Başvurular

Adalet Bakanlığı 81 Şehir İş İlanları Yayınladı 2022

Adalet Bakanlığı 81 Şehir İş İlanları Yayınladı 2022, iş başvuruları bölümünde Adalet Bakanlığı 81 Şehir İş İlanları Yayınladı ile ilgili bilgi aktaracağız. Adalet Bakanlığı 81 Şehir İş İlanları Yayınladı ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Adalet Bakanlığı 81 Şehir İş İlanları Yayınladı

Adalet Bakanlığı 81 şehir iş ilanları yayınlandı ve başvuru almaya başladı. Bakanlık ilanlarına başvuru yapacaklar için son tarih 25 Haziran 2021 olarak ilan edilmiştir.

Bakanlık her meslek grubunda belirli sertifika ve şartlara ulaşan adaylar içinden bilirkişi alacak. Aldığı bu bireyler kurum aracılığıyla belirli danışman ve bilirkişi raporu düzenlemek üzere görev alacaktır. Hangi mesleklerde alım yapılacağı detayları kılavuzun içinde yer alıyor.

Başvurunu gerçekleştiren ve seçilen adaylar temel eğitim kursuna tabi tutulacak. Temel eğitime tabi tutulmayacak meslekler ve gruplar kılavuz içinde bunun bunun yanında bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı açıklamasu içerik detayları şöyle;

26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yahut tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum olmamak.

Terör örgütleriyle iltisaklı yahut irtibatlı olmaması gerekiyor.

Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış yahut bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

Disiplin yönünden meslekten yahut memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yahut mesleki faaliyetten geçici veya sürekli olarak olarak yasaklanmamış olmak.

Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında minimum beş yıl fiilen çalışmış olmak veya Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

Meslek elemanı olarak görev yapabilmek için alakalı mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi yahut benzeri belgeye sahip olmak.

Muafiyetli Başvuru Ortak Şartlar

Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği gereği bilirkişiliğe başvuru ve kabul için aranan şartlar, “bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak” şartı hariç muafiyet kapsamı içinde değerlendirilen bireyler yönünden de aynen aranır denilmektedir.

Bilirkişi Alımı Başvurusu Şöyle;

Başvuru UYAP Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak. Kılavuz içinde UYAP resmi adresi ile 25 Haziran 2021 tarihi bitimine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru kılavuzu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu