Başvurular

100 Zabıt Katibi Alımı Lise Önlisans Lisans Mezun (3724 TL Maaşla) 2022

100 Zabıt Katibi Alımı Lise Önlisans Lisans Mezun (3724 TL Maaşla) 2022, iş başvuruları bölümünde 100 Zabıt Katibi Alımı Lise Önlisans Lisans Mezun (3724 TL Maaşla) ile ilgili bilgi aktaracağız. 100 Zabıt Katibi Alımı Lise Önlisans Lisans Mezun (3724 TL Maaşla) ile merak edilen tüm detaylar yazımızda..

100 Zabıt Katibi Alımı Lise Önlisans Lisans Mezun (3724 TL Maaşla)

Zabıt katibi olmak isteyenler bu ilana dikkat! 100 kişilik zabıt katibi kontenjanı yayınlandı. 100 zabıt katibi alımı lise, önlisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek. Lise mezunu 20 kişi, Önlisans mezunu 60 kişi ve lisans mezunu 20 kişi olmak üzere toplam 100 kişi olarak istihdam ediliyor.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvuru yapacak adaylar 7 Haziran 2021 ile 11 Haziran 2021 tarihleri içinde saat 17.00’a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir.

Yargıtay Başkanlığı Ankara zabıt katibi alımlarında uygulamalı yazım sınavı yapılmaktadır.

Zabıt Katibi Genel Başvuru Şartları

Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi yahut diğer lise yahut dengi okulların ticaret yahut bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.).

Yukarıda sayılanlar dışında, minimum lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla bitirdiğını belgelemek yahut en son başvuru tarihi saygınlığıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.).

Başvurusu kabul gören adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden açıklamalacaktır.

Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kaidelerina ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada minimum doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı bir araya gelen katsayı puanı ile yazılan kelime rakamının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon rakamının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu bireylerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Başvuru kılavuzu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu