Başvurular

Adalet Bakanlığı 5.358 İKM ve büro personeli alımı 2022

Adalet Bakanlığı 5.358 İKM ve büro personeli alımı 2022, iş başvuruları bölümünde Adalet Bakanlığı 5.358 İKM ve büro personeli alımı ile ilgili bilgi aktaracağız. Adalet Bakanlığı 5.358 İKM ve büro personeli alımı ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

Adalet Bakanlığı 5.358 İKM ve büro personeli alımı

Adalet Bakanlığı 5.358 kamu personeli alımı yapacağını 23 Şubat 2021 tarihli resmi gazete’ de ilan etti. İlana göre Bakanlık infaz koruma memuru, büro personeli, aşçı, hemşire, sağlık teknikeri, teknisyen, kaloriferci ve şoför alımı olarak yapacak. Lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar bu alımlara başvuru yapabilecek.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU ALIMI 4.918 KİŞİ İÇİN ŞARTLAR;

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu içindeki fark 13’ten fazla, 17’dminimum olmamak, (Misal verilecek olursa; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’tminimum olmaması gerekmektedir.)

BÜRO PERSONELİ ALIMI (CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ) 19 KİŞİ İÇİN ŞARTLAR;

Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve alakalı mevzuat ikaznca bunlara denkliği kabul gören program yahut alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar yahut bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, minimum lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla bitirdiğını belgelemek yahut en son başvuru tarihi saygınlığıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo yahut bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

Uygulamalı sınavdan minimum bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler içinden, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu yahut komisyon aracılığıyla kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen veya UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız minimum doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda minimum doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama sebebiyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime rakamının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması yahut iki ve üzeri satır veya toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F veya Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/ufak harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI 20 KİŞİ İÇİN ŞARTLAR;

22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde bulunan görev tanımlarında gösterilen “Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri” alt başlığı altında bulunan görevleri ceza infaz kurumunda yürütmek üzere;

En az ön lisans ve dengi okul mezunu olmak (Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ile başvuru yapılabilecektir.),

Yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakımı yahut yaşlı hizmetleri bakımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

HEMŞİRE ALIMI 4 KİŞİ İÇİN ŞARTLAR;

6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

TEKNİSYEN ALIMI 157 KİŞİ İÇİN ŞARTLAR;

En az meslek liseleri yahut teknik liselerin alakalı bölümlerinden mezun olmak,

Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

ŞOFÖR ALIMI 156 KİŞİ İÇİN ŞARTLAR;

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

AŞÇI ALIMI 33 KİŞİ İÇİN ŞARTLAR;

Ortaöğretim yahut yükseköğrenim kurumlarının aşçılık yahut dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan bunun bunun yanında aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yahut dengi sertifika istenmeyecektir.)

En az lise yahut dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum yahut kuruluşlarca tertip edilen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için tespit ettiği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yahut dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

KALORİFERCİ ALIMI 4 KİŞİ İÇİN ŞARTLAR;

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

Halk eğitim müdürlüklerinin yahut diğer resmi kurum yahut kuruluşların gerçekleştirdiği kurslardan mezun olmak yahut alakalı branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

BAŞVURU TARİHLERİ;

Başvurular 23 Şubat 2021 günü başlamış 12 Mart 2021 günü saat 23.59’da sona erecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu