan ilan için son 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak.

Resmi açıklama Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı aracılığıyla yapıldı. Temel eğitiminden muaf tutulacaklara dair usul ve esaslar ile muafiyet başvuruları nasıl yapılacağı bilgisi verildi.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Adaylar başvurularını UYAP Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak. Kılavuz içinde UYAP resmi adresi ile 25 Haziran 2021 tarihi bitimine kadar başvuru yapılması isteniyor.

Aranan Ortak Şartları

26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yahut tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum olmamak.

Terör örgütleriyle iltisaklı yahut irtibatlı olmamak.

Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış yahut bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

Disiplin yönünden meslekten yahut memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yahut mesleki faaliyetten geçici veya sürekli olarak olarak yasaklanmamış olmak.

Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında minimum beş yıl fiilen çalışmış olmak veya Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

Meslek elemanı olarak görev yapabilmek için alakalı mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi yahut benzeri belgeye sahip olmak.

Muafiyetli Başvuru Ortak Şartlar

Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği gereği bilirkişiliğe başvuru ve kabul için aranan şartlar, “bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak” şartı hariç muafiyet kapsamı içinde değerlendirilen bireyler yönünden de aynen aranır denilmektedir.

Başvuru kılavuzu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu